078/1819 - Coördinator Winkelmanagement en Sales Support
Betrekking
Functie:
Coördinator
Departement:
PXL-Business
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
60% (+ uitbreiding naar 100%)
Duur:

De aanstelling in vacante uren gebeurt in het ambt van praktijklector of lector met ingang van 19/8/2019 tot eind academiejaar 2019-2020. De aanstelling wordt van onbepaalde duur na twee volledige academiejaren.

De omvang van het coördinatorschap wordt vastgelegd in functie van verschillende parameters:

 • coördinator van één of meerdere opleidingen
 • omvang van de opleiding: 90 of 120 studiepunten
 • avond- of dagtraject, of beide
 • aantal studenten.

In functie van deze parameters kan de omvang van het coördinatorschap jaarlijks aangepast worden. Voor academiejaar 2019-2020 is het coördinatorschap vastgelegd op 60%. De opdracht kan worden uitgebreid tot 100% met een onderwijsopdracht en/of studietrajectbegeleiding in functie van het profiel van de kandidaat.

Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

Voor creatief en eigentijds businessonderwijs moet je bij het departement PXL-Business zijn!  Onze studenten (junior-collega's) worden tijdens hun opleiding ondergedompeld in de echte bedrijfspraktijk. Onze bijzondere focus op ondernemen en ondernemerschap zorgt ervoor dat deze jonge talenten al tijdens hun studies een eigen zaak kunnen opstarten met de hulp van het StudentStartUP-ecosysteem.

Het opleidingsaanbod binnen PXL-Business omvat 3 professionele bacheloropleidingen, 1 bachelor na bacheloropleiding, 5 postgraduaten en 7 graduaatsopleidingen. Een volledig overzicht kan je raadplegen via https://www.pxl.be/Pub/Departementen/PXL-Business.html

Vanaf 1 september 2019 worden de graduaatsopleidingen een volwaardig onderdeel van onze hogeschool. Deze graduaatsopleidingen situeren zich tussen het secundair onderwijs en een bacheloropleiding. Ze zijn erg praktijkgericht en leiden op naar een specifiek beroep.  Werkplekleren vormt hierin de rode draad.  Voor meer algemene info: https://www.pxl.be/Pub/Toekomstige-studenten/Toekomstige-studenten-Studeren/De-nieuwe-graduaatsopleidingen.html

Om deze integratie goed voor te bereiden, werd door Hogeschool PXL een nieuwe organisatiestructuur uitgetekend, waarbij binnen de departementale structuur verwante opleidingen geclusterd worden. Elke cluster is samengesteld uit een bacheloropleiding en eventueel één of meerdere verwante graduaatsopleidingen en/of voorgezette opleidingen. 

Het departement PXL-Business bevat onder meer de cluster Marketing & Sales die bestaat uit:

-          Bachelor bedrijfsmanagement: afstudeerrichting Marketing

-          Graduaat in Winkelmanagement

-          Graduaat in Sales Support

-          Graduaat in Marketing- en communicatiesupport

Aan het hoofd van een cluster staat het opleidingshoofd. Hij/zij wordt o.a. bijgestaan door de coördinatoren van de graduaatsopleiding(en).  We zijn op zoek naar een coördinator voor de graduaatsopleidingen Winkelmanagement (https://www.pxl.be/winkelmanagement) en Sales Support (https://www.pxl.be/marketing-sales) .

Door de handschoen op te nemen en enthousiast te reageren op deze oproep tot kandidaatstelling werk je mee aan een succesvolle integratie van de graduaatsopleidingen, draag je bij tot het creëren van een maatschappelijk meerwaarde binnen het onderwijslandschap en bepaal je samen met jouw team van lectoren de toekomst van jouw graduaatsopleidingen.


FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als graduaatscoördinator ben je voor jouw graduaatsopleidingen het eerste aanspreekpunt voor (potentiële) studenten, personeel, ouders, alumni en werkveld.

In jouw rol:

 • Coördineer je de dagelijkse organisatie en evaluatie van het werkplekleren. Je onderhoudt hiervoor contacten met het werkveld en bouwt het netwerk met werkveldpartners verder uit;
 • Werk je samen met het opleidingsteam het curriculum uit, volg je dit op en stuur je bij waar nodig. Je betrekt hierbij ook junior-collega’s en het werkveld;
 • Stuur je de personeelsleden van de opleiding dagelijks aan en sta je in voor de nodige formele en informele communicatie;
 • Ondersteun je het opleidingshoofd bij de taakverdeling;
 • Voer je selectiegesprekken met potentiële personeelsleden en plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken met jouw opleidingsteam, in overleg met het opleidingshoofd;
 • Neem je verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de werking t.o.v. alle stakeholders (hogeschool, departement, studenten, werkveld, alumni);
 • Coach je junior-collega’s in hun praktijkgericht leerproces en sta je open voor hun vragen;
 • Overleg je frequent met jouw opleidingshoofd en collega-graduaatscoördinator.

Een meer gedetailleerde omschrijving van de functie kan je raadplegen via https://www.pxl.be/Assets/website/vacatures_extern/documenten/FUNCTIEOMSCHRIJVING%20COORDINATOR%20GRADUAATSOPLEIDING.pdf


Profiel

Wat jij moet kunnen :

 • Je bezit vakinhoudelijke expertise m.b.t. de domeinen van de graduaatsopleidingen Winkelmanagement en/of Sales Support.
 • Je kan vlot werken met diverse IT-toepassingen.
 • Je houdt graag voeling met de arbeidsmarkt; beschikken over een beroepsspecifiek netwerk strekt tot de aanbeveling.
 • Je beschikt uit ervaring of studie over goede pedagogische en didactische kwaliteiten.
 • 2 jaar onderwijservaring in het hoger onderwijs/volwassenenonderwijs strekt tot aanbeveling.
 • Je kan helder, creatief en overtuigend communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je bent wendbaar en kan vlot schakelen tussen verschillende prioriteiten.
 • Je bent organisatorisch sterk.

 

De persoon die wij zoeken:

De visie van de hogeschool is gebaseerd op het X-factor model van excellente professionals en excellente professionele organisaties. De X-factor is hierbij gebaseerd op 4 statements en het kompas dat ons allen gidst.

Voor de graduaatsopleiding is de coördinator de verpersoonlijking van deze X-factor:

 • de coördinator heeft passie en empathie (empassie);
 • de coördinator is ondernemend en innovatief;
 • de coördinator werkt (internationaal) samen;
 • de coördinator is disciplinair en multidisciplinair.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je beschikt bij voorkeur over een masterdiploma Handelswetenschappen,  (Toegepaste) Economische wetenschappen, Handelsingenieur of Communicatiewetenschappen (of hiermee gelijkgesteld).
 • OF je beschikt over een bachelordiploma Bedrijfsmanagement of Retail management (of hiermee gelijkgesteld) met minstens 5 jaar relevante beroepservaring en/of domeindeskundigheid.
 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, GSM, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent. 

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op het niveau van de overeenstemmende salarisschaal:

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.


Opmerkingen

KANDIDAATSTELLING 

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 2/06/2019 en uitsluitend via onze elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur

 

Selectieprocedure

 • Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.
 • Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef op woensdag 5 juni (namiddag). Deze selectieproef bestaat uit een (visie-)gesprek. Een schriftelijke proef of assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Maarten Thiry
Coördinator Graduaats(HBO5)-opleidingen
T 0032 11 77 55 28 

e-mail: maarten.thiry@pxl.be 

dr. Jean-Pierre Segers
Departementshoofd PXL-Business
T 0032 11 77 50 31
Email : jean-pierre.segers@pxl.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Loredana Trabucco
E-mail: loredana.trabucco@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/06/2019

Datum interview: 5/6/2019 (namiddag)

Indiensttreding: 19/8/2019