083/1819 - Dossierbeheerder Financiƫn
Betrekking
Functie:
Dossierbeheerder
Departement:
PXL-Centrale diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:

De contractuele aanstelling gebeurt met ingang van 1 september 2019 of wanneer technisch mogelijk. De aanstelling wordt jaarlijks verlengd en is vanaf het derde jaar van onbepaalde duur. 

Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

___________________________________________________________________________________

De dienst Financiën maakt deel uit van de directie Financiën en Facilitair Management van hogeschool PXL. Ze heeft als opdracht de budgetten van de hogeschool zorgvuldig te beheren en te controleren. Ze staat in voor de registratie van alle financiële verrichtingen en ziet erop toe dat de financiële middelen optimaal aangewend worden. De financiële dienst heeft een adviserende functie t.a.v. het hogeschoolbestuur en legt verantwoording af aan de hogere overheid.

 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

____________________________________________________________________________________

Als dossierbeheerder van de dienst Financiën draag je bij tot de professionele werking en efficiënte dienstverlening van de directie Financiën en Facilitair management teneinde een optimaal financieel beheer binnen de hogeschool na te streven.

 

Jouw takenpakket bestaat uit :

 • Je bent mee verantwoordelijk voor het beheer van de leveranciersboekhouding, dit omvat het verwerken van aankoopfacturen en terugvorderingen van personeelsleden a.h.v. het bestel- en budgetopvolgsysteem ‘Procure’.

 • Je bent het aanspreekpunt voor de verwerking van en het oplossen van problemen voor digitale aanvragen en terugvorderingen van kosten door personeelsleden.

 • Je biedt ondersteuning bij de werkzaamheden inzake begroting en jaarrekening.

  • Bij de begrotingsopmaak ben je verantwoordelijk voor het bevragen en verwerken van de budgetten, investeringen en werkingskosten. Je voorziet de cijfers van de nodige toelichting en commentaren.

  • Bij de opmaak van de jaarrekening assisteer je bij de verschillende eindejaarsverrichtingen.

 • Je bent mee verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van de dossiers inzake studiereizen en diverse studentenactiviteiten. Dit behelst zowel de opmaak van de verkoopfacturen als de verdere opvolging van betalingen.


Profiel

Wat jij moet kunnen :

·        Je hebt een goede kennis van en/of ervaring met boekhouden

·        Je hebt een goede kennis van en/of ervaring met budgetopvolging

·        Je hebt een goede kennis van en/of ervaring met het opmaken van begrotingsbudgetten

·        Je hebt een goede kennis van en/of ervaring met het opmaken van financiële analyses, balansen en budgetten

·        Je kan vlot werken met diverse ICT-toepassingen als word, excel, internet, e-mail, …

 

Profiel :

 • Als dossierbeheerder kan je autonoom een dossierflow verwerken en zelfstandig prioriteiten stellen.

 • Je kan zelf je taken plannen, je hebt zin voor orde en systematiek.

 • Je anticipeert op problemen, wijzigende reglementering, … die zich binnen jouw takendomein voorzien, je beschikt hiervoor over een analytisch vermogen en werkt bij voorkeur oplossingsgericht.

 • Je kan problemen analyseren, verbanden leggen en relevante informatie opzoeken;

 • Je bent flexibel naar inhoud en tijd. Je blijft ook op stressvolle momenten efficiënt en nauwgezet functioneren;

 • Je werkt ten allen tijde nauwkeurig met oog voor de voortgang van je opdrachten t.a.v. de vooropgestelde deadline;

 • Je bent in staat om “vlot serieus” te communiceren met de verschillende stakeholders van de hogeschool en de dienst Financiën in het bijzonder.

  Je beschikt over een hands-on mentaliteit en werkt altijd klant- en resultaatgericht.

 • Je hebt een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid en organisatiebetrokkenheid.

 • Je kan zelfstandig werken maar je hebt evenzeer een teamplayersmentaliteit.

   

   

  De professional die wij zoeken:

  Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing?

  Heb je empathie en ben je bereid om je job met ‘passie’ uit te voeren en daarvoor samen te werken met studenten, medewerkers en externen?

  Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren! (http://www.pxl.be/Pub/PXL/Onze-missie.html)


Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een professioneel bachelordiploma Bedrijfsmanagement optie Accountancy-Fiscaliteit (of hiermee gelijkgesteld)

 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)


Salarisschaal

De inschaling gebeurt op bachelorniveau in overeenkomstige salarisschaal B11 (equivalent 581)

Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=581&p=26

 

Na het 2de volledige tewerkstellingsjaar en mits een positieve omstandigheidsevaluatie, evolueer je naar salarisschaal B21 (equivalent 592)

Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=592&p=26

 

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier.

De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

 


Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 23/6/2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

 

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

 

Selectieprocedure

·        Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

·        Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectiegesprek.  De selectie kan worden uitgebreid met een assessment- en/of technische proef naargelang noodwendigheid.

·        Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of beperking.

·        Het selectiegesprek zal doorgaan op 04/07/2019

 

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Geert Nelissen

Diensthoofd Directie Financiën

PXL-Centrale Diensten

T : +32 11 77 55 82

Email : geert.nelissen@pxl.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/06/2019

Datum interview:

Indiensttreding: 1/9/2019