018/1920 - 2 Onderzoekers Artificiële Intelligentie/Data Science/ Virtual & Augmented Reality/ Blockchain
Betrekking
Functie:
Onderzoeksmedewerker
Departement:
PXL-Centrale diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
2 x 100%
Duur:

Je kan in je motivatiebrief aangeven in welke samenstelling je graag je onderzoek uitvoert; opdrachten tussen 80% en 100% zijn bespreekbaar. Je kan opteren voor een focus op Artificiële Intelligentie door een combinatie van 2 AI opdrachten, of je kan gaan voor afwisseling met VR/AR of Blockchain. De opdrachten van 2 x max 100% worden binnen het Expertisecentrum PXL Smart ICT ingevuld voor een periode van minstens 2 jaar. Op termijn worden er nieuwe projecten geïnitieerd en behoren ook opdrachten  binnen het onderwijs tot de mogelijkheden. De contractuele aanstelling kan ingaan vanaf 16/9/2019. De aanstelling kan mits positieve evaluatie jaarlijks verlengd worden en is vanaf het 3de jaar van onbepaalde duur.

Details

Taakomschrijving

 Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 collega’s. Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrichten. In het dynamisch netwerk van Hogeschool  PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.

Functiecontext

De directie Onderzoek en Dienstverlening werkt aan de uitbouw van onderzoek en dienstverlening binnen Hogeschool PXL en dit als motor voor innovatie in de regio. De uitvoering van het onderzoeksbeleid gebeurt door 7 expertisecentra en 3 expertisecellen.

Het Expertisecentrum PXL Smart ICT doet praktijkgericht onderzoek en werkt aan allerlei slimme toepassingen van nieuwe technologieën, in diverse domeinen. Dit gebeurt zowel vanuit het brede ICT domein als vanuit elektronica.

PXL Smart ICT spitst zich toe op mobiele technologie in de breedste zin van het woord en zoekt naar slimme oplossingen voor objecten en gemeenschappen: van slimme sensoren, telefoons en tablets, tot slimme gebouwen en smart cities. Daarnaast exploreert dit expertisecentrum nieuwe technologieën, zoals Blockchain, Virtual en Augmented Reality, Artificiële Intelligentie en Data Science waarbij hun toepasbaarheid en inzetbaarheid in diverse sectoren en beroepscontexten steeds voorop staan. Als interdisciplinair expertisecentrum, ondersteunt en adviseert PXL Smart ICT bedrijven uit de industrie en logistieke sector, de zorg en het onderwijs in hun zoektocht naar slimme toepassingen. Van technologieverkenning tot  rapid prototyping, van hardware tot software.

Het expertisecentrum PXL Smart ICT ligt in de schoot van Departement PXL-Digital dat zo’n 1200 studenten telt.

 

Functieomschrijving

De kandidaat wordt betrokken binnen het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en de dienstverlening in het brede domein van het expertisecentrum Smart ICT, waarbinnen praktijkgericht onderzoek rond technologie wordt gedaan. In die functie van onderzoeker zal je actief deelnemen aan een of meerdere lopende of nieuwe onderzoeksprojecten waarbij de technologietoepassing (AI, data science, AR, VR of Blockchain) zich respectievelijk situeert in de ICT-sector, de muziekindustrie, het gebouwenbeheer en de zorgsector.

Concreet gaat het om volgende projecten:
·         Explainable AI voor ontwikkelaars en eindgebruikers (80%)
·         Data science in de muziekindustrie (50%)
·         AR 4 SMART Maintain and Operation projects (40%)
·         Distributed Ledger for Health (40%)

De kandidaat zal nauw samenwerken met andere onderzoekers van de PXL-expertisecentra Smart ICT, Bouw & Energie en Zorginnovatie en met een aantal lectoren en studenten van de opleidingen toegepaste informatica. De kandidaat wordt actief gestimuleerd om samen met het onderzoekshoofd nieuwe onderzoekprojecten te initiëren en uit te schrijven. Tot slot wordt de samenwerking met het werkveld als een pluspunt gezien.

In dit kader zal de onderzoeker volgende taken uitvoeren:
·         Uitvoeren van literatuuronderzoek, technologieverkenning;
·         Uitwerking van een aantal prototypes of proof of concepts;
·         Uitschrijven van use cases;
·         Het uitwerken van een realistische planning;
·         Proactief communiceren met alle betrokkenen;
·         Rapportering en voorstelling van onderzoeksresultaten, zowel voor een technisch doelpubliek als voor leken;
·         Beheren van projectadministratie;
·         Communicatie (mondeling en schriftelijk) met (externe) partners en projectleden, alsook wetenschapscommunicatie;
·         Uitwerken en schrijven van nieuwe (internationale) onderzoeksvoorstellen en subsidiedossiers.

Multidisciplinaire samenwerking loopt als een rode draad door de projectwerking.

Als onderzoeker zal je ook betrokken worden bij het opzetten en begeleiden van studentenprojecten en bachelorproeven in het kader van je onderzoeksopdracht.


Profiel

Wat jij moet kunnen :
·       Je beschikt over een aangetoonde vakinhoudelijk expertise m.b.t. het domein / de domeinen Blockchain, Artificiële Intelligentie, Data Science, Augmented / Virtual Reality;
·         Een cv dat aantoont dat je vertrouwd bent met praktijkgericht onderzoek of ander onderzoek, is een meerwaarde;
·         Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools;
·         Een goede kennis van de Engelse taal is een vereiste voor onderzoeksdoeleinden en  (internationale) (onderzoeks)projecten;
·         Je hebt een vlotte pen;
·        Je bent resultaatgericht, respecteert deadlines en bent bereid om als onderzoeker de ‘extra mile’ te lopen wanneer jouw onderzoeksprojecten opgeleverd moeten worden, of er een interessante call je onderzoekspad doorkruist.
·         Je hebt een relevant netwerk en/of bent bereid om dit op korte termijn te verwerven;
·      Je bent creatief en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en kan mensen boeien en overtuigen. Je hebt tevens ervaring met het geven van presentaties voor diverse doelpublieken.
·         Je kan zelfstandig werken en bent goed in plannen en organiseren, maar je bent tevens een teamplayer.

De man of vrouw die wij zoeken:
Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?
Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met collega’s en studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en samen te werken?
Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil aangaan om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.


Toelatingsvoorwaarden

•             Je bent in het bezit van masterdiploma of bachelordiploma binnen het domein informatica (of hiermee gelijkgesteld), met minstens 4 jaar relevante beroepservaring;
•             Onderzoekservaring is niet noodzakelijk, maar is wel een meerwaarde;
•             Je hebt een gezonde, brede interesse in nieuwe technologieën, zoals Internet of Things, Artificiële Intelligentie, Blockchain en Augmented/Virtual Reality;
•             Je hebt een interesse in het domein waarin de technologie wordt toegepast (muziek voor “Data Science in Muziek”, zorg voor “Distributed Ledger for Health” en bouw voor “AR 4 SMART MO);
·                    Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent. 

Salarisschaal

De verloning gebeurt op niveau van het diploma:

·         voor een masterdiploma : overeenkomstige salarisschaal A21 (equivalent 587)
Voor meer informatie : http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=587&p=26

·         Voor een bachelordiploma: overeenkomstig salarisschaal B21 (equivalent 592)
Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=592&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.


Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 18/08/2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur

Selectieprocedure
·         Weerhouden kandidaten uit de preselectie op basis van de kandidaatstelling in SES worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. De sollicitatiegesprekken worden in de loop van september gepland. Een assessment of schriftelijke proef kan onderdeel uitmaken van de procedure.
·         Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be/jobs
  

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Steven Palmaers
Onderzoekshoofd  Expertisecentrum PXL Smart ICT
T: +32 11 77 54 90 of +32 472 670 644
Email: steven.palmaers@pxl.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2019

Datum interview:

Indiensttreding: 16/09/2019