701/2324 - (praktijk)lector - coach werkplekleren elektromechanica
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10000 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
(Praktijk-)Lector
Departement:
PXL-Green en Tech
Aanstelling:
Statutair tijdelijk
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
Tussen 5 en 20%
Duur:
De statutaire aanstelling gebeurt met ingang van 18 september 2023 tot uiterlijk eind academiejaar 2023-2024. Heraanstelling en uitbreiding zijn mogelijk.
Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

Het departement PXL-Green & Tech is het technologische departement van hogeschool PXL met ruim 900 studenten en gevestigd op de groene campus in Diepenbeek. Binnen dit departement zijn er 3 opleidingsclusters nl. Agro- en biotechnologie, Bouw en Elektromechanica. De opleidingscluster Elektromechanica bestaat uit de professionele bachelor elektromechanica, het graduaat elektromechanische systemen, het graduaat HVAC-systemen en het graduaat hernieuwbare energiesystemen. Een volledig overzicht van het opleidingsaanbod kan je hier raadplegen. Het departement zet in op duurzaamheid, zowel binnen de opleidingen als op de campus.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je zal onderwijs verzorgen in de graduaatsopleidingen Elektromechanische systemen, Hernieuwbare energiesystemen en/of HVAC-systemen van het departement PXL-Green & Tech.

De onderwijsopdracht is gefocust op begeleiding van studenten tijdens het werkplekleren in zowel het eerste als het tweede jaar van bovenstaande graduaatsopleidingen.

Je hebt een competentiegerichte onderwijsvisie die aansluit bij de visie van de hogeschool en de opleiding en je staat mee in voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken opleiding.

Je toont collegialiteit en flexibiliteit en je levert een actieve bijdrage in team tot :

• de uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en – curriculum;

• de realisatie van de doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;

• het deelnemen aan (didactisch) overleg (o.a. in de opleidingsraad);

• het begeleiden van stages en werkplekleren;

• het begeleiden van graduaats- en bachelorproeven;

• het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene infomomenten.Profiel

• Je beschikt over vakinhoudelijke expertise rond elektromechanische systemen, hernieuwbare energiesystemen en/of HVAC-systemen;

• Je kan vlot werken met diverse relevante IT-tools;

• Je bent goed in het begeleiden van studenten in het aanleren van de beroepsgerichte taken op de werkplek.

De professional die wij zoeken:

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je vanuit een onderzoekende houding zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen? Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen? Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek? Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen ? Draag jij duurzaamheid hoog in het vaandel? Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een Masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld) bij voorkeur Industriële Wetenschappen: Elektromechanica of een diploma professionele Bachelor (of hiermee gelijkge-steld) bij voorkeur Elektromechanica – onderhoudstechnologie;

• Wanneer je een master of bachelor diploma bezit in een andere afstudeerrichting, kan je vol-doende ervaring binnen de aanverwante sectoren aantonen;

• Een aggregaat of een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid evenals onderwijservaring in het hoger onderwijs is een meerwaarde;

• Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal Nederlands waarin je het opleidingsonderdeel doceert. Hogeschool PXL biedt concrete begeleidingsmaatregelen op maat om te helpen het vereiste taalniveau te bereiken.

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg, is nauw verweven met het academische en economische leven in de regio. Je mag rekenen op een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering en interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.

De inschaling gebeurt op bachelorniveau (salarisschaal 316) of op masterniveau (salarisschaal 502). Voor meer informatie: Salarisschalen onderwijzend personeel hogescholen (vlaanderen.be) 

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 26/06/2023 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandida-ten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek en presentatie/proefles. Het selec-tiegesprek wordt ingepland vanaf de eerste week van Juli 2023.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Patrick Pilat
Opleidingshoofd Cluster elektromechanica
T 0032 476 94 33 08
E-mail: patrick.pilat@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Veronique Cleymans
E-mail: veronique.cleymans@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 26/06/2023

Datum interview:

Indiensttreding: 18/09/2023