074/2021 - Management assistant PXL-Digital
Betrekking
Functie:
Onderwijs ondersteunende functie
Departement:
PXL-Digital
Aanstelling:
Contractueel vast
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:

De contractuele aanstelling voor 100% gebeurt met onmiddellijke ingang (of wanneer technisch mogelijk). De aanstelling wordt jaarlijks verlengd en is vanaf het 3de jaar van onbepaalde duur.

Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

PXL-Digital integreert de opleidingsclusters Information Technology (IT) en Electronic Engineering (EE) binnen één departement. Het departement zorgt hierbij voor een fijnmazige structuur van opleidingen, afstudeerrichtingen, keuzetracks en innovatieroutes. Op deze manier wordt een uniek aanbod van opleidingen en specialisaties binnen digitale technologie en digitale business gecreëerd. Dit gebeurt zowel op het niveau van bachelor- als graduaatsopleidingen.

Een volledig overzicht van de opleidingen is beschikbaar via deze link.

Het departement kiest resoluut voor community-driven onderwijs. In plaats van bruggen te bouwen tussen de onderwijs- en bedrijfswereld, wordt de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven en de kenniscentra geïntegreerd binnen de opleidingen. Samen onderwijs maken voor en door de community van junior-collega’s (onze studenten), collega’s, bedrijven en onderzoekers staat hierbij centraal.


FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als management assistant ben je de rechterhand van het departementshoofd PXL-Digital

Je draagt bij aan de efficiënte werking van het departement en de realisatie van een professionele inrichting van het onderwijs binnen het departement door administratieve en logistieke ondersteuning en het beheer van alle interne en externe informatie- en communicatiekanalen van het departement.

Een greep uit het diverse takenpakket: • Je verzorgt algemeen secretariaatswerk voor departement PXL-Digital en ondersteunt het departementshoofd PXL-Digital;

 • Je bent het eerste aanspreekpunt binnen het departement voor studenten, lectoren en externen. Je verstrekt info aan en bent aanspreekpunt voor de centrale PXL-diensten (ziektemeldingen, interne postbedeling, schuldvorderingen, info m.b.t. studenten, …) en externen (info i.v.m. de opleidingen, opvang vragen ouders, bedrijven, externe contacten van docenten/studenten, …);

 • Je biedt administratieve en logistieke ondersteuning voor vergaderingen, infodagen, openlesdagen, organisatie van examens en examenfeedback, deliberaties, …;

 • Je bent voor diverse events en activiteiten binnen departement PXL-Digital verantwoordelijk voor de organisatie van A tot Z (gaande van opmaak programma en timing, contacteren externe sprekers, vastleggen locatie, communicatie naar junior-collega’s, contacten catering, inrichting van de ruimtes tot ontvangst en ondersteuning van externen en (junior-)collega’s);

 • Je ondersteunt bij alumniwerking en studiereizen;

 • Je staat in voor het stockbeheer en bestellingen van materiaal eigen aan het departement PXL-Digital;

 • Je maakt investeringsdesiderata begroting, werkingskredieten en PR-budget op en volgt departementale budgetten op;

 • Je staat in voor de customer relations van het departement en beheert de interne en externe informatiekanalen (o.a. sociale media) voor verspreiding van informatie;

 • Je ondersteunt bij de opmaak en afwerking van folders, hand-outs, banners, …;

 •  


Profiel


 • Je kan vlot werken met diverse ICT-toepassingen (o.a. Officesoftware, MS Teams) en leert gemakkelijk nieuwe systemen aan;

 • Je bent contactvaardig, vlot in de omgang en communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;

 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en een basiskennis van Frans en Engels zijn een voordeel;

 • Je kan een luisterend oor aan de dag leggen en discreet omgaan met vertrouwelijke informatie.

 • Je kan zelfstandig werken;

 • Je bent organisatorisch sterk;

 • Je kan flexibel schakelen tussen diverse taken en bent stressbestendig;

 • Je bent leergierig en je kan je vlot inwerken in een nieuwe situatie;

 • Kennis van het hogeschooldecreet is een meerwaarde.


Hogeschool PXL is op zoek naar ondernemende medewerkers die met de nodige empathie en passie in een multidisciplinaire omgeving samenwerken aan het realiseren van de missie van de hogeschool. Professionals die samen met ons en voor ons de X-factor realiseren.

Bezit jij onze “X-factor”? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.


Toelatingsvoorwaarden


 • Je hebt een bachelordiploma (of hiermee gelijkgesteld), bij voorkeur een professionele bachelor Office Management;

 • Je kan relevante beroepservaring in een gelijkaardige functie aantonen, bij voorkeur minimum twee jaar. Relevante beroepservaring in het (hoger) onderwijs is een meerwaarde;

 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650.


Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Verankerd in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een  boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, voordelige cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen. 

Aanstelling

De contractuele aanstelling voor 100% gebeurt met onmiddellijke ingang (of wanneer technisch mogelijk). De aanstelling wordt jaarlijks verlengd en is vanaf het 3de jaar van onbepaalde duur.

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op bachelorniveau in overeenkomstige salarisschaal B11 (equivalent 581). Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=581&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10  jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledige dossier. Interne kandidaten behouden hun verworven anciënniteit.


Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk zondag 18/04/2021 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen. Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Selectieprocedure

Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

Kandidaten die geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op dinsdag 27 april (namiddag) of donderdag 29 april (voormiddag). Het selectieproces kan worden uitgebreid met een assessment- en/of technische proef naargelang noodwendigheid. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Tristan Fransen
Departementshoofd PXL-Digital, ad interim
T +32 488 35 47 24
e-mail: tristan.fransen@pxl.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Tommy Cuypers
E-mail: tommy.cuypers@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/04/2021

Datum interview: 27/4 (namiddag) of 29/4 (voormiddag)

Indiensttreding: onmiddellijk