725/2223 - Onderzoeker Cybersecurity - Ethical Hacker
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10000 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
Onderzoek functie
Departement:
PXL Research
Aanstelling:
Contractueel vast
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80-100%
Duur:
De voltijdse contractuele aanstelling van onbepaalde duur kan zo snel als mogelijk ingaan (in functie van jouw beschikbaarheid). Het tewerkstellingspercentage is bespreekbaar met een minimum van 80%.
Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

Hogeschool PXL heeft een stevige reputatie in onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening gericht op economische en maatschappelijke valorisatie en afgestemd op de noden van de regio. Het onderzoek wordt multidisciplinair georganiseerd en ondergebracht in verschillende innovatie-units die geadviseerd worden door externe stakeholders. Deze units zijn afzonderlijke entiteiten met een eigen beleid die over departementen en opleidingen heen onderzoekers kunnen samenbrengen, met als doel multidisciplinair onderzoek en co-creatie met het werkveld en studenten structureel te verankeren.

De unit PXL - Smart ICT ontwikkelt en onderzoekt allerlei slimme toepassingen met innovatieve technologieën. Het praktijkgericht onderzoek focust zich op 3 domeinen: AI (Artificial Intelligence), XR (eXtended Reality) en Cybersecurity.

PXL Smart ICT biedt ook wetenschappelijke dienstverlening aan organisaties uit de zorg- en welzijnssector, vorming en het onderwijs maar evenzeer uit sectoren als bouw, retail, toerisme en logistiek in hun zoektocht naar slimme applicaties. Deze sectoren ondersteunen we op die manier in hun digitaliseringstraject en innoveren dankzij onze expertise in AI, XR en Cybersecurity.

Een aantal van onze projecten spelen zich af in kritische sectoren zoals energie en klimaat. Het is dan ook onontbeerlijk om een deel van ons onderzoek te wijden aan de security risico’s die gepaard gaan met het introduceren van nieuwe innovaties.

Voor alle lopende onderzoeksprojecten zijn we op zoek naar een ethische hacker die alle veiligheidsrisico's van de innovaties in het project onderzoekt en tegenmaatregelen definieert. De onderzoeksresultaten dienen mee opgenomen te worden in het onderwijs curriculum en aan bedrijven ter beschikking gesteld worden.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je wordt betrokken binnen het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en de dienstverlening in het brede domein van PXL Smart ICT. Je zal actief deelnemen aan een of meerdere lopende of opstartende onderzoeksprojecten binnen het domein AI en XR of wetenschappelijke dienstverleningsopdrachten met een focus op Cybersecurity; en wordt actief gestimuleerd om samen met de unit manager PXL-Smart ICT nieuwe onderzoekprojecten te initiëren binnen het domein Cybersecurity. Voor een overzicht van de projecten binnen PXL-smart ICT: https://www.pxl.be/SmartICT.html

Jouw takenpakket:

• Definiëren en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek om mens en maatschappij op een veiligere manier gebruik te laten maken van innovatieve digitale technologieën. Dit omvat onder andere:

o Uitvoeren van literatuuronderzoek, technologieverkenning;

o Uitwerking van een aantal prototypes of proof of concepts;

o Uitschrijven van use cases;

o Het uitwerken van een realistische planning;

o Proactief communiceren met alle betrokkenen;

o Rapportering en voorstelling van onderzoeksresultaten, zowel voor een technisch doelpubliek als voor leken;

o Beheren van projectadministratie;

o Wetenschapscommunicatie;

• Bijdragen tot nieuwe (internationale) onderzoeksvoorstellen en subsidiedossiers.

• Contacten leggen en onderhouden met bedrijven actief in het domein van Cybersecurity

• Opstellen van een product en service catalogus om de verworven kennis en onderzoeksresultaten ter beschikking te stellen voor bedrijven en het onderwijs.

Je zal nauw samenwerken met andere onderzoekers binnen PXL-Smart ICT, lectoren en studenten uit het departement PXL-Digital en het werkveld. Multidisciplinaire samenwerking loopt als een rode draad door de projectwerking. Als onderzoeker word je ook betrokken bij het opzetten en begeleiden van studentenprojecten en bachelorproeven in het kader van je onderzoeksopdracht.Profiel

• Je beschikt over aantoonbare expertise m.b.t. Cybersecurity, meer specifiek in één of meer van de volgende security domeinen: Application Security, Threat Intelligence, Risk Assessment, User Education

• Kennis van en ervaring met AVG (GDPR) is een meerwaarde.

• Je hebt affiniteit met Artificiële Intelligentie en Data Science, en de security aspecten in dit soort projecten.

• Een systematische manier van werken blijkt uit jouw planning en organisatie. Je werkt projectmatig en denkt hierbij analytisch en logisch.

• Een goede kennis van de Engelse taal is essentieel om (internationale) (onderzoeks)projecten uit te voeren;

• Je hebt niet enkel interesse in de technologische achtergrond van AI maar hebt bovenal oog voor de maatschappelijke relevantie van een AI-oplossing. Je probeert dan ook vooruit te kijken en in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Je onderschrijft dat de mens centraal staat en AI-systemen niet alleen betrouwbaar en gemakkelijk in gebruik moeten zijn maar evenzeer het ethisch handelen moeten ondersteunen.

• Je geeft regelmatig presentaties voor collega’s of partners uit het werkveld;

• Je hebt een relevant netwerk en/of bent bereid om dit op korte termijn te verwerven;

• Je bent creatief en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en kan mensen boeien en overtuigen;

• Je kan zowel zelfstandig als in team werken.

Hogeschool PXL is op zoek naar ondernemende en innovatieve medewerkers die met de nodige empathie en passie in een multidisciplinaire omgeving samenwerken aan het realiseren van de missie van de hogeschool. Professionals die samen met ons en voor ons de X-factor realiseren.

Bezit jij onze “X-factor”? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciterenToelatingsvoorwaarden

• Je hebt een master- of bachelordiploma, bij voorkeur binnen het domein informatica, met minstens 2 jaar relevante beroepservaring binnen het domein cybersecurity;

• Onderzoekservaring is niet noodzakelijk, maar is een meerwaarde;

• Je hebt een gezonde, brede interesse in nieuwe technologieën;

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Verankerd in de regio, met blik op de wereld. Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, connectievergoeding, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.

Salarisschaal

De verloning gebeurt op basis van het diploma

· voor een masterdiploma : overeenkomstige salarisschaal A21 (equivalent 587)

· voor een bachelordiploma : overeenkomstige salarisschaal B31 (equivalent 594)

Voor meer informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.Opmerkingen

De vacature staat open tot en met 17/06/2023. Je kan ons uitsluitend via onze elektronische sollicitatietool SES (http://ses.pxl.be) je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen. Indien je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, word je op korte termijn uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Wim Maet
Unit manager PXL-Smart ICT
T 0032 473 72 00 04
Email : wim.maet@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Loredana Trabucco
E-mail: loredana.trabucco@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/06/2023

Datum interview:

Indiensttreding: Onmiddellijk