024/2122 - Lector Wiskunde
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
PXL-Education
Aanstelling:
Statutair vast
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
De statutaire aanstelling vangt aan op 20 september 2021 tot eind academiejaar 2021-2022. Heraanstelling en latere benoeming in vast verband zijn mogelijk.
Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

Goed onderwijs, één van de fundamenten van een welvarende maatschappij, steunt op bekwame leraars. Zij zorgen immers elke dag opnieuw voor kwaliteitsvol onderwijs.

Het algemene doel van onze lerarenopleiding is samen met het (brede) werkveld studenten te vormen tot leraren met ‘empassie’, expertise, een onderzoekende houding en maatschappelijke betrokkenheid.

Onze afgestudeerden zijn thuis in alle onderwijsvormen en werken in scholen van alle onderwijsnetten. De aangeleerde competenties zijn tevens aanwendbaar buiten het onderwijs. Studenten krijgen dan ook les van enthousiaste, gemotiveerde lectoren die een voorbeeld zijn wat betreft expertise in een vakdomein en didactische en pedagogische bekwaamheid.

Dit alles gekoppeld aan een sterke individuele begeleiding en het gebruik van de modernste didactische en digitale hulpmiddelen, maakt dat er excellente leraren worden gevormd voor nu en later.

Meer info over onze educatieve bachelor- en graduaatsopleidingen vind je via deze link.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Onderwijsopdracht

De kandidaat zal onderwijs verzorgen in de educatieve bacheloropleiding voor het secundair onderwijs van het departement PXL-Education. De onderwijsopdracht situeert zich in het domein wiskunde.

Je dient over een competentiegerichte onderwijsvisie te beschikken die aansluit bij de bestaande visie en engagement en je zal mee instaan voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken opleiding.

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewerkers.

Je draagt in team bij tot :

• de uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en -curriculum;

• de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;

• overleg in de vakgroep en/of bredere werkgroep;

• de uitbouw van een netwerk met verschillende stakeholders in het Vlaamse onderwijslandschap: mentoren, lerarenopleidingen, pedagogische begeleidingsdiensten, enz.

• het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene infomomenten. (Sid-ins, infodagen, openlesdagen, enz.)

Onderzoeksopdracht

De kandidaat wordt actief gestimuleerd om onderzoekprojecten te initiëren, te ondersteunen en excellente resultaten na te streven.

Profiel

• Je hebt vakinhoudelijke expertise m.b.t. wiskunde.

• Je kan studenten begeleiden en coachen tijdens hun stageactiviteiten;

• Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools als word, excel, internet, e-mail … Je kan aantonen dat je ICT ook op een didactisch verantwoorde manier kan inzetten. Ervaring met GeoGebra, Desmos, werken met smartboard als pluspunt.

• Je bent vertrouwd met de principes van projectonderwijs, competentie- en talentgericht onderwijs;

• Je beschikt over de nodige onderzoekscompetenties waarmee je zowel je eigen onderzoek als de onderzoekscompetenties van de studenten kan uitbouwen.

De professional die wij zoeken:

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen? Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen? Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek? Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen ?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma wiskunde (of hiermee gelijkgesteld);

• Je behaalde een aggregaatsdiploma of getuigschrift van pedagogische bekwaamheid;

• Je hebt minstens vijf jaar ervaring in het secundair onderwijs; bijkomende ervaring in een lerarenopleiding strekt tot aanbeveling;

• Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands, Engels of andere taal) waarin je het opleidingsonderdeel dient te doceren. Hogeschool PXL biedt concrete begeleidingsmaatregelen op maat om te helpen het vereiste taalniveau te bereiken.

• Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Verankerd in de regio, met blik op de wereld. Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502). Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 19/4/2021 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. Deze bestaat uit een selectiegesprek. Kandidaten die op basis van het selectiegesprek geselecteerd worden, krijgen in de volgende selectieronde een presentatie en/of proefles opdracht. De selecties worden ingepland vanaf eind april.

• Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Corry Hermans
Opleidingshoofd pBa in het onderwijs: secundair onderwijs
PXL-Education
T 0032 472 57 87 50
E-mail : corry.hermans@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 19/04/2021

Datum interview:

Indiensttreding: 20/09/2021