089/1920 - Technisch, wetensch. en educatief medewerker
Betrekking
Functie:
Medewerker
Departement:
PXL-Education
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
2 x 100%
Duur:

De contractuele aanstelling kan ingaan 1/09/2020 (of indien technisch mogelijk). De aanstelling wordt jaarlijks verlengd en is vanaf het 3de jaar van onbepaalde duur. 

Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

De PXL STEM Academy heeft als centraal doel om interesse voor STEM (met klemtoon op techniek, wetenschap en ICT) te stimuleren bij het jonge publiek vanaf 5 jaar en hun leraren en om boeiende en diepgaande leerervaringen te faciliteren in schoolse activiteiten en tijdens de vrije tijd.



FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je behoort tot het vaste lesgeversteam van de PXL STEM Academy. 

Je verzorgt en begeleidt diverse thematische workshops rond STEM/ICT die gericht zijn naar een brede groep van jongeren (vanaf 5 jaar) en naar leraren van verschillende onderwijsniveau’s (basis- en secundair onderwijs).

Je ontwerpt ook nieuwe thematische workshops die worden gebaseerd op de vakdidactische visie van de PXL STEM Academie. Je maakt hiervoor gebruik van zowel bestaande als nieuwe inhouden en materialen.  Je brengt de inhoud over en je begeleidt tevens lesgevers die zelf lokaal workshops gaan geven.  Vanuit een onderzoekende en kritische houding evalueer je je eigen didactische vaardigheden met het oog op een blijvende groei en optimalisatie. 

Je neemt deel aan de uitbouw van de PXL STEM Academy. Als ambassadeur van de PXL STEM Academy communiceer je enerzijds vlot en op een gepaste wijze met je doelpubliek en alle betrokken stakeholders (partners, leraren, ouders, bedrijfsleiders, sponsors …), anderzijds zet je actief in op de verdere uitbouw van het netwerk. 

Je vervult op een efficiënte en flexibele wijze uw opdracht met de nodige aandacht voor organisatorische en administratieve taken (planning, opvolging inschrijvingen workshops, aankopen, onderhoud materialen …).

Je rapporteert aan het hoofd van de PXL STEM Academy.


Profiel

Wat jij moet kunnen : 

Naast het kennen en/of ervaring hebben in de werking van een STEM-Academie, zijn concrete en rele-vante onderwijservaringen met betrekking tot het stimuleren van interesse voor STEM zijn een plus-punt.

Je bent in staat om de aangeboden activiteiten te analyseren en te evalueren vanuit een onderzoeken-de houding en om praktijkonderzoek uit te voeren. Je werkt mee aan nieuwe projectideeën en de uit-werking ervan voor de PXL STEM Academy. Je hebt hierbij voorkeur voor een pragmatische aanpak. 

Je hebt een sterke passie en voldoende basiskennis van zowel techniek, ICT als wetenschap en weet deze op een inspirerende wijze over te brengen naar het doelpubliek. Je hebt een brede en duurzame visie op onderwijs en kan deze visie vertalen naar concrete initiatieven en acties.

Je bent bereid buiten de schooluren (naschoolse en vakanties) workshops te geven op basis van de gekozen thema’s door het doelpubliek.

Je bent bereid je verlof te plannen in functie van de organisatie.

Je bent zorgzaam en sociaal in de omgang met het publiek en hebt aandacht voor het creëren van een veilige leeromgeving.

Verplaatsingen naar workshoplocaties gebeuren met eigen voertuig of een voertuig van de PXL STEM Academy indien beschikbaar.



De professional die wij zoeken: 

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?

Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met kin-deren/jongeren op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren.

Werk je graag in een klein team en neem je graag verantwoordelijkheid in het opnemen van organisatori-sche taken.

Deel je graag ervaring en kennis met andere workshopbegeleiders zodat ze zelfstandig workshops kunnen begeleiden?

Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om ervaring en kennis te delen met andere leraren?



Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent een bachelor leraar secundair onderwijs techniek/wetenschappen/ICT of een bachelor leraar lager onderwijs met relevante expertise in zowel techniek, ICT als wetenschap. Ook afstuderende ba-chelor studenten in deze studiedomeinen komen in aanmerking. 

Ervaring en/of kennis in de vakdidactiek van de betrokken vakken zijn vereist, evenals een blijvend le-rende houding. 

Je bent in het bezit van een rijbewijs (cat. B) en beschikt over eigen vervoer.

Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. arti-kel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)


 


Salarisschaal

 Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw ta-lenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uit-straalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.  

Je komt terecht in een dynamische organisatie waar ruimte is voor initiatief, creativiteit, verantwoordelijkheid, innovatie en professionele groei op basis van inhoud.



Salarisschaal

De inschaling gebeurt als praktijklector, overeenkomstig salarisschaal 316. 

Voor meer informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. 


Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 10/6/2020 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen. 

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur. 

Selectieprocedure

Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef en gesprek. De sollicitatiegesprekken worden in overleg gepland. 

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, af-komst of handicap.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Hugo Meus

Hoofd PXL STEM Academy

T 0032 475 92 19 80

E-mail : hugo.meus@pxl.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 10/06/2020

Datum interview:

Indiensttreding: 1/9/2020