174/2122 - Onderzoeker Digitale transformatie in de supply chain
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10000 studenten en 1150 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
Onderzoek functie
Departement:
PXL Research
Aanstelling:
Contractueel tijdelijk
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
De voltijdse contractuele aanstelling kan onmiddellijk ingaan tot en met eind februari 2023 (einddatum project). De aanstelling kan eventueel worden verlengd in functie van de onderzoeksopdrachten die verworven worden of lopende zijn.
Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

Het Expertisecentrum PXL Log-IC (Logistics Intelligence Center) is een neutrale dienstverlener en de referentie voor bedrijfsprofessionalisering op het vlak van supply chain en logistiek. PXL Log-IC ondersteunt organisaties met objectief en gespecialiseerd advies om zowel interne als externe logistieke flows te verbeteren. Slimme en efficiënte logistieke processen vormen immers een essentiële schakel in een innovatietraject.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Onderzoeksopdracht

De kandidaat neemt een onderzoeksopdracht op binnen het expertisecentrum PXL-Log-IC. Voor het TETRA-project ‘AI BY EXAMPLE: een kennisplatform voor slim productie- en voorraadbeheer in de voedingssector’ zijn we op zoek naar een gemotiveerde onderzoeker met een passie voor wat artificiële intelligentie kan betekenen in het kader van voorraadbeheer.

Het project gebeurt in samenwerking met de onderzoeksgroep Beleidsinformatica van UHasselt en het expertisecentrum PXL Smart ICT. Het start in maart 2021 en heeft een doorlooptijd van 2 jaar. Onder de noemer “AI by Example”, heeft dit project als basisdoelstelling om de onzekerheid bij bedrijven rond AI te verminderen. Dit door concreet te tonen waar en hoe AI gebruikt kan worden om specifieke bedrijfsproblemen op te lossen. We willen de abstracte, technische concepten van AI concretiseren en dichter bij de Vlaamse kmo brengen. We geloven immers dat deze bedrijven reeds over meer mogelijkheden beschikken om AI toepassingen te realiseren dan ze zelf beseffen.

Het hoofddoel van dit project is dan ook de kennis van AI (in zijn ruimste betekenis) door te geven aan de Vlaamse niet-technologie kmo’s uit de voedingssector. De technologiebedrijven (ERP- en AI technologie partners) gaan hun diensten en producten aanpassen aan de digitale noden van deze kmo’s en worden betrokken bij het onderzoek.

In dit kader zal de onderzoeker in samenwerking met collega’s van expertisecentrum PXL Log-IC en onderzoeksgroep Beleidsinformatica UHasselt volgende projecttaken uitvoeren:

• Deskresearch en casestudies betreffende AI-technologie, de AI-mogelijkheden bij ERP providers in de voedingssector en de toepassing van AI in productie- en voorraadbeheer binnen de voedingssector; dit alles vanuit de logistieke invalshoek.

• Organisatie van workshops, trainingen, lezingen en studiedagen rond het thema AI in productie- en voorraadbeheer om bewustwording rond het belang van AI toe te lichten bij kmo’s in de voedingssector

• Ontwikkeling van een kennisplatform ‘AI voor kmo’s’ i.s.m. het projectteam met uitgewerkte cases, bruikbare werkinstrumenten en richtlijnen op maat van Vlaamse kmo’s in de voedingssector

• Ontwikkeling ism het projectteam van een ‘AI-maturity model’ waarmee kmo’s een groeipad kunnen uitstippelen

• Vanuit logistiek perspectief input leveren voor een AI hackathon waar studenten en voedingsbedrijven aan de slag kunnen met AI technieken om voeling te krijgen met de mogelijkheden

• Onderhouden van contacten met de technologiebedrijven en Vlaamse niet-technologische kmo’s uit de voedingssector

• Schrijven van nieuwe projectaanvragen in de domeinen van het expertisecentrum

• Bijdrage aan wetenschapscommunicatie.

Profiel

• Je beschikt over vakinhoudelijke expertise m.b.t. voorraadbeheer en hebt een bijzondere interesse voor wat AI hierin kan betekenen;

• Je hebt een goed analytisch denkvermogen waarbij je niet alleen het grote verhaal ziet maar ook oog hebt voor detail;

• Je kan anderen enthousiasmeren, begeleiden en coachen. Ervaring in het coachen van kmo-bedrijven is een plus;

• Je denkt steeds klantgericht en gaat proactief en nauwkeurig te werk;

• Je durft out-of-the-box te denken;

• Je gaat graag om met veranderingsprocessen;

• Je hebt een relevant netwerk en/of bent bereid om dit op korte termijn te verwerven;

• Je bent bereid om je (verder) te bekwamen in het schrijven van projectaanvragen;

• Je kan vlot werken met diverse relevante IT-tools.

• Een zeer goede kennis van de Engelse taal is een vereiste voor onderzoeksdoeleinden, begeleiding van bachelorproeven en internationale (onderzoeks)projecten;

• Je beschikt over de nodige onderzoekscompetenties waarmee je zowel je eigen onderzoek als de onderzoekscompetenties van de studenten kan uitbouwen.

De professional die wij zoeken:

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je vanuit een onderzoekende houding zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen? Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen? Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek? Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen ? Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.Toelatingsvoorwaarden

• Je beschikt over een bachelordiploma (bij voorkeur logistiek management) of een masterdiploma (bij voorkeur binnen het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde of (Toegepaste) Economische wetenschappen) of hiermee gelijkgesteld;

• Je beschikt over minstens 5 jaar relevante praktijkervaring in de logistieke sector;

• Praktijkervaring m.b.t. voorraadbeheer is een pluspunt;

• Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Verankerd in de regio, met blik op de wereld. Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal A21, equivalent 587) of op bachelorniveau (salarisschaal B31, equivalent 594). Voor meer informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=587&p=26 of https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=594&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 13 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 28/10/2021 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een tweede ronde kan eventueel deel uitmaken van het selectieproces.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Bart Carlens
Onderzoekshoofd PXL Log-IC
T +32 484 36 54 12
Email: bart.carlens@pxl.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Loredana Trabucco
E-mail: loredana.trabucco@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 28/10/2021

Datum interview:

Indiensttreding: Onmiddellijk