022/1920 - (Praktijk)Lector Klimatisatie
Betrekking
Functie:
(Praktijk-)Lector
Departement:
PXL-Tech
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%-bespreekbaar i.f.v. expertise/beschikbaarheid
Duur:

De statutaire aanstelling (waarvan 45% in vacante uren en 55% van tijdelijke aard) gebeurt met ingang van 16 september 2019 tot eind academiejaar 2019-2020. Heraanstelling en latere benoeming in vast verband zijn mogelijk.

Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

___________________________________________________________________________________

Het departement PXL-Tech is het technologische departement van hogeschool PXL met ruim 800 studenten en gevestigd op de groene campus in Diepenbeek.

Binnen dit departement zijn er 3 clusters nl. agro- en biotechnologie, bouw en elektromechanica. Een volledig overzicht van het opleidingsaanbod kan je hier raadplegen. Het departement zet in op duurzaamheid, zowel binnen de opleidingen als op de campus.

 

De cluster elektromechanica, waarin deze vacature zich situeert, omvat zowel de professionele bachelor Elektromechanica als, vanaf september 2019, de graduaatsopleidingen Elektromechanische systemen, HVAC-systemen en Hernieuwbare energiesystemen. Door de nauwe samenwerking met de sector is er een continue wisselwerking tussen opleidingen en werkveld.

 

Vanaf 1 september 2019 worden de graduaatsopleidingen een volwaardig onderdeel van onze hogeschool. Deze graduaatsopleidingen situeren zich tussen het secundair onderwijs en een bacheloropleiding. Ze zijn erg praktijkgericht en leiden op naar een specifiek beroep.  Werkplekleren vormt hierin de rode draad.  Meer algemene info is beschikbaar via deze link.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

____________________________________________________________________________________

Onderwijsopdracht

Je zal onderwijs verzorgen in de cluster Elektromechanica van het departement PXL-Tech en dit zowel binnen de bacheloropleiding als binnen de graduaatsopleidingen (dag- en avondonderwijs).
De onderwijsopdracht situeert zich in het domein van de klimatisatie met o.a. HVAC-sturingen, koeltechnieken en elektrisch tekenen. Verder wordt van je verwacht dat je het werkplekleren van studenten in de graduaatsopleidingen begeleidt.

De opdracht kan opgesplitst worden, afhankelijk van de expertise en de beschikbaarheid van de kandidaten.

Je hebt een competentiegerichte onderwijsvisie die aansluit bij de bestaande visie van de hogeschool en de opleidingen en je staat mee in voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken opleidingen.

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewerkers.

Je draagt in team bij tot :

 • de uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en – curriculum

 • de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool

 • het deelnemen aan overleg in de opleidingsraad

 • het deelnemen aan praktijkoverleg

 • het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene infomomenten

 

Onderzoeksopdracht

De kandidaat wordt actief gestimuleerd om onderzoekprojecten te initiëren, te ondersteunen en excellente resultaten na te streven.


Profiel

Wat jij moet kunnen :

 • Je beschikt over vakinhoudelijke expertise m.b.t. het domein van de klimatisatie;

 • Je bent vlot in de omgang met jongeren;

 • Je kan vlot werken met diverse relevante IT-tools;

 • Je bent vertrouwd met de principes van projectonderwijs,  competentie- en talentgericht onderwijs;

 • Een goede kennis van de Engelse taal is een vereiste voor onderzoeksdoeleinden, begeleiding van bachelorproeven en internationale (onderzoeks)projecten.

 

De professional die wij zoeken:

Ben jij een ondernemende en dynamische professional die open staat voor vernieuwing en ga je vanuit een onderzoekende houding zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?

Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen?

Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek?

Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias, “junior-collega’s”, op creatieve wijze coachen ?

 

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.


Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma Elektromechanica afstudeerrichting Klimatisering of een masterdiploma Industriële wetenschappen: Elektromechanica (of hiermee gelijkgesteld);

 • Relevante praktijkervaring op vlak van HVAC is een pluspunt;

 • Een aggregaat of een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid is een meerwaarde;

 • Onderwijservaring in het hoger onderwijs strekt tot aanbeveling;

 • Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands, Engels of andere taal) waarin je het opleidingsonderdeel doceert. Hogeschool PXL biedt concrete begeleidingsmaatregelen op maat om te helpen het vereiste taalniveau te bereiken;

 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

   


Salarisschaal

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502) of op bachelorniveau (salarisschaal 316).

Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=26

of https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316&p=26

 

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

 


Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 18/06/2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

 

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

 

Selectieprocedure

·        Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

·        Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. Deze bestaat uit een selectiegesprek. Kandidaten die op basis van het selectiegesprek weerhouden zijn, worden uitgenodigd voor een presentatieopdracht. De gesprekken en presentaties worden ingepland in de periode van dinsdag 25 juni tot en met dinsdag 9 juli.

 

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Patrick Pilat

Opleidingshoofd elektromechanica

T 0032 11 77 50 17

e-mail: patrick.pilat@pxl.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/06/2019

Datum interview:

Indiensttreding: 16/09/2019