073/2021 - Technisch-administratief campusmedewerker
Betrekking
Functie:
Medewerker
Departement:
PXL-Centrale diensten
Aanstelling:
Contractueel vast
Vereist niveau:
Secundair onderwijs
Volume:
100%
Duur:
De voltijdse contractuele aanstelling gebeurt kan onmiddellijk ingaan na afloop van de selectieprocedure (of wanneer technisch mogelijk voor de kandidaat). De aanstelling wordt jaarlijks verlengd en is vanaf het 3de jaar van onbepaalde duur.
Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

Hogeschool PXL is gevestigd op 4 campussen. Op elke campus zijn een campusbeheerder en ondersteunende medewerkers actief. Deze personen staan in voor de goede dagelijkse werking en onderhoud van de materiële campusfaciliteiten van Hogeschool PXL. Daarnaast zorgen ze voor de logistieke organisatie van allerlei evenementen zoals onder meer: SID-in, proclamatie, infodagen, personeelsvergaderingen en examenorganisatie.

Deze functie situeert zich op de groene technologiecampus in Diepenbeek waar het departement PXL-Green & Tech alsook de faculteit Industriële wetenschappen van de UHasselt zijn gehuisvest. Deze campus biedt een waaier aan technologische opleidingen, faciliteert onderzoek, verzorgt dienstverlening en staat eveneens in voor ontspanning en welzijn van studenten en personeel.

Het departement PXL-Green & Tech herbergt meer dan 900 studenten en 100 personeelsleden binnen drie opleidingsclusters m.n. Agro- en biotechnologie, Bouw en Elektromechanica. Er zijn zowel bachelor-, graduaats- als postgraduaatsopleidingen.

FUNTIEOMSCHRIJVING

Als allround campusmedewerker voer je in hoofdzaak technisch-administratieve, maar evenzeer algemeen administratieve, logistieke en onthaaltaken uit ter ondersteuning van de dienstverlening ten aanzien van personeel, studenten en externen op campus Diepenbeek in het algemeen en de organisatie van het onderwijs binnen departement PXL-Green & Tech in het specifiek.

Je rapporteert zowel aan de campusbeheerder van campus Diepenbeek (m.b.t. de ondersteunende taken voor een vlotte operationele werking van de campus) als aan het departementshoofd PXL-Green & Tech (m.b.t. de ondersteunende taken voor een vlotte onderwijsorganisatie binnen het departement).

Jouw takenpakket omvat o.a. volgende taken:

• Data ingeven en opvolgen in systemen voor facilitair management (lokaalbeheersystemen, uitleensystemen, gebouwbeheersystemen, planningsystemen, …)

• Lokaalreserveringen plaatsen, lessenroosters van studenten en docenten aanvullen met lokaalinfo, wijzigingen in lessenroosters doorvoeren

• Campusinformatie en relevante data verzamelen in overleg met de opleidingen en communiceren via diverse kanalen (projectieschermen op de campus, de studentenapplicatie, …)

• Sporadisch instaan voor de permanentie van de onthaalbalie waar je personeelsleden, studenten en externen een warm en professioneel (telefonisch) onthaal biedt, algemene informatie verstrekt of gericht doorverwijst naar de betrokken dienst

• Logistieke ondersteuning van de diensten en opleidingen die gehuisvest zijn op de campus m.b.t werking camera’s, beamers, facilitaire installaties, …

• Organisatorische en logistieke ondersteuning bij grotere evenementen, infodagen, tentoonstellingen, … (aanspreekpunt voor onderhoudsmedewerkers alsook helpen opbouwen, afbreken en schikken van meubilair en zalen)

• Beheer parking en een beperkt wagen- en fietsenpark (onderhoud van wagens plannen en organiseren, uitlenen van wagens en fietsen, …)

• Ondersteuning bieden in geval van calamiteiten en optreden als aanspreekpunt voor de centrale preventiedienst

• Optreden als aanspreekpunt in afwezigheid van de campusbeheerder

• Optreden als back-up voor een aantal taken m.b.t. studentenadministratie

Profiel

• Je beschikt over een hands-on mentaliteit en werkt altijd klant- en resultaatgericht;

• Je kan vlot werken met diverse IT-toepassingen (o.a. Word, Excel, PowerPoint,…);

• Ervaring in het werken met een datasysteem ter ondersteuning van gebouwenbeheer en facilitair management is een sterk pluspunt;

• Je bent contactvaardig, kan helder communiceren en past je communicatiestijl aan naargelang de aard van de boodschap en de doelgroep;

• Als administratief medewerker kan je de aan jou toebedeelde taken en opdrachten zelfstandig uitvoeren;

• Je kan zelf je taken plannen, je hebt zin voor orde en systematiek;

• Je werkt nauwgezet en efficiënt, ook in stresserende situaties;

• Je beschikt over een geldig certificaat EHBO of bent bereid om een EHBO cursus te volgen;

• Je bent flexibel.

Bezit jij onze “X-factor”? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren. (http://www.pxl.be/Pub/PXL/Onze-missie.html)

Toelatingsvoorwaarden

• Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs (of hiermee gelijkgesteld). Een graduaatsopleiding (HBO5) is een meerwaarde, maar geen vereiste.

• Je kan minstens 3 jaar ervaring in een brede technisch-administratieve functie voorleggen, bij voorkeur binnen de context van facilitair management en gebouwenbeheer.

• Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Verankerd in de regio, met blik op de wereld. Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling, laptop, fietsvergoeding, volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelige cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.

De inschaling gebeurt in overeenkomstige salarisschaal C11 (equivalent 577). Voor meer informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=577&p=20210101

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledige dossier. Interne kandidaten behouden hun verworven anciënniteit.

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk maandag 19/4/2021 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op vrijdag 7 mei. De selectie kan worden uitgebreid met een assessment- en/of technische proef.

• Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of beperking.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Marleen Schepers
Departementshoofd PXL-Green & Tech
T 0032 477 54 21 14
Email: Marleen.Schepers@pxl.be

Of

Roger Vranken
Campusbeheerder campus Diepenbeek
T 0032 473 33 32 56
Email: Roger.Vranken@pxl.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Tommy Cuypers
E-mail: tommy.cuypers@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 19/04/2021

Datum interview: 07/05/2021

Indiensttreding: Onmiddellijk