032/1920 - Lector Professional Communication (Engels)
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
PXL-Media & Tourism
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
30%
Duur:

De statutaire aanstelling in vacante uren gebeurt met ingang van 16 september 2019 tot eind academiejaar 2019-2020. Heraanstelling en latere benoeming in vast verband zijn mogelijk.

Details

Taakomschrijving

Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 collega’s. Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrichten. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.

Functiecontext

Het departement PXL- Media & Tourism organiseert 3 professionele bacheloropleidingen::
·         Professionele Bachelor Communicatiemanagement, met als afstudeerrichtingen Commerciële Communicatie en PR & Voorlichting
·         Professionele Bachelor Journalistiek
·         Professionele Bachelor Toerisme en Recreatiemanagement

Meer informatie over deze opleidingen vind je via deze link.

Het aangeboden onderwijsconcept waarin de student centraal staat is sterk competentie- en resultaatgericht en er wordt gewerkt met een professioneel en enthousiast lectorenteam. De sterke en permanente interactie met het beroepenveld, de focus op authentieke leersituaties, de praktijkgerichte en geïntegreerde opleidingen en de inzet op praktijkgericht onderzoek en dienstverlening zijn de belangrijkste pijlers van de opleidingen en van het departement.

Het X-factor model waarop de visie van de hogeschool is gebaseerd, is het kompas dat we gebruiken om onze junior-collega’s te begeleiden in hun groeiproces naar excellente professionals. Van onze personeelsleden verwachten we dat ze doordrongen zijn van en werken volgens deze X-factor.

De vacature situeert zich binnen de opleiding Professionele Bachelor Communicatiemanagement en de Engelstalige variant Professional Bachelor in Communication Management.

 

Functieomschrijving

Onderwijsopdracht

De onderwijsopdracht situeert zich in het vakgebied Engels.

Je hebt een competentiegerichte onderwijsvisie die aansluit bij de bestaande visie van de hogeschool en de opleidingen en je staat mee in voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken opleidingen.

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewerkers.

Je draagt in team bij tot:
·         de uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en – curriculum;
·         de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;
·         het deelnemen aan overleg in de opleidingsraad;
·         het deelnemen aan praktijkoverleg;
·         het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene infomomenten;

Onderzoeksopdracht

De kandidaat wordt actief gestimuleerd om onderzoekprojecten te initiëren, te ondersteunen en excellente resultaten na te streven. 


Profiel

Wat jij moet kunnen:

·         Je beschikt over vakinhoudelijke expertise m.b.t. het domein Engels;
·         Je kan (digitale) onderwijsvernieuwing implementeren in de coachingactiviteiten waarin je betrokken bent;
·         Je kan zowel zelfstandig als in team werken;
·         Je kan project-, competentie- en talentgericht lesgeven;
·         Je kan vlot werken met diverse relevante IT-tools.

De man of vrouw die wij zoeken:

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je vanuit een onderzoekende houding zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?
Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen?
Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek?
Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen ?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.


Toelatingsvoorwaarden

·         Je bent in het bezit van een masterdiploma Taal- en Letterkunde: Engels, masterdiploma Vertalen met specialisatie Engels of masterdiploma Bedrijfscommunicatie met specialisatie Engels (of hiermee gelijkgesteld);
·         Je hebt minstens 2 jaar onderwijservaring m.b.t. Engels binnen het hoger onderwijs;
·         Een aggregaat of een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid is een vereiste;
·         Je spreekt vloeiend Engels en je kan je schriftelijk perfect uitdrukken in deze taal (ERK-niveau C1);
·         Je hebt relevante ervaring in het bedrijfsleven, bij voorkeur als redacteur;
·         Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent. 

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502). 
Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.


Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan uiterlijk 12/08/2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

 ·         Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.
·         Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. Deze bestaat uit een selectiegesprek dat plaatsvindt op donderdag 22 augustus of vrijdag 23 augustus.  Kandidaten die op basis van het selectiegesprek weerhouden zijn, worden uitgenodigd voor een presentatieopdracht die plaatsvindt op dinsdag 3 september.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.
   

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Veerle Schuyten
Departementshoofd Media en Tourism
T 0032 11 77 50 81
M 0032 498 50 49 99
e-mail: veerle.schuyten@pxl.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Loredana Trabucco
E-mail: loredana.trabucco@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 12/08/2019

Datum interview: 22/08/2019

Indiensttreding: 16/09/2019