012/1920 - Onderhoudsmedewerker
Betrekking
Functie:
Medewerker
Departement:
PXL-Centrale diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Secundair onderwijs
Volume:
100%
Duur:

De contractuele aanstelling gebeurt in overleg, vanaf 1/9/2019 (of indien technisch mogelijk). De aanstelling wordt jaarlijks verlengd en is vanaf het 3de jaar van onbepaalde duur. 

Details

Taakomschrijving

Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 collega’s. Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrichten. In het dynamisch netwerk van Hogeschool  PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.

Functiecontext

Samen met de diensten Financiën, Aankoop, Gebouwen & Techniek, en Veiligheid & Preventie, maakt Campusbeheer deel uit van de directie Financiën en Facilitair Management.

Deze directie wil de doelstelling van Hogeschool PXL, om een aantrekkelijke en comfortabele leefomgeving te creëren, praktisch realiseren.

Het luik Facilitair Management van deze directie zorgt voor bevoorrading, het onderhoud en de vernieuwing van de campussen van de hogeschool in functie van de visie en de noden op vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening maar eveneens op vlak van ontspanning en welzijn van studenten en personeel.

Hogeschool PXL heeft 4 campussen. Per campus zijn er een campusbeheerder en ondersteunende medewerkers actief. Deze personen staan in voor de goede dagelijkse werking en onderhoud van de materiële campusfaciliteiten van Hogeschool PXL. Daarnaast zorgen ze voor de logistieke organisatie van allerlei evenementen zoals onder meer: SID-in, proclamatie, infodagen, personeelsvergaderingen en examenorganisatie.

 

Functieomschrijving

Als onderhoudsmedewerker word je tewerkgesteld binnen Campus Vildersstraat en Campus Elfde Linie. Je rapporteert rechtstreeks aan de campusbeheerders.

Concreet bestaat je takenpakket uit:

·         Het opsporen en oplossen van technische storingen m.b.t. sanitair, elektriciteit en HVAC;
·         Het zelfstandig uitvoeren van allerlei kleine herstellingen inzake sanitair, elektriciteit, meubilair en HVAC;
·         Dringende interventies bij onder meer verstoppingen van toiletten of urinoirs, lekkende kranen en defecte pompen;
·         Klein onderhoud, herstellingen en aanpassingen van gebouwen;
·         Opruim en afvalverwijdering in en rond de gebouwen;
·         Het beheer van alle parkeerterreinen, pleinen en bermen;
·         Het schikken van zalen voor opleidingen, examens en evenementen;
·         Hulp bij verhuisactiviteiten, opbouw en afbraak bij tentoonstellingen en beurzen;
·         Het actief melden van defecten aan installaties, gebouwen en materialen (preventief);
·         Het uitvoeren van taken in functie van de veiligheid op vraag van dienst Preventie en Bescherming;
·         Het opvolgen en controleren van onderhoudsfirma’s m.b.t. technische installaties (HVAC, elektriciteit, sanitair, liften, …).

Belangrijk om te weten :

Vanaf 01/09/2019 word je op maandag, dinsdag en donderdag van 13.45u tot 22.15u tewerkgesteld. De overige (14) werkuren (van je fulltime tewerkstelling) kan je inplannen in overleg met je directe leidinggevende.

Je standplaats tijdens de daguren is campus Vildersstraat, vanaf 18.00u campus Elfde Linie.

Tijdens de tewerkstelling overdag werk je meestal samen met je directe collega’s, tijdens de avonduren werk je veelal alleen. 


Profiel

Wat jij moet kunnen:

·         Je bent praktisch ingesteld, kunt zelfstandig, gedreven en nauwkeurig werken;
·         Je draagt veiligheid hoog in het vaandel;
·         Je beschikt over een goede fysieke conditie en een grote arbeidsbereidheid;
·         Je bent bereid tot flexibele werkuren ’s avonds en uitzonderlijk in het weekend;
·         Je beschikt over een geldig certificaat EHBO of bent bereid om een EHBO cursus te volgen;
·         Je kan je kalmte behouden bij verhoogde werkdruk;
·         Je bent hulpvaardig en klantvriendelijk;
·         Je werkt stipt, ordelijk en levert je werk nauwgezet af waarbij je op een gepaste manier omgaat met de materialen die je hiervoor ter beschikking krijgt;
·         Je bent bereid tot bijscholing;
·         Je hebt kennis van het Nederlands.

De professional die wij zoeken:

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing?
Ben je bereid
om je job met passie uit te voeren en daarvoor samen te werken met studenten, medewerkers en externen?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren! (http://www.pxl.be/Pub/PXL/Onze-missie.html)


Toelatingsvoorwaarden

·         Je beschikt minstens over een diploma 3e graad technisch secundair onderwijs (TSO), of een diploma 3e graad BSO met een 7de specialisatiejaar en/of een bewijs van voldoende technische kennis (aangetoond met een bijkomend attest van een technische opleiding) en bekwaamheid in functie van specifieke gebouwinstallaties (vb. sanitaire installaties, elektrische installaties of anderen).
·         Je kan minimum 5 jaar relevante beroepservaring aantonen.
·         Je hebt een rijbewijs (minstens B).
·         Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent. 

De inschaling gebeurt op het niveau van het diploma, overeenkomstig met salarisschaal C11.
Meer informatie : https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=577

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.


Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk maandag 12/08/2019 en uitsluitend via onze elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur

Selectieprocedure
·         Preselectie op basis van cv en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.
·         Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan het sollicitatiegesprek. De sollicitatiegesprekken worden in de week van 19 augustus gepland op

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of beperking.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van Hogeschool PXL: www.pxl.be/jobs.

 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Marijke Maes
Directeur Financiën en Facilitair Management
PXL – Centrale Diensten
T 0032 77 55 71
E-mail : marijke.maes@pxl.be 

Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 12/08/2019

Datum interview:

Indiensttreding: 01/09/2019