066/1920 - Administratief medewerker Financiƫn
Betrekking
Functie:
Administratief medewerker
Departement:
PXL-Centrale diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:

De contractuele aanstelling gebeurt met ingang van 06/01/2020 of wanneer technisch mogelijk. De aanstelling wordt jaarlijks verlengd en is vanaf het derde jaar van onbepaalde duur. 


Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

___________________________________________________________________________________

De directie Financiën en Facilitair Management maakt deel uit van de centrale diensten. Ze heeft als opdracht de budgetten van de hogeschool zorgvuldig te beheren en te controleren. Ze staat in voor de registratie van alle financiële verrichtingen en ziet erop toe dat de financiële middelen optimaal aangewend worden. De financiële dienst heeft een adviserende functie t.a.v. het hogeschoolbestuur en legt verantwoording af aan de hogere overheid.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

____________________________________________________________________________________

Door medewerking te verlenen aan de dossierbeheerders binnen de dienst Financiën van de PXL, draag je bij tot de professionele werking en efficiënte dienstverlening van de directie Financiën en Facilitair Management om een optimaal financieel beheer binnen de hogeschool na te streven.

 

Jouw takenpakket bestaat uit :

  • medewerking verlenen bij de financiële afhandeling van de dossiers inzake studiereizen en diverse studentenactiviteiten. Dit behelst zowel de opmaak van de verkoopfacturen als de opvolging van betalingen.

  • Je draagt bij tot de leveranciers boekhouding. Je verwerkt aankoopfacturen en doet de nodige controles naar de bestelbonnen.  De behandeling van aankoopfacturen verloopt via de digitale goedkeuringsflow ‘Procure’, waarbij op ieder niveau van de aanvraag en bestelling een budgetcontrole wordt uitgevoerd.

  • Ondersteuning bieden bij de verwerking van schuldvorderingen van gastsprekers en terugvorderingen van personeelsleden inzake kosten woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen.Profiel

Wat jij moet kunnen :

·        Je hebt een goede kennis van boekhouden;

·        Je kan vlot werken met diverse ICT-toepassingen als word, excel, internet, e-mail, …

  • Je bent in staat je taken te plannen naar prioriteiten in de opdrachten die je krijgt;

  • Je werkt ten allen tijde nauwkeurig en resultaatgericht;

  • Je bent flexibel naar inhoud en tijd. Je blijft ook op stressvolle momenten efficiënt functioneren;

  • Je bent in staat om “vlot serieus” te communiceren met de verschillende stakeholders van de hogeschool en de dienst Financiën in het bijzonder.

De professional die wij zoeken:

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing?

Heb je empathie en ben je bereid om je job met ‘passie’ uit te voeren en daarvoor samen te werken met studenten, medewerkers en externen?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren! (http://www.pxl.be/Pub/PXL/Onze-missie.html)Toelatingsvoorwaarden

  • Je bent in het bezit van een bachelordiploma Bedrijfsmanagement optie Accountancy-Fiscaliteit (of hiermee gelijkgesteld);

  • Of je hebt een ander bachelordiploma – bij voorkeur bedrijfs- of office management -  met een aantoonbare en relevante ervaring in boekhoudkundige taken;

  • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)Salarisschaal

De inschaling gebeurt op het niveau van de salarisschaal B11 (equivalent 581)

Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=581&p=26

 

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier.

De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 17/11/2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

 

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

 

Selectieprocedure

·        Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

·        Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. De sollicitatiegesprekken worden midden december gepland.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Geert Nelissen

Diensthoofd Directie Financiën

PXL-Centrale Diensten

T : +32 11 77 55 82

Email : geert.nelissen@pxl.be


Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/11/2019

Datum interview:

Indiensttreding: 6/1/2020