085/1920 - Stafmedewerker onderwijs - onderwijsondersteuner
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
PXL-Centrale diensten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
Deze contractuele aanstelling kan ingaan vanaf 11/8/2020 voor een periode van 15 weken (zwangerschapsvervanging). Na afloop van deze tijdelijke opdracht is er een reële kans op een contractverlenging.
Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

De directie Onderwijs en Studentenbeleid maakt deel uit van de Centrale Diensten van Hogeschool PXL. Ze is vanuit een innovatief studentgecentreerd en ICT-gericht onderwijsbeleid verantwoordelijk voor de ontwikkeling van praktijkgeïntegreerde opleidingsprogramma’s, de realisatie van een ruim en flexibel onderwijsaanbod en de vorming van onmiddellijk inzetbare excellente professionals die disciplinair goed zijn opgeleid, professionals met empathie en passie die ondernemend en innovatief zijn, in staat zijn om multidisciplinair samen te werken en een (internationaal) netwerk uit te bouwen.

In haar onderwijsbeleid richt de directie onderwijs zich op diverse doelgroepen en garandeert zij maximale ontwikkelingskansen via een krachtige leeromgeving en een gericht in-, door- en uitstroombeleid.

De directie Onderwijs en Studentenbeleid maakt gebruik van haar onderwijskundige expertise om de opleidingen te adviseren, te begeleiden en te ondersteunen met betrekking tot onderwijsontwikkeling & -innovatie, onderwijsorganisatie, onderwijskwaliteitszorg, internationalisering, studentenbegeleiding en studentenvoorzieningen.FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als stafmedewerker onderwijs doe je aan onderwijsontwikkeling voor een aantal onderwijskundige topics. Je verricht hierrond een literatuurstudie, je kent en je onderzoekt de laatste ontwikkelingen en trends, en vertaalt deze naar concrete beleidsdoelstellingen voor het onderwijsbeleid van de instelling. Vanuit jouw specialisatie(s) adviseer je lectoren en opleidingsteams bij vragen over onderwijs of (onderwijs)onderzoek.

De stafmedewerker onderwijs is ook een onderwijsondersteuner die dicht bij de opleidingen staat en die beschikt over een brede kennis van onderwijsgerelateerde topics waarop de opleidingen altijd beroep kunnen doen. Je staat de opleidingen bij tijdens procedures en aanvragen tot omvorming en actualisatie van haar opleidingsaanbod het opstellen van het opleidingsbeleidsplan en de uitvoering ervan. Je kent en vertegenwoordigt het onderwijsbeleid van de hogeschool en geeft onderwijskundig advies. Je kent de context van de opleidingen en coacht op maat van de opleiding de lectoren of opleidingsteams bij de uitvoering en concretisering van het onderwijsbeleid. Je vertaalt bezorgdheden die de opleidingen ervaren naar het onderwijsbeleid toe.

Profiel

De professional die wij zoeken :

• Je hebt een goede kennis van het hoger onderwijs.

• Je hebt inzicht in onderwijsorganisatie, curriculumopbouw en onderwijskwaliteitszorg.

• Je hebt ervaring met projectmatig werken.

• Je beschikt over creativiteit en durft initiatieven nemen o.a. met het oog op onderwijsvernieuwing en voortdurende verbetering in het algemeen.

• Je bent ondernemend en hebt een groot organisatietalent.

• Je legt vlot contacten en kan, zowel mondeling als schriftelijk, sterk communiceren.

• Je werkt goed in teamverband.

• Je beschikt uit ervaring of studie over goede didactische kwaliteiten.

• Je werkt resultaatgericht en laat je hierbij leiden door een grondige probleemanalyse.

• Je beschikt over een voldoende reflectieve ingesteldheid maar ook over coachende vaardigheden

• Je hebt een professionele (internationaal) netwerk en/of je kan dit op korte tijd te verwerven.

• Je bent flexibel, stressbestendig en kan efficiënt omgaan met deadlines.Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing?

Heb je empathie en ben je bereid om je job met ‘passie’ uit te voeren en daarvoor (internationaal) samen te werken met studenten, medewerkers en externen?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren! (http://www.pxl.be/Pub/PXL/Onze-missie.html)

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma in een Pedagogisch studiegebied (of hiermee gelijkgesteld) : bij voorkeur Pedagogische of Agogische wetenschappen, Educatieve Studies, Onderwijs-kunde, Opleidings- en onderwijswetenschappen.

• Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld. Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talen-ten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uit-straalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op het niveau van de salarisschaal A21 (equivalent 587). Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=587&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 2 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier.

De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 26/5/2020 en uitsluitend via onze elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Geselecteerde kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor een online selectiegesprek (woensdag 3 juni of donderdag 4 juni). Een technische of assessmentproef kunnen deel uitmaken van de selectie.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of beperking.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heidi Croes
Directeur Onderwijs en Studentenbeleid
T 0032 495 26 47 27
Email : Heidi.Croes@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Tommy Cuypers
E-mail: tommy.cuypers@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 26/05/2020

Datum interview: 03 of 04/06/2020

Indiensttreding: 11/08/2020