072/1819 - Business Developer
Betrekking
Functie:
Onderzoek functie
Departement:
PXL Research
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:

De contractuele aanstelling voor 1 jaar kan onmiddellijk ingaan en wordt jaarlijks verlengd in functie van projectmiddelen. De financiering voor het project Kennisdiffusie is alvast gegarandeerd voor 4 jaar. Verdere verlenging van aanstelling is afhankelijk van vervolgtrajecten die je zelf uitbouwt in de loop van dit project.

Details

Taakomschrijving

Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 collega’s. Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrichten. In het dynamisch netwerk van Hogeschool  PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.

FUNCTIECONTEXT
___________________________________________________________________________________

De directie Onderzoek en Dienstverlening werkt aan de uitbouw van onderzoek en dienstverlening binnen Hogeschool PXL en dit als motor voor innovatie in de regio. De dienst PXL-Research staat in voor de beleidsvoorbereiding en -opvolging van onderzoek en dienstverlening in de Hogeschool en ondersteunt 7 expertisecentra en 3 expertisecellen met de administratieve en financiële projectopvolging.

De dienst PXL-Research is op zoek naar een gedreven Business Developer binnen de directie Onderzoek en Dienstverlening. Je werkt nauw samen met het team van PXL-Research en de onderzoekshoofden en -coördinatoren en rapporteert rechtstreeks aan de directeur Onderzoek en Dienstverlening.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING
______________________________________________________________________________

Als Business developer ben je het eerste aanspreekpunt en de bruggenbouwer tussen Hogeschool PXL en het ruime netwerk van externe stakeholders en klanten (bedrijven, non-profitorganisaties, overheden, kennisinstellingen, subsidieverstrekkers en andere faciliterende instanties en actoren in het Vlaamse innovatielandschap).  Je speelt een belangrijke rol in het versnellen van de innovatie- en professionaliseringsprocessen bij klanten die daarvoor wensen samen te werken met Hogeschool PXL. Je capteert opportuniteiten tot samenwerking met bestaande en nieuwe partners, genereert leads en leidt deze toe naar de juiste stakeholders in de verschillende geledingen van de hogeschool (expertisecentra en -cellen, opleidingshoofden, lectoren die instaan voor studentenprojecten en bachelorproeven, departementshoofden, PXL-Congress, …).

Binnen jouw opdracht werk je KPI-gedreven voor het Vlaams project  “Kennisdiffusie” waarin PXL - samen met andere Vlaamse hogescholen, VLHORA en VLAIO - expertise, knowhow en dienstverleningsactiviteiten van de hogeschool efficiënt en effectief binnen handbereik brengt van een ruim netwerk van bedrijven en non-profitorganisaties. Voorts draag je ook bij tot de technologietransfer vanuit PXL naar kmo’s.

Jouw taken

Je brengt het ruime pallet van samenwerkingsmogelijkheden met PXL in kaart in een diensten-portfolio (o.a. studentenprojecten, bachelorproeven, collectief onderzoek,
  contractonderzoek op maat, benutten onderzoeksinfrastructuur, …)  en ontwikkelt in overleg met de directeur onder-zoek en dienstverlening een gepaste marketing- en
  businessstrategie.  

   Je geeft organisaties laagdrempelig advies of je verwijst hen door naar interne experten van de onderzoeksgroepen van de hogeschool of naar externe experten van het
  VLAIO-netwerk. Hier-voor werk je nauw samen met de onderzoekshoofden, de adviseurs van PXL-Research en de werkveldverantwoordelijken van onze opleidingen.

   Je onderhoudt goede interne contacten en externe contacten, zowel op regionaal, Vlaams als Eu-regionaal niveau  en bouwt dit netwerk verder uit door actieve prospectie
  en deelname aan net-werkevents en beurzen, ook in de avonduren. 

   Je bezoekt nieuwe en bestaande partners/klanten en informeert hen over de (nieuwe) samen-werkingsmogelijkheden met PXL en met de leden van het VLAIO-netwerk.

   Je bent verantwoordelijk voor het accountmanagement. Je voert nauwgezet je administratie, re-gistratie en rapportering via CRM. Je volgt de kennisdiffusie activiteiten op
  en rapporteert aan VLHORA. Je  draagt bij tot het optimaliseren van het (geautomatiseerd) accountmanagement voor PXL-Research. 

   Je vertegenwoordigt PXL op externe netwerk events en beurzen (o.a.  van de actoren van het VLAIO-netwerk), organiseert zelf eigen netwerkevents voor PXL-Research
  i.s.m. PXL-Congress en staat in voor de nazorg van deze events. 

  Je participeert aan de kennisdiffusie-overlegstructuren (intern en extern) met oog op een unifor-me werking en communicatie naar het werkveld; je deelt kennis en ervaring
  over de kennisdiffusie-activiteiten met de medewerkers van het project kennisdiffusie van de Vlaamse hogescholen en met VLHORA.


Profiel

Wat jij moet kunnen :

·         Je beschikt over commercieel inzicht, bent vaardig in prospecteren en weet onderhandelingen tot een goed einde te brengen.

·         Je kan resultaatgedreven werken in functie van KPI’s.

·         Je bent in staat langdurige interne en externe relaties op te bouwen door jouw inlevingsvermogen en overtuigingskracht.

·         Je kan planmatig werken en bent sterk in projectopvolging.

·         Kennis hebben van de activiteiten en werking van een hogeschool is een pluspunt.

·         Je hebt een relevant netwerk of kan dit op korte termijn verwerven;

·         Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools als Word, Excel, internet, e-mail …

·         Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en het Engels.


De persoon die wij zoeken:

·         Ben je geboeid door praktijkgericht onderzoek?  

·         Heb je een echte salesmentaliteit gericht op klantentevredenheid en het behalen van resultaten? Beschik je hiertoe over de nodige stressbestendigheid?

·         Zit netwerken in jouw bloed en kan je jouw gesprekspartners boeien en overtuigen? Ben je ook bereid om in de avonduren deel te nemen aan netwerkevents?

·         Ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.


Toelatingsvoorwaarden

Wat wij vragen : 

·         Je hebt een bachelor- of masterdiploma

·         Je hebt minstens 5 jaar ervaring in Marketing en sales, accountmanagement of het aanbieden van diensten/consultancy, bij voorkeur in het domein van innovatie.

·         Je hebt een uitgesproken interesse voor onderzoek.


Salarisschaal

ONS AANBOD
_____________________________________________________________________________

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talen-ten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uit-straalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, GSM, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.  

Salarisschaal

Salarisschaal overeenkomstig diplomaniveau: 

·         Voor kandidaten met een masterdiploma gebeurt de inschaling in barema A21 (salarisschaal 587)

Voor meer informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=587&p=30#

·         Voor kandidaten met een bachelordiploma gebeurt de inschaling in barema B31 (salarisschaal 594)

Voor meer informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=594&p=23#

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.


Opmerkingen

UW KANDIDAATSTELLING
___________________________________________________________________________________

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 2/4/2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur


Selectieprocedure

·         Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

·         Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. Deze selectieproef bestaat uit een (visie-)gesprek en vindt plaats
          op woensdag 10 april. Een schriftelijke proef of assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Astrid Hannes
Directeur Onderzoek en Dienstverlening
PXL-Centrale Diensten
T. +32 11 77 56 56
Gsm: 0495 82 16 75
E-mail: astrid.hannes@pxl.be
 
Informatie betreffende selectieprocedure
Loredana Trabucco
E-mail: loredana.trabucco@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/04/2019

Datum interview: 10/4/2019

Indiensttreding: Onmiddellijk