008/1920 - (Praktijk)lector Deontologie & arbeidsattitude en Werkplekleren
Betrekking
Functie:
(Praktijk-)Lector
Departement:
PXL-Business
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
20%
Duur:

De statutaire aanstelling in niet-vacante uren gebeurt met ingang van 16 september 2019 tot eind academiejaar 2019-2020. Heraanstelling en latere benoeming in vast verband zijn mogelijk.

Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

Voor creatief en eigentijds businessonderwijs moet je bij het departement PXL-Business zijn!  Onze studenten (junior-collega's) worden tijdens hun opleiding ondergedompeld in de echte bedrijfspraktijk. Onze bijzondere focus op ondernemen en ondernemerschap zorgt ervoor dat deze jonge talenten al tijdens hun studies een eigen zaak kunnen opstarten met de hulp van het StudentStartUP-ecosysteem.

Het opleidingsaanbod binnen PXL-Business omvat 3 professionele bacheloropleidingen, 1 bachelor na bacheloropleiding, 5 postgraduaten en 7 graduaatsopleidingen. Een volledig overzicht kan je raadplegen via deze link.

Vanaf 1 september 2019 worden de graduaatsopleidingen een volwaardig onderdeel van onze hogeschool. Deze graduaatsopleidingen situeren zich tussen het secundair onderwijs en een bacheloropleiding. Ze zijn erg praktijkgericht en leiden op naar een specifiek beroep.  Werkplekleren vormt hierin de rode draad.  Meer algemene info is beschikbaar via deze link.

De vacature situeert zich binnen de graduaatsopleiding Juridisch-administratieve ondersteuning, meer bepaald in de avond variant.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Onderwijsopdracht

De onderwijsopdracht situeert zich in het domein deontologie & arbeidsattitude en omvat ook het begeleiden van het werkplekleren in de eerste trajectschijf van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning.

Het werkplekleren zal in het eerste semester bestaan uit het organiseren van gastcolleges waarbij de studenten een overzicht krijgen van de verschillende professionele mogelijkheden en hun toekomstige taak/rol hierin. In het tweede semester bestaat dit uit het initiëren, begeleiden en coördineren van een virtueel bedrijf.

Je hebt een competentiegerichte onderwijsvisie die aansluit bij de bestaande visie van de hogeschool en de opleidingen en je staat mee in voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken opleidingen.

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewerkers.

Je draagt in team bij tot :

·        de uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en – curriculum;

·        de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;

·        het deelnemen aan overleg in de opleidingsraad;

·        het deelnemen aan praktijkoverleg;

het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene infomomenten;

Profiel

Wat jij moet kunnen :

 • Je beschikt over vakinhoudelijke expertise m.b.t. het domein van de (juridische) deontologie;
 • Je kan vlot werken met diverse relevante IT-tools;
 • Je bent vertrouwd met de principes van projectonderwijs,  competentie- en talentgericht onderwijs;

De man of vrouw die wij zoeken:

 • Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je vanuit een onderzoekende houding zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?
 • Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen?
 • Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek?
 • Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen ?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.


Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Rechtspraktijk of van een masterdiploma Rechten (of hiermee gelijkgesteld);
 • Je beschikt over ervaring in een (administratieve of juridische) bedrijfscontext;
 • Een aggregaat of een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid is een meerwaarde;
 • Ervaring in het opzetten van een gesimuleerd bedrijf is een meerwaarde;
 • Onderwijservaring in het hoger onderwijs strekt tot aanbeveling;
 • Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands, Engels of andere taal) waarin je het opleidingsonderdeel doceert. Hogeschool PXL biedt concrete begeleidingsmaatregelen op maat om te helpen het vereiste taalniveau te bereiken.
 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent. 

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502) of op bachelorniveau (salarisschaal 316).

Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=26

of https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.


Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 30/06/2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

 • Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.
 • Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. Deze bestaat uit een selectiegesprek en een presentatieopdracht. Beiden vinden plaats op dinsdag 9 juli.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Hilde Claes

Coördinator graduaat juridisch-administratieve ondersteuning

T 0032 477 88 51 88

e-mail: hilde.claes@pxl.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Loredana Trabucco
E-mail: loredana.trabucco@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 30/06/2019

Datum interview: 9/7/2019

Indiensttreding: 16/9/2019