061/1920 - Lector Verpleegkunde (Acute Zorg)
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
PXL-Healthcare
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:

De statutaire aanstelling in niet-vacante uren gebeurt met ingang van 16 september 2019 tot eind academiejaar 2019-2020. Heraanstelling en latere benoeming in vast verband zijn mogelijk.

Details

Taakomschrijving

Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 collega’s. Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrichten. In het dynamisch netwerk van Hogeschool  PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.

Functiecontext

Het departement PXL-Healthcare streeft ernaar om studenten op te leiden tot kwaliteitsvolle professionals en dit binnen een aangename leeromgeving met studiebegeleiding op diverse niveaus. Daarbij wordt het gebruik van communicatietechnologie en informatienetwerken hoog in het vaandel gedragen. Naast participatie aan onderzoeks- en dienstverleningsprojecten willen wij ons netwerk steeds verder uitbouwen omdat een goede afstemming met het werkveld noodzakelijk is om innovaties binnen de maatschappij en het brede domein van de gezondheids- en welzijnszorg in de curricula in te bedden. Het gehele onderwijs- en dienstverleningsproces krijgt vorm vanuit een democratische besluitvorming, een pluralistische mensvisie, een internationale onderwijscontext en met een optimale coaching van onze studenten in al zijn geledingen.

 

Functieomschrijving

Onderwijsopdracht

De kandidaat zal onderwijs verzorgen in de opleiding Verpleegkunde van het departement PXL-Healthcare.
De onderwijsopdracht binnen de opleiding verpleegkunde situeert zich in de domeinen acute zorg en onderzoeksvaardigheden, met name:
·         Tutorschap en praktijkonderwijs acute zorg 2de en 4de opleidingstraject regulier en brugprogramma
·         Lessen klinisch redeneren gekoppeld aan simulatieonderwijs in het 2de en 4de opleidingstraject
·         Lessen wetenschappelijk onderzoek 2de opleidingstraject
·         Stagebegeleiding 1ste, 2de, 3de  en 4de opleidingstraject regulier en brugprogramma

De kandidaat dient over een competentiegerichte onderwijsvisie te beschikken die aansluit bij de bestaande visie en engagement (probleemgestuurd). Hij /zij zal hierin uitdrukkelijk instaan voor de continue verbetering van het simulatieonderwijs in samenwerking met het team van het Trauma & Life Support Center/ Immersive Room.

Hogeschool PXL heeft als principe dat de onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewerkers.

Je draagt in team bij tot :
·         de uitwerking en uitvoering van het PGO opleidingsconcept en – curriculum;
·         de initiëring en realisatie van onderzoeksopdrachten binnen het domein van de acute zorg en het simulatieonderwijs;
·         het coachen van juniorcollega’s in het bereiken van hun beroepscompetenties, met nadruk in hun rol als bachelor verpleegkunde;
·         de uitbouw en het onderhouden van een breed netwerk m.b.t. acute zorg en simulatieonderwijs;
·         de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;
·         participatie binnen opleidingsspecifieke en hogeschoolbrede werkgroepen en het professioneel netwerk;
·         het deelnemen aan tutoroverleg en praktijkoverleg;
·         het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene info-momenten.

Dienstverlenings- en onderzoeksopdracht

Door het aanbieden van simulatieonderwijs voor externe partners in het kader van acute zorg kan de kandidaat de profilering van de opleidingen, het departement Healthcare en de gehele hogeschool in het bijzonder versterken.


Profiel

Wat jij moet kunnen:
·         Je hebt vakinhoudelijke expertise m.b.t. domeinen verpleegkunde en een bijzondere expertise in de acute zorg.
·         Je bezit goede didactische vaardigheden, met name in de aanpak van simulatieonderwijs;
·       Je bent vertrouwd met de principes van simulatieonderwijs, authentiek leren, projectonderwijs, probleemgestuurd onderwijs en blended learning en je kan hierin innovatief leermateriaal ontwikkelen;
·         Je hanteert een gestructureerde, begrijpbare en grammaticaal correcte schrijfstijl;
·         Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools als MS Word, Excel, Outlook en elektronische databanken;
·  Een zeer goede kennis van de Engelse taal is een vereiste voor onderzoeksdoeleinden, begeleiding van bachelorproeven en internationale (onderzoeks)projecten;
·         Je kan een onderzoeksvraag formuleren en weet hoe je een praktijkgericht onderzoek moet aanpakken uit kennis of ervaring.

De professional die wij zoeken:

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?
Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren?
Toon jij interesse om proactief op zoek te gaan naar authentiek onderwijs?
Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek?
Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen ?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.


Toelatingsvoorwaarden

·         Je bent in het bezit van een diploma bachelor verpleegkunde (of gelijkgesteld) aangevuld met een masterdiploma gerelateerd aan de gezondheidssector (of gelijkgesteld);
·         Onderwijservaring in het hoger (probleemgestuurd) onderwijs en simulatieonderwijs strekt tot aanbeveling;
·         Je hebt interesse in praktijkgericht onderzoek in het domein acute zorg en simulatieonderwijs;
·         Je hebt minimum 5 jaar relevante beroepsanciënniteit;
·         Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands, Engels of andere taal) waarin je het opleidingsonderdeel.
Hogeschool PXL biedt concrete begeleidingsmaatregelen op maat om te helpen het vereiste taalniveau te bereiken;
·         Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650).

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent. 

De inschaling gebeurt op masterniveau, in de overeenkomstige salarisschaal 502
Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden. 


Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 12/08/2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure
·         Weerhouden kandidaten uit de preselectie op basis van kandidaatstelling in SES worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. De sollicitatiegesprekken worden vanaf eind augustus gepland. Kandidaten die weerhouden worden na het sollicitatiegesprek, worden uitgenodigd voor een presentatieopdracht.
·         Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be/jobs.
  

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Monique Ratajczak
Opleidingshoofd verpleegkunde
Hogeschool PXL – departement Healthcare
 0032 11 77 50 23
Email : Monique.ratajczak@pxl.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 12/08/2019

Datum interview:

Indiensttreding: 16/09/2019