076/1819 - Stafmedewerker Onderwijs - onderwijsondersteuner
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
PXL-Centrale diensten
Aanstelling:
Ad-interim
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:

Deze vervangopdracht vat aan op 26/08/2019. Het percentage van de vervangopdracht (zwangerschapsvervanging) van 100%  is bespreekbaar in combinatie met de termijn van aanstelling.


Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

________________________________________________________________________________________________________________________________

De directie onderwijs en studentenbeleid maakt deel uit van de Centrale Diensten van Hogeschool PXL.

Ze is vanuit een innovatief studentgecentreerd en ICT-gericht onderwijsbeleid verantwoordelijk voor de ontwikkeling van praktijkgeïntegreerde opleidingsprogramma’s, de realisatie van een ruim en flexibel onderwijsaanbod en de vorming van onmiddellijk inzetbare excellente professionals die disciplinair goed zijn opgeleid, professionals  met empathie en passie die ondernemend en innovatief zijn, in staat zijn om multidisciplinair samen te werken en een (internationaal) netwerk uit te bouwen .

 

In haar onderwijsbeleid richt de directie onderwijs zich op diverse doelgroepen en garandeert zij maximale ontwikkelingskansen via een krachtige leeromgeving en een gericht in-, door- en uitstroombeleid.

De directie onderwijs en studentenbeleid maakt gebruik van haar onderwijskundige expertise om de opleidingen te adviseren, te begeleiden en te ondersteunen met betrekking tot onderwijsontwikkeling & -innovatie, onderwijsorganisatie, onderwijskwaliteitszorg, internationalisering, studentenbegeleiding en studentenvoorzieningen.

 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De stafmedewerker onderwijs doet aan onderwijsontwikkeling voor een aantal onderwijskundige topics in casu en onder voorbehoud authentiek onderwijs, Internationaal en intercultureel handelen, werkplekleren . Hij/zij verricht hierrond een literatuurstudie, kent en onderzoekt de laatste ontwikkelingen en trends, en vertaalt dit naar concrete beleidsdoelstellingen voor het onderwijsbeleid van de instelling. Vanuit zijn/haar specialisatie(s) adviseert hij/zij lectoren en opleidingsteams bij vragen over onderwijs of (onderwijs)onderzoek.

 

De stafmedewerker onderwijs is ook  een onderwijsondersteuner die dicht bij de opleidingen staat en die beschikt over een brede kennis van onderwijs gerelateerde topics waarop de opleidingen altijd beroep kunnen doen. Hij/zij staat de opleidingen bij tijdens procedures en aanvragen tot omvorming en actualisatie van haar opleidingsaanbod het opstellen van het opleidingsbeleidsplan en de uitvoering ervan. De onderwijsondersteuner kent en vertegenwoordigt het onderwijsbeleid van de hogeschool en geeft onderwijskundig advies. Hij/zij kent de context van de opleidingen en coacht op maat van de opleiding de lectoren of opleidingsteams bij de uitvoering en concretisering  van het onderwijsbeleid. Hij/zij vertaalt bezorgdheden die de opleidingen ervaren naar het onderwijsbeleid toe.Profiel

De professional die wij zoeken :

 • Je hebt een goede kennis van het hoger onderwijs.

 • Je hebt inzicht in onderwijsorganisatie, curriculumopbouw en onderwijskwaliteitszorg.

 • Je hebt een aantoonbare expertise in authentiek onderwijs, werkplekleren en internationaal en intercultureel handelen.

 • Je hebt ervaring met projectmatig werken.

 • Je bezit empathie, passie en uitstekende coachende vaardigheden.

 • Je beschikt over creativiteit en durft initiatieven nemen o.a. met het oog op onderwijsvernieuwing en voortdurende verbetering in het algemeen.

 • Je bent ondernemend en hebt een groot organisatietalent.

 • Je legt vlot contacten en kan, zowel mondeling als schriftelijk, sterk communiceren.

 • Je werkt goed in teamverband.

 • Je beschikt uit ervaring of studie over goede didactische kwaliteiten.

 • Je werkt resultaatgericht en laat je hierbij leiden door een grondige probleemanalyse.

 • Je beschikt over een voldoende reflectieve ingesteldheid.

 • Je hebt een professionele (internationaal) netwerk en/of je kan dit  op korte tijd te verwerven.

 • Je bent flexibel, stressbestendig en kan efficiënt omgaan met deadlines.

   

  Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing?

  Heb je empathie en ben je bereid om je job met ‘passie’ uit te voeren en daarvoor (internationaal) samen te werken met studenten, medewerkers en externen?

  Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren! (http://www.pxl.be/Pub/PXL/Onze-missie.html)

   Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma Pedagogische wetenschappen (of hiermee gelijkgesteld). Ook afstuderende masters komen in aanmerking.

 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

   Salarisschaal

De inschaling gebeurt op het niveau van de salarisschaal A21 (equivalent 587)

Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=587&p=26

 

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier.

De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 15 mei en uitsluitend via onze elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

 

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

 

Selectieprocedure

·        Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

·        Geselecteerde kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een technische of assessmentproef kunnen deel uitmaken van de selectie.

 

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of beperking.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Heidi Croes

Directeur Onderwijs en Studentenbeleid

T 0032 495 26 47 27

Email : Heidi.Croes@PXL.BE

 


Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/05/2019

Datum interview:

Indiensttreding: 26/8/2019