071/1920 - Onderwijstechnoloog
Betrekking
Functie:
Adviseur onderzoek
Departement:
PXL-Centrale diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
60%
Duur:

De contractuele aanstelling kan ingaan vanaf 6/01/2020 en loopt tot einde academiejaar 2019-2020. Verlenging is mogelijk, afhankelijk van de beschikbare projectmiddelen.


Details

Taakomschrijving

De onderwijstechnoloog integreert een grote didactische expertise met ervaring in het domein van de educatieve technologie.

Vanuit het expertisecentrum PXL-Onderwijsinnovatie analyseert de onderwijstechnoloog onderwijskundige situaties in functie van het ontwerp en het implementeren van nieuwe en optimaal renderende didactische oplossingen met behulp van educatieve technologie. Hiervoor volgt de onderwijstechnoloog de ontwikkelingen in het domein van de educatieve technologie op de voet. Hij of zij formuleert adviezen aan onderzoekers die moeten leiden tot het maken van de meest optimale keuzes naar de noodzakelijke technologie voor Hogeschool PXL. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van bestaande technologie of kan er in samenwerking met de onderzoekers van het expertisecentrum een technologie op maat ontwikkeld worden. Vanuit zijn of haar didactische expertise treedt de onderwijstechnoloog dan op als projectmanager.

Een beperkt onderdeel van de opdracht  betreft het ondersteunen van het lectorenkorps in de inzet van educatieve technologie in het onderwijs. Het gaat hier bijvoorbeeld over het gebruik van video in het onderwijs en de ontwikkeling van kennisclips. De ondersteuning kan de gedaante aannemen van 1-1 coaching of het geven van interne workshops voor lectoren.

De kandidaat zal werken in het Expertisecentrum PXL-Onderwijsinnovatie, onder directe leiding van het onderzoekshoofd.Profiel

Technische competenties

·        Je hebt sterke didactische vaardigheden uit ervaring en/of uit kennis;

 • Je hebt kennis in en interesse voor onderwijskunde en onderwijstechnologie.

 • Je bent alert voor (inter-)nationale evoluties in het vakgebied en/of je bent bereid om je hierin op korte termijn te verdiepen. Je kan de meerwaarde daarvan inschatten en transfereert dit naar de eigen instelling.

 • Je draagt actief bij aan wetenschapscommunicatie, oftewel communicatie over je professionele realisaties.

 • Je hebt ervaring met projectmatig werken (opzetten, uitvoeren, management).

 • Je kan zelfstandig vormingsactiviteiten voor leraren/lectoren voorbereiden en uitvoeren.

 • Je rapporteert systematisch en transparant naar je leidinggevenden.

 • Je bent bereid om projectdossiers uit te schrijven in functie van projectsubsidies.

·        Je hebt een netwerk in het Vlaamse onderwijslandschap en bent bereid om dit op korte termijn uit te breiden

 

Gedragscompetenties

 • Je werkt resultaatgericht en bent een sterke planner en organisator in een permanent evoluerende onderwijs(technologische) omgeving. Je coördineert acties, tijd en middelen op zelfstandige basis, je plant activiteiten met veel complexe variabelen en legt deze vast in procedures;

 • Je kan heldere analyses maken van problemen of situaties en op efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende, relevante informatie;

·        Je bezit sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en kan mensen boeien en overtuigen

 • Je werkt nauwgezet, efficiënt en bent resultaatgericht;

  Je beschikt over een hands-on mentaliteit en werkt altijd klant- en resultaatgericht;

 • Je kan zelfstandig werken maar je hebt evenzeer een teamplayersmentaliteit;

·        Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools als Word, Excel, internet, e-mail …

 

 Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?

Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met collega’s en studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en samen te werken?

Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil aangaan om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek?

 

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.Toelatingsvoorwaarden

·        Je bezit een masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld) Pedagogische wetenschappen of Educatieve studies

 • OF je bezit een diploma van professionele bachelor lerarenopleiding of Informatica, gecombineerd met een aggregaat of een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid;

 • Je hebt enkele jaren onderwijservaring in het leerplichtonderwijs en/of het hoger onderwijs.

  Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)Salarisschaal

De verloning gebeurt op basis van het diploma :

·        voor een masterdiploma : overeenkomstige salarisschaal A21 (equivalent 587)

Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=587&p=26

 • voor een bachelordiploma : overeenkomstige salarisschaal B31 (equivalent 594)

Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=594&p=26

 

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 8/12/2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

 

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur

 

Selectieprocedure

·        Weerhouden kandidaten uit de preselectie op basis van kandidaatstelling via SES worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. De sollicitatiegesprekken worden begin april gepland. Een assessment of schriftelijke proef kan onderdeel uitmaken van de procedure.

·        Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
       Wouter Hustinx
       Onderzoekshoofd expertisecentrum PXL Onderwijsinnovatie

Stafmedewerker directie onderwijs (ICTO)
mobiel : +32 488 35 53 28

e-mail : Wouter.Hustinx@pxl.be


Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 8/12/2019

Datum interview:

Indiensttreding: 6/1/2020