072/1920 - Dossierbeheerder Aankopen
Betrekking
Functie:
Dossierbeheerder
Departement:
PXL-Centrale diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:

De contractuele aanstelling kan onmiddellijk ingaan (of wanneer technisch mogelijk). De aanstelling wordt jaarlijks verlengd en is vanaf het 3de jaar van onbepaalde duur. 

Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT
De dienst aankoop maakt deel uit van de directie Financiën en Facilitair management en staat in voor de organisatie van het gehele aankoopproces, inventarisatie, magazijn en stockbeheer en de verkoop van didactisch materiaal aan studenten, personeelsleden en externen.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING
De dossierbeheerder Aankopen functioneert onder de directie Financiën en Facilitair management en rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd Aankopen.

Als dossierbeheerder aankopen sta je in voor het beheer en de behandeling van overheidsopdrachten zodat dossiers efficiënt, correct en klantvriendelijk verlopen én de interne procedures en de wetgeving op de overheidsopdrachten worden gerespecteerd.

Jouw takenpakket omvat onder andere :

 • De aankopen van goederen en de gunning van diensten centraliseren, teneinde de prijzen te drukken en de administratieve opvolging te beperken;
 • Het aankoop- en verkoopproces efficiënt en projectmatig uitvoeren om de doorlooptijden te optimaliseren;
 • De aankoopdossiers zelfstandig en efficiënt afwerken (analyse samenstelling aankoopdossier, gegevens verifiëren, administratieve opmaak gunning, …)
 • Interne klanten ondersteunen (bij opmaak van aanvragen en offertes,..);
 • Deelnemen aan onderhandelingen en contractafsluitingen;
 • Verwerken en inbrengen van gegevens in het softwaresysteem en beheren van de databanken.

Profiel

Wat jij moet kunnen :

 • Je kan vlot werken met diverse IT toepassingen zoals MS Office, ERP pakketten, …;
 • Je hebt ervaring met aankoop- en onderhandelingstechnieken;
 • Je kan projectmatig en nauwkeurig werken;
 • Je bent in staat jouw opdracht en taken zelfstandig te plannen en organiseren.


De man of vrouw die wij zoeken:

 • Je handelt ten allen tijde deontologisch correct;
 • Je kan heldere analyses maken van problemen of situaties en op efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende, relevante informatie;
 • Je bent zowel schriftelijk als mondeling communicatief en kan je aanpassen naar de doelgroep met wie je communiceert;
 • Je kan zowel autonoom werken als in teamverband;
 • Je bent klant- en resultaatgericht, kan assertief zijn en discreet;

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen? Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met collega’s en studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en samen te werken? Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren!


Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma;
 • Je beschikt over kennis van de wetgeving overheidsopdrachten;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in een gelijkaardige functie;
 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent. 

De inschaling gebeurt op bachelorniveau, in de overeenkomstige salarisschaal B11 (equivalent 581) gedurende de eerste 2 tewerkstellingsjaren. Voor meer informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=581
Vanaf het derde tewerkstellingsjaar kan je loonschaal B21 (equivalent 592) verwerven mits een positieve omstandigheidsevaluatie. Voor meer informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=592.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.


Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan uiterlijk 8/12/2019 en uitsluitend via onze elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen. Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

 • Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.
 • Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. Mogelijks wordt er voorafgaandelijk een selectietest georganiseerd die peilt naar het niveau van je technische kennis.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Chris Vos

Diensthoofd Aankoop

Hogeschool PXL – Centrale diensten

T 0032 474 96 84 26

Email : chris.vos@pxl.be  

Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 8/12/2019

Datum interview:

Indiensttreding: onmiddellijk (of wanneer technisch mogelijk)