077/1819 - Opleidingshoofd Bouw
Betrekking
Functie:
Opleidingshoofd
Departement:
PXL-Tech
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
85 (+ uitbreiding naar 100%)
Duur:
 • De aanstelling gebeurt in het ambt van praktijklector of lector waaraan het mandaat van opleidingshoofd wordt gekoppeld
 • Dit mandaat van opleidingshoofd wordt toegewezen met ingang van 1 september 2019 voor een periode van 4 jaar.

Aanstellingspercentage :

Voor het mandaat van opleidingshoofd Bouw is het opdrachtpercentage vastgelegd op 85%. De opdracht kan worden uitgebreid tot 100% met een onderwijs- of onderzoeksopdracht in functie van het profiel van de kandidaat.

Details

Taakomschrijving

Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 collega’s. Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrichten. In het dynamisch netwerk van Hogeschool  PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.


FUNCTIECONTEXT

Het departement PXL-Tech is het technologische departement van de hogeschool PXL met ruim 800 studenten en gevestigd op de groene campus in Diepenbeek. Binnen dit departement zijn er 3 clusters nl. agro- en biotechnologie, bouw en elektromechanica. Een volledig overzicht van het opleidingsaanbod kan je raadplegen via https://www.pxl.be/Pub/Departementen/PXL-Tech.html   Het departement zet in op duurzaamheid, zowel binnen de opleidingen als op de campus.

De cluster Bouw, waar jij verantwoordelijk voor wordt, bestaat uit de professionele bachelor bouw, vanaf september 2019 het graduaat bouwkundig tekenen en vanaf september 2020 het graduaat werforganisatie (zowel woningbouw als wegenbouw).

Door de nauwe samenwerking met de bouwsector is er een continue wisselwerking tussen opleidingen en werkveld. Binnen de bachelor bouw leren de studenten de knepen van het vak door concrete casestudies en projecten tot een goed einde te brengen. In de opleiding is er naast de diverse bouwtechnische en constructieve aspecten, ook ruime aandacht voor de verschillende factoren van bouwmanagement en communicatie. Binnen de graduaatsopleidingen speelt werkplekleren een cruciale rol.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als opleidingshoofd ben je het aanspreekpunt en het gezicht van een opleidingscluster, zowel voor het beleid als voor externen, en eindverantwoordelijke voor elke opleiding binnen de cluster. Je rapporteert aan het departementshoofd. Zelf ben je coördinator voor de bacheloropleiding binnen de cluster.. Voor de graduaatsopleidingen binnen de cluster, is er een coördinator voorzien die samen met jou en een aantal domeinverantwoordelijken (op vlak van studentenbegeleiding, internationalisering, …) het opleidingsbureau vormt.

Als opleidingshoofd

 • neem je de dagelijkse leiding van de opleidingscluster op (overleg, informatiedoorstroming, plannen, coördineren, bijsturen, opvolgen en bijhorende administratie) en zorg je voor de nodige cohesie tussen de verschillende opleidingen binnen jouw cluster;
 • vertaal je de visie en het beleid van de hogeschool en het departement naar het opleidingsbeleid en bewaak je de implementatie ervan;
 • neem je verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van de werking t.o.v. alle stakeholders (hogeschool, departement, studenten, werkveld, alumni);
 • coach je jouw opleidingsbureau als team;
 • ben je verantwoordelijk voor het goed functioneren van het personeel binnen jouw opleidingscluster en werk je samen met de coördinator van de graduaatopleidingen een voorstel van taakverdeling uit;
 • voer je selectiegesprekken met potentiële personeelsleden en plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken met jouw opleidingsteam i.s.m. de graduaatcoördinatoren;
 • lever je een actieve bijdrage bij het bepalen van onderwijsvisie, competentieprofielen en evoluties binnen het hoger onderwijs en het werkveld. Je bewaakt hierbij ook de betrokkenheid van junior-collega’s en werkveld via studenten- en werkveldcommissie(s);
 • ben je contactpersoon voor (potentiële) studenten, personeel, ouders, alumni en werkveld;
 • informeer je jezelf over het wettelijk kader waarbinnen je werkt (met ondersteuning van onze centrale diensten).

Een meer gedetailleerde omschrijving van de functie kan je raadplegen via deze link: https://www.pxl.be/Assets/website/vacatures_extern/documenten/FunctieomschrijvingOpleidingshoofd.pdf


Profiel

Wat jij moet kunnen :

 • Je kan de rol van leider, manager en coach opnemen en samen met een team de visie voor de opleidingen in jouw cluster verder vormgeven;
 • Je kan vlot werken met diverse IT-toepassingen;
 • Actuele kennis van en inbedding in het beroepsspecifieke netwerk is een absolute must;
 • Je beschikt uit ervaring of studie over goede pedagogische en didactische kwaliteiten;
 • Je hebt inzicht in hoger onderwijs of bent bereid dit op korte termijn te verwerven;
 • Je bent sterk communicatief, taalvaardig ook in het Frans en Engels en hebt een vlotte pen.

 

De persoon die wij zoeken:

De visie van de hogeschool is gebaseerd op het X-factor model van excellente professionals en excellente professionele organisaties. De X-factor is gebaseerd op 4 statements en is het kompas dat ons allen gidst. Voor de opleiding is het opleidingshoofd de verpersoonlijking van deze X-factor:

-        Het opleidingshoofd heeft passie en empathie (empassie). Hij/zij:

  • leert door een groot inlevingsvermogen collega’s, medewerkers en externen kennen, respecteren en helpen;
  • inspireert anderen en neemt verantwoordelijkheid op;
  • kan leiding geven en bouwt samen met een dynamisch team aan de groei van de opleiding;
  • handelt integer en deontologisch correct.

 

-        Het opleidingshoofd is ondernemend en innovatief. Hij/zij:

  • werkt projectmatig en systematisch, maar durft ook buiten de lijnen te kleuren om kansen op te zoeken;
  • combineert durf met creativiteit;
  • neemt initiatief, probeert de zaken soms op een andere manier aan te pakken, durft out-of-the-box te denken en moedigt hiertoe aan;
  • neemt, vanuit een sterke ‘ken-doe’-mentaliteit, doordachte beslissingen en berekende risico’s.

                           

-        Het opleidingshoofd werkt (internationaal) samen. Hij/zij

  • kan door samen te werken grenzen verleggen en doorbreken;
  • zet in op een sterke verwevenheid van onderwijs, onderzoek en beoefening van de kunsten om in co-creatie studenten en medewerkers te laten groeien.

 

-        Het opleidingshoofd is disciplinair en multidisciplinair. Hij/zij:

  • kent de verschillende inhoudelijke domeinen van de opleidingen van de cluster goed en is in staat ze te verbinden;
  • kan hierdoor goed samenwerken met andere professionals en met andere disciplines;
  • is vertrouwd met diverse didactische werkvormen en volgt de ontwikkelingen in het onderwijs aandachtig op.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma (of hiermee gelijkgesteld) met minstens 5 jaar relevante beroepservaring en/of domeindeskundigheid.
 • Je bent vertrouwd met de bouwsector.
 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, GSM, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent. 

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op het niveau van de overeenstemmende salarisschaal, verhoogd met de mandaatvergoeding.

·        Bachelor: salarisschaal 316 - meer informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316&p=30#

·        Master: salarisschaal 502 - meer informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=30#  

Mandaatvergoeding

De geïndexeerde mandaatvergoeding bedraagt 4298.91 (index 1,7069) euro op jaarbasis. 

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.


Opmerkingen

KANDIDAATSTELLING 

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 2/6/2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.


Selectieprocedure

 • Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.
 • Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. Deze selectieproef bestaat uit een (visie-)gesprek en vindt plaats op vrijdag 14 juni (voormiddag). Een schriftelijke proef of assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Marleen Schepers

Departementshoofd PXL-Tech

T 0032 11 77 50 11

Email : marleen.schepers@pxl.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Loredana Trabucco
E-mail: loredana.trabucco@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/06/2019

Datum interview: 14/6/2019 (voormiddag)

Indiensttreding: 1/9/2019