035/1920 - Praktijkassistent Coördinator Juweelontwerp & Edelsmeedkunst
Betrekking
Functie:
Praktijkassistent
Departement:
PXL-MAD
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
30%
Duur:

De statutaire aanstelling gebeurt met ingang van 16 september 2019 tot eind academiejaar 2019-2020. Heraanstelling en latere benoeming in vast verband zijn mogelijk.

Details

Taakomschrijving

Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 collega’s. Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrichten. In het dynamisch netwerk van Hogeschool  PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.

Functiecontext

PXL-MAD School of Arts is op zoek naar een coördinator voor de afstudeerrichting Juweelontwerp & Edelsmeedkunst. Deze persoon is verantwoordelijk voor de werking (praktisch en inhoudelijk) van de afstudeerrichting. De functie biedt groeimogelijkheden voor de toekomst.

De opleiding beeldende kunsten van PXL-MAD School of Arts is een academische opleiding die zowel bachelor- als masterdiploma’s aflevert. Binnen deze opleiding onderscheiden zich 3 afstudeerrichtingen: Grafisch Ontwerp, Juweelontwerp & Edelsmeedkunst en Vrije Kunsten (Keramiek, Sculptuur en Installatie, Schilderkunst, Vrije Grafiek en Open Lab).

De uitbouw van het onderzoek in de kunsten heeft de opleiding duidelijk aanwijsbaar in een nieuwe dynamiek gebracht waarin de ontwikkeling van onderzoek in de kunsten boeiende discussies op gang bracht. Het onderzoekskader wordt gevormd door de onderzoeksgroep PXL-MAD-Research in samenwerking met de faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt.

Daarnaast staat een team van professioneel actieve kunstenaars/ontwerpers garant voor de implementatie van het beroepsspecifieke, artistieke luik van de opleiding die daardoor is ingebed in het Vlaamse en internationale landschap. De intense samenwerking met kunstencentra en andere hogescholen is hierbij van strategisch belang.

De combinatie van dit alles zorgt voor een goede voedingsbodem, waarin studenten worden opgeleid tot niet-wereldvreemde kunstenaars/ontwerpers.

 

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van de afstudeerrichting Juweelontwerp & Edelsmeedkunst in de brede betekenis van het woord en maakt deel uit van het Opleidingsbureau waarin je de stem van deze afstudeerrichting vertegenwoordigt. Je ziet opportuniteiten en kan planmatig werken. Je werkt nauw samen met het Departements- en Opleidingshoofd.
·         Je  bouwt en onderhoudt relaties met externe contacten die relevant zijn voor de opleiding.
·         Je neemt als vertegenwoordiger van Juweelontwerp & Edelsmeedkunst deel aan overleg in over curriculum, internationalisering, kwaliteitszorg...
·         Je behartigt administratieve en coördinerende taken m.b.t. Juweelontwerp & Edelsmeedkunst.
·         Je verstrekt informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene info-momenten.

Je draagt in team bij tot
·           De realisatie van doelstellingen beschreven in het opleidingsbeleidsplan van Beeldende Kunsten en de hogeschoolbrede doelstellingen.
·           Het ontwikkelen van een visie op Juweelontwerp, benchmarking, internationalisering, curriculum.
·           De bewaking van de kwaliteit door actief te participeren aan het kwaliteitsplan van de opleiding en deel te nemen aan de werkveldcommissies.
·           Deelname aan overleg (Departementaal bureau, Opleidingsbureau, Stuurgroep).
·           De werking van het atelier (introductiedagen, gastsprekers, juryleden).

Je dient over een competentiegerichte onderwijsvisie te beschikken die aansluit bij de bestaande visie en engagement en je zal mee instaan voor de continue verbetering van het onderwijs in de Vrije Kunsten. De visie en missie van PXL-MAD School of Arts vind je terug op onze website: https://www.pxl-mad.be/missie-visie.

Hogeschool PXL heeft als principe dat een coördinator door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit t.o.v. de medewerkers.


Profiel

Wat jij moet kunnen:
·         Je hebt ervaring met het aansturen en motiveren van een team;
·         Je beschikt over een internationaal netwerk en/of ervaring (aantoonbaar via publicaties, deelname aan symposia, tentoonstellingen, vakbeurzen...)
·         Je hebt een brede interesse in design/kunst.
·         Je kan vlot werken met diverse ICT-toepassingen (word, excel, internet, e-portfolio, blackboard, Bamaflex…), of bent bereid hierin bij te scholen;
·         Je bent vertrouwd met de principes van projectonderwijs,  competentie- en talentgericht onderwijs.
·         Je hebt een zeer goede kennis van de Engelse taal (minstens niveau B1) en bezit hiervoor het vereiste attest.

De man of vrouw die wij zoeken

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?
Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met docenten en studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren?
Kan je met je enthousiasme een docenten coachen ?
Ben jij een professional die ondernemend is en gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen?

Dan bezit je de “X-factor” en nodigen wij je graag uit om te solliciteren.


Toelatingsvoorwaarden

·         Je bent in het bezit van een masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld) en hebt aantoonbare ervaring met beeldende kunsten (juweelontwerp, productdesign, ontwerp)
·             Je hebt kennis van het werkveld van Juweelontwerp (bijvoorbeeld via eigen ontwerpen, tentoonstellingen, leiding over artistieke projecten, publicaties, curator-opdrachten...).
·             Je beschikt uit ervaring of studie over goede pedagogische en didactische kwaliteiten;
·             Onderwijservaring in het hoger onderwijs strekt tot de aanbeveling.
·             Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal waarin je het opleidingsonderdeel zal doceren.
·             Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent. De aanstelling biedt de mogelijkheid om in een latere fase op basis van een voldoende sterk onderzoeksportfolio een ZAP-opdracht voor een beperkt percentage aan de Universiteit Hasselt op te nemen.

De inschaling gebeurt op het niveau van de salarisschaal 508
Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=508&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.


Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 12/08/2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure
·      Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.
·     Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. De sollicitatiegesprekken worden vanaf eind augustus gepland. Kandidaten die weerhouden worden na het sollicitatiegesprek, worden uitgenodigd voor een presentatieopdracht.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be/jobs

 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Erica Cselotei 
Opleidingshoofd 
Hogeschool PXL / PXL-MAD School of Arts
T 0032 11 77 50 50
Email: erica.cselotei@pxl.be 
Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 12/08/2019

Datum interview:

Indiensttreding: 16/09/2019