016/1920 - Zorgbegeleider voor studenten met een functiebeperking
Betrekking
Functie:
Studentenbegeleider
Departement:
PXL-Centrale diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:

De contractuele aanstelling gebeurt met ingang van 1/09/2019 voor de duur van 1 jaar. De aanstelling kan jaarlijks verlengd worden, afhankelijk van de toegewezen middelen en kan vanaf het 3de tewerkstellingsjaar een aanstelling voor onbepaalde duur worden.

Details

Taakomschrijving

Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 collega’s. Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrichten. In het dynamisch netwerk van Hogeschool  PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.

Functiecontext

De directie onderwijs en studentenbeleid maakt deel uit van de Centrale Diensten van Hogeschool PXL.

Ze is vanuit een innovatief studentgecentreerd en ICT-gericht onderwijsbeleid verantwoordelijk voor de ontwikkeling van praktijkgeïntegreerde opleidingsprogramma’s, de realisatie van een ruim en flexibel onderwijsaanbod en de vorming van onmiddellijk inzetbare excellente professionals die disciplinair goed zijn opgeleid, professionals  met empathie en passie die ondernemend en innovatief zijn, in staat zijn om multidisciplinair samen te werken en een (internationaal) netwerk uit te bouwen .

In haar onderwijsbeleid richt de directie onderwijs zich op diverse doelgroepen en garandeert zij maximale ontwikkelingskansen via een krachtige leeromgeving en een gericht in-, door- en uitstroombeleid.

De directie onderwijs en studentenbeleid maakt gebruik van haar onderwijskundige expertise om de opleidingen te adviseren, te begeleiden en te ondersteunen met betrekking tot onderwijsontwikkeling & -innovatie, onderwijsorganisatie, onderwijskwaliteitszorg, internationalisering, studentenbegeleiding en studentenvoorzieningen.

 

Functieomschrijving
·      Je begeleidt en ondersteunt studenten met een functiebeperking op maat waarbij je streeft naar maximale ontwikkelingskansen van de student. 
·     Je voert individuele assessmentgesprekken waarbij je de ondersteunings- en begeleidingsbehoeften (wonen/opleiding/mobiliteit) van de student met een functiebeperking analyseert.
·     Je kan vanuit dit assessment een handelingsplan opmaken inzake redelijke aanpassingen en onderwijsleermiddelen.
·     Je informeert de student met een functiebeperking over het begeleidingsaanbod en volgt dit op.
·     Naast studiebegeleiding van de student met een functiebeperking, volg je ook de relatie van de student met zijn/haar studiegenoten en docenten op zodat hij/zij zich op de hogeschool kan handhaven en zelf optimaal voor zijn/haar noden kan opkomen.
· Je gaat in overleg met alle stakeholders en betrokkenen (coördinator studentenondersteuning en zorg, docenten, opleidingshoofd, studentondersteuners/trajectbegeleiders ) en werkt vanuit een systemische invalshoek en in functie van inclusief onderwijs.
·     Je stemt je algemene aanpak af op de individuele noden van de student en zijn context.
·     Je deelt je (handicap specifieke) expertise met andere actoren in het student support model van hogeschool PXL:
        o   Je ondersteunt het docententeam in de begeleiding van studenten met een functiebeperking.
        o   Je neemt deel aan de intervisie van de zorgbegeleiders en de studentenondersteuners.
        o   Je neemt deel aan de intervisiemomenten van het SIHO.
·     Je rapporteert aan de directeur Onderwijs en Studentenbeleid. 


Profiel

De professional die wij zoeken :

·         Je hebt scherp inzicht in de complexiteit van inclusie en een brede visie op diversiteit en talent. Je beschikt over een actuele kennis over de wetgeving en regelgeving in het Vlaamse hoger onderwijs.
·         Je volgt nieuwe tendensen op vlak van inclusief (hoger) onderwijs op in al zijn aspecten (toegankelijkheid, universeel ontwerp, mobiliteit, redelijke aanpassingen, specifieke onderwijsleermiddelen). 
·         Je beschikt over een uitstekende kennis over de impact van diverse functiebeperkingen (zoals leerstoornis, autismespectrumstoornis, coördinatieontwikkelingsstoornis, visuele, auditieve of spraak-taal beperking) op het leren en leven met studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs.
·         Je staat open voor vernieuwing en draagt inclusie hoog in het vaandel.
·         Je bent bereid om je opdracht flexibel te vervullen in functie van de academische kalender, piekbelastingen en de verschillende campussen.
·         Je bent bereid om je te professionaliseren in het domein van studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs.
·         Je bent communicatief en sociaal vaardig.
·         Je werkt discreet en nauwgezet met persoonlijke dossiers.
·         Je bent een enthousiast, dynamisch persoon met een innovatieve ingesteldheid die zelfstandig en in een klein team kan functioneren.
·         Je bent loyaal en je hebt een sterke organisatiebetrokkenheid. 

De X-factor die wij zoeken :

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing?
Heb je empathie en ben je bereid om je job met ‘passie’ uit te voeren en daarvoor (internationaal) samen te werken met studenten, medewerkers en externen?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren! (http://www.pxl.be/Pub/PXL/Onze-missie.html)


Toelatingsvoorwaarden

·         Je hebt een bachelor diploma, bij voorkeur bachelor orthopedagogiek, toegepaste psychologie afstudeerrichting school en pedagogische psychologie, ergotherapie (of hiermee gelijkgesteld).
·         Je hebt minstens 1 jaar aantoonbare praktijkervaring in het begeleiden van personen/studenten met een ontwikkelingsstoornis, visuele, auditieve en/of motorische problematiek (in het hoger onderwijs) strekt tot aanbeveling.  Een dubbele praktijkervaring (bv. ASS en auditieve functiebeperking) is een pluspunt!
·         Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent. 

De inschaling gebeurt op bachelorniveau, in de overeenkomstige salarisschaal B11 (equivalent 592) gedurende de eerste 2 tewerkstellingsjaren
Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=581&p=26
Vanaf het derde tewerkstellingsjaar kan je loonschaal B21 (equivalent 592) verwerven. 
Meer info : http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=592&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.


Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 13/08/2019 en uitsluitend via onze elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure
Geselecteerde kandidaten uit de preselectie op basis van de kandidaatstelling in SES worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een technische of assessmentproef kunnen deel uitmaken van de selectie. De sollicitatiegesprekken worden gepland vanaf 20/08/2019.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of beperking.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be
  

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Heidi Croes
Directeur Onderwijs en Studentenbeleid 
T 0032 495 26 47 27
Email : Heidi.Croes@PXL.BE

Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 13/08/2019

Datum interview:

Indiensttreding: 01/09/2019