072/2021 - Onderhoudsmedewerker
Betrekking
Functie:
Technische functie
Departement:
PXL-Centrale diensten
Aanstelling:
Contractueel vast
Volume:
100%
Duur:
De contractuele aanstelling kan onmiddellijk ingaan na afloop van de selectieprocedure (of wanneer technisch mogelijk voor de kandidaat). De aanstelling wordt jaarlijks verlengd en is vanaf het 3de jaar van onbepaalde duur.
Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

Samen met de diensten Financiën, Aankoop, Gebouwen & Techniek, en Veiligheid & Preventie, maakt Campusbeheer deel uit van de directie Financiën en Facilitair Management.

Deze directie wil de doelstelling van Hogeschool PXL, om een aantrekkelijke en comfortabele leefomgeving te creëren, praktisch realiseren.

Het luik Facilitair Management van deze directie zorgt voor bevoorrading, het onderhoud en de vernieuwing van de campussen van de hogeschool in functie van de visie en de noden op vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening maar eveneens op vlak van ontspanning en welzijn van studenten en personeel.

Hogeschool PXL heeft 4 campussen. Per campus zijn er een campusbeheerder en ondersteunende medewerkers actief. Deze personen staan in voor de goede dagelijkse werking en onderhoud van de materiële campusfaciliteiten van Hogeschool PXL. Daarnaast zorgen ze voor de logistieke organisatie van allerlei evenementen zoals onder meer: SID-in, proclamatie, infodagen, personeelsvergaderingen en examenorganisatie.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als onderhoudsmedewerker word je tewerkgesteld binnen Campus Vildersstraat te Hasselt. Je rapporteert rechtstreeks aan de campusbeheerder.

Concreet bestaat je takenpakket uit :

• Klein onderhoud, herstellingen en aanpassingen van gebouwen; schilderwerken, schrijnwerk, slepende deuren, dakgoten,..

• Het uitvoeren van allerlei kleine herstellingen inzake sanitair, elektriciteit, meubilair en HVAC;

• Opruim en afvalverwijdering in en rond de gebouwen;

• Het beheer van alle parkeerterreinen, pleinen en bermen;

• Het schikken van zalen voor opleidingen, examens en evenementen;

• Hulp bij verhuisactiviteiten, opbouw en afbraak bij tentoonstellingen en beurzen;

• Het actief melden van defecten aan installaties, gebouwen en materialen (preventief);

• Dringende interventies bij onder meer verstoppingen van toiletten of urinoirs, lekkende kranen en defecte pompen;

• Het uitvoeren van taken in functie van de veiligheid op vraag van dienst Preventie en Bescherming;

Profiel

• Je bent praktisch ingesteld, kunt zelfstandig, gedreven en nauwkeurig werken;

• Je draagt veiligheid hoog in het vaandel;

• Je beschikt over een goede fysieke conditie en een grote arbeidsbereidheid;

• Je bent bereid tot occasionele werkuren ’s avonds en uitzonderlijk in het weekend;

• Je beschikt over een geldig certificaat EHBO of bent bereid om een EHBO cursus te volgen;

• Je kan je kalmte behouden bij verhoogde werkdruk;

• Je bent hulpvaardig en klantvriendelijk;

• Je werkt stipt, ordelijk en levert je werk nauwgezet af waarbij je op een gepaste manier omgaat met de materialen die je hiervoor ter beschikking krijgt;

• Je bent bereid tot bijscholing;

• Je hebt kennis van het Nederlands.

De professional die wij zoeken:

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing? Ben je bereid om je job met passie uit te voeren en daarvoor samen te werken met studenten, medewerkers en externen?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren! (http://www.pxl.be/Pub/PXL/Onze-missie.html)

Toelatingsvoorwaarden

• Je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring m.b.t. logistiek en technisch onderhoud van gebouwen in een breed en divers takenpakket.

• Praktische kennis van of ervaring in één of meerdere van volgende domeinen is een meerwaarde:

o Loodgieterij

o Elektriciteit

o HVAC

• Je hebt een rijbewijs (minstens B).

• Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Verankerd in de regio, met blik op de wereld. Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, een werk gsm, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.

De inschaling gebeurt in salarisschaal D11. Meer informatie : https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=574#

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk zondag 18/4/2021 en uitsluitend via onze elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van cv en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan het selectiegesprek. De selectiegesprekken worden gepland op woensdag 28 april (namiddag) of vrijdag 30 april (voormiddag). Een technische proef kan eveneens deel uitmaken van de selectieprocedure.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of beperking.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Tim Dehaen
Campusbeheerder Vildersstraat
+32 472 50 56 36
tim.dehaen@pxl.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Tommy Cuypers
E-mail: tommy.cuypers@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/04/2021

Datum interview:

Indiensttreding: Onmiddellijk