723/2223 - Lector Engels en communicatie
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10000 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
PXL-Green en Tech
Aanstelling:
Statutair tijdelijk
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
40%
Duur:
De statutaire aanstelling gebeurt met ingang van 13 februari 2023 en loopt tot 17 september 2023.
Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

Het departement PXL-Green & Tech is het technologische departement van hogeschool PXL met ruim 900 studenten en gevestigd op de groene campus in Diepenbeek.

Binnen dit departement zijn er 3 opleidingsclusters nl. Agro- en biotechnologie, Bouw en Elektromechanica.

De opleidingscluster bouw bestaat uit een bacheloropleiding bouw en twee graduaatsopleidingen nl. graduaat bouwkundig tekenen en graduaat werforganisatie.

Een volledig overzicht van het opleidingsaanbod kan je hier raadplegen. Het departement zet in op duurzaamheid, zowel binnen de opleidingen als op de campus.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De onderwijsopdracht situeert zich in de domeinen Engels en Communicatie binnen de bacheloropleiding Bouw en je zal onderwijs verzorgen aan de eerstejaars junior collega’s.

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewerkers.

Je draagt in team bij tot :

• de uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en – curriculum;

• de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;

• het deelnemen aan (didactisch) overleg (o.a. in de opleidingsraad, werkgroepen en toetscommissies);

Profiel

• Je beschikt over vakinhoudelijke expertise;

• Je kan vlot werken met diverse relevante IT-tools. Je kan aantonen dat je ICT ook op een didactisch verantwoorde manier kan inzetten.

De professional die wij zoeken:

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je vanuit een onderzoekende houding zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen? Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen? Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen ? Draag jij duurzaamheid hoog in het vaandel? Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma (of gelijkgesteld) in één van de volgende afstudeerrichtingen: Germaanse talen, communicatiewetenschappen, vertaler tolk;

• Een aggregaat of een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid is een meerwaarde;

• Onderwijservaring in het hoger onderwijs strekt tot aanbeveling;

• Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands, Engels of andere taal) waarin je het opleidingsonderdeel doceert. Hogeschool PXL biedt concrete begeleidingsmaatregelen op maat om te helpen het vereiste taalniveau te bereiken.

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Verankerd in de regio, met blik op de wereld. Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502). Voor meer informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 11-01-2023 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek en proefles.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Marleen Schepers
Departementshoofd PXL - Green & Tech
T 0032 477 54 21 14
e-mail: marleen.schepers@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Veronique Cleymans
E-mail: veronique.cleymans@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 8/01/2023

Datum interview:

Indiensttreding: 13/02/2023