037/1920 - Lector Pedagoog
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
PXL-MAD
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
35%
Duur:

De statutaire aanstelling gebeurt met ingang van 16 september 2019 tot eind academiejaar 2019-2020. Heraanstelling en latere benoeming in vast verband zijn mogelijk.

Details

Taakomschrijving

Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 collega’s. Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrichten. In het dynamisch netwerk van Hogeschool  PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.

Functiecontext

PXL-MAD School of Arts, meer specifiek de opleiding Educatieve master in Audiovisuele en beeldende kunsten, is op zoek naar een lector in de pedagogische wetenschappen die zowel onderwijs en onderzoek als de begeleiding van onderzoeksartikelen in de masteropleiding als opdracht heeft. Deze functie biedt groeimogelijkheden voor de toekomst.

De educatieve masteropleiding maakt deel uit van PXL-MAD School of Arts en bestaat uit volgende opleidingen die samen de cluster Beeldende kunsten vormen:
·         Academische Bachelor in de Beeldende kunsten met als afstudeerrichtingen Grafisch ontwerp, Juweelontwerp & Edelsmeedkunst en Vrije kunsten.
·         Academische Master in de Beeldende kunsten met als afstudeerrichtingen Grafisch ontwerp, Juweelontwerp & edelsmeedkunst en Vrije kunsten.
·         International Master Visual Arts met als afstudeerrichtingen Graphic Design en Fine Arts.
·         Educatieve Master Audiovisuele en beeldende kunsten met als afstudeerrichtingen Grafisch ontwerp, Juweelontwerp & Edelsmeedkunst en Vrije kunsten (zowel geïntegreerd als verkort traject).

De uitbouw van het onderzoek in de kunsten heeft de opleiding duidelijk aanwijsbaar in een nieuwe dynamiek gebracht waarin de ontwikkeling van onderzoek in de kunsten boeiende discussies op gang bracht. Het onderzoekskader wordt gevormd door de onderzoeksgroep PXL-MAD-Research in samenwerking met de faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt.

Daarnaast staat een team van professioneel actieve kunstenaars/ontwerpers garant voor de implementatie van het beroepsspecifieke, artistieke luik van de opleiding die daardoor is ingebed in het Vlaamse en internationale landschap. De intense samenwerking met kunstencentra en andere hogescholen is hierbij van strategisch belang.

De combinatie van dit alles zorgt voor een goede voedingsbodem, waarin studenten worden opgeleid tot niet-wereldvreemde kunstenaars/ontwerpers.

De educatieve masteropleiding aan PXL-MAD, School of Arts, leidt studenten in de beeldende kunsten op tot onderzoekende kunstenaar-leraren met lesbevoegdheid in verschillende onderwijsniveaus. Met het diploma kunnen de studenten terecht in het hele onderwijsveld (leerplichtonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en centra voor volwassenenonderwijs) en in de kunsteducatieve sector. Na de opleiding kunnen studenten in het onderwijs aan de slag, al dan niet in combinatie met een artistieke carrière.

Functieomschrijving

Onderwijsopdracht

Voor de educatieve masteropleiding aan PXL-MAD School of Arts, zijn we op zoek naar een ervaren pedagoog die vanuit zijn of haar passie voor het kunstonderwijs een zinvolle bijdrage wil leveren aan het vormen van onderzoekende kunstenaars-leraren. 

Je takenpakket zal bestaan uit volgende:
·         Onderwijs- en andere studieactiviteiten in het beoogde vakgebied (o.a. didactiek, scriptie, masterproef,…), gericht op de verwezenlijking van de beoogde doelstellingen inzake kennis, vaardigheden en attitudes bij de studenten;
·         Begeleiden van studenten in het kader van de opleidingsonderdelen Reflectie & Groei, Masterproef 1, Scriptie en stages.

Meer informatie over deze opleidingsonderdelen kan u terugvinden in de studiegids https://studiegids.pxl.be/?acadjaar=2019-20

Je dient over een competentiegerichte onderwijsvisie te beschikken die aansluit bij de bestaande visie en engagement en je zal mee instaan voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken opleiding. De visie en missie van PXL-MAD School of Arts vind je terug op onze website: https://www.pxl-mad.be/missie-visie

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewerkers.

Je draagt in team bij tot:
·      de uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en – curriculum;
·      de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;
·      het deelnemen aan overleg met betrekking tot de leerlijn onderzoek (Masterproef);
·      het betrekken van studenten bij het onderzoek om de verwevenheid onderzoek onderwijs te faciliteren;
·      het bijsturen van het curriculum op basis van het opleidingsbeleidsplan;
·      het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van onderwijsopdrachten.
·      het organiseren van curriculumgebonden studiereizen;
·      het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene info-momenten.


Profiel

Wat jij moet kunnen 

·      Je hebt vakinhoudelijk expertise m.b.t. domeinen didactiek in kunstonderwijs en kunsteducatie.
·      Je hebt kennis van onderzoeksmethoden en bent vaardig in het toepassen ervan.
·      Je hebt expertise op vlak van het schrijven van artikels, zowel voor een gespecialiseerd als voor een breed publiek.
·      Je hebt ervaring met wetenschapspopularisatie en leverde reeds aantoonbare bijdragen aan het maatschappelijk debat.
·      Je hebt expertise op vlak van het schrijven van artikels, zowel voor een gespecialiseerd als voor een breed publiek.
·      Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools als word, excel, internet, e-mail …
·      Je bent vertrouwd met de principes van projectonderwijs,  competentie- en talentgericht onderwijs.

De man of vrouw die wij zoeken

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?
Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen?
Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek?
Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen ?

Dan bezit je de “X-factor” en nodigen wij je graag uit om te solliciteren.


Toelatingsvoorwaarden

·      Je bent in het bezit van een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen; bij voorkeur onderwijskunde (of hiermee gelijkgesteld);
·      Je behaalde een aggregaatsdiploma of getuigschrift van pedagogische bekwaamheid;
·      Je hebt minstens 3 jaar ervaring in het doceren in het hoger (kunst)onderwijs of kunst-educatieve projecten;
·      Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands of Engels) waarin je het opleidingsonderdeel zal doceren.
·      Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.  

De inschaling gebeurt op het niveau van de salarisschaal 502
Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden. 


Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 12/08/2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure
·      Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.
·      Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. De sollicitatiegesprekken worden vanaf eind augustus gepland. Kandidaten die weerhouden worden na het sollicitatiegesprek, worden uitgenodigd voor een presentatieopdracht.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be/jobs.
   

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Eline Valkeneers 
Coördinator Educatieve Master
Hogeschool PXL / PXL-MAD School of Arts
T 0032 11 77 50 50
E-mail: eline.valkeneers@pxl.be 
Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 12/08/2019

Datum interview:

Indiensttreding: 16/09/2019