032/2324 - (Praktijk)lector Accountancy & Tax
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10000 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
(Praktijk-)Lector
Departement:
PXL-Business
Aanstelling:
Statutair tijdelijk
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
85%
Duur:
De statutaire aanstelling gebeurt met ingang van 18 september 2023 tot eind academiejaar 2023-2024. Heraanstelling en uitbreiding zijn mogelijk.
Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

Binnen het departement PXL-Business leiden we de nieuwe generatie businessprofielen op. We doen dit op basis van een uniek NextGen Business model. In plaats van bruggen te bouwen tussen de onderwijs- en bedrijfswereld, wordt de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven en de kenniscentra geïntegreerd binnen de opleidingen. Samen onderwijs maken voor en door de community van junior-collega’s, collega’s, bedrijven en onderzoekers staat centraal binnen de werking van de opleidingen. Meer informatie over het departement en het opleidingsaanbod vind je hier

.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je zal onderwijs verzorgen binnen de opleidingscluster Finance and Insurance management in de opleidingen: professionele bachelor Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit en graduaat Accounting administration.

De onderwijsopdracht situeert zich in de domeinen personenbelasting en financial accounting.

Je hebt een competentiegerichte onderwijsvisie die aansluit bij de visie van de hogeschool en de opleiding en je staat mee in voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken opleiding.

Je toont collegialiteit en flexibiliteit en levert een actieve bijdrage in team tot:

• de uitwerking, uitvoering en bijsturing van het opleidingsconcept en – curriculum;

• de realisatie van de doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;

• het deelnemen aan (didactisch) overleg (o.a. in de opleidingsraad);

• het begeleiden van stages, projecten of werkplekleren

• het begeleiden van graduaats- en bachelorproeven

• het verstrekken van info aan kandidaat-studenten op de voorziene infomomenten

• vakinhoudelijke, professionele en didactische bijscholing.Profiel

• Je beschikt over vakinhoudelijke expertise in de domeinen accounting en personenbelasting.

• Je kan vlot werken met diverse boekhoudpakketten of je bent bereid je hierin in te werken.

• Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools. Je kan aantonen dat je ICT ook op een didactisch verantwoorde manier kan inzetten;

• Je volgt evoluties in accounting en tax op de voet op en gaat continu op zoek naar manieren om studenten hiervoor een passie voor bij te brengen.

De professional die wij zoeken

Ben jij een gedreven en ondernemende professional die open staat voor vernieuwing? Ga je vanuit een onderzoekende houding zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen? Heb je de passie en empathie om studenten alias junior-collega's met enthousiasme te coachen in hun leerproces, stages en werkplekleren? Kan je gemakkelijk een netwerk uitbouwen en zowel zelfstandig als in team kan werken? Draag jij duurzaamheid hoog in het vaandel? En wil je impact hebben op een nieuwe generatie van future proof PXL-Business studenten? Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.  PXL-X-factor 2023 (NL) - YouTube

Toelatingsvoorwaarden

• Je hebt een master (of hiermee gelijkgesteld) in Handelswetenschappen, (Toegepaste) Economische wetenschappen of Handelsingenieur of een professionele bachelor (of hiermee gelijkgesteld) in Bedrijfsmanagement: afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit;

• Je hebt bij voorkeur relevante praktijkervaring in de accountingsector;

• Onderwijservaring in het hoger onderwijs strekt tot aanbeveling;

• Ervaring met het begeleiden en coachen van studenten of werknemers strekt tot de aanbeveling;

• Een aggregaat of een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid is een meerwaarde;

• Ervaring met online onderwijs of online werken is een meerwaarde;

• Je bent bereid om in de toekomst indien nodig een beperkt gedeelte van jouw opdracht in het avondonderwijs te presteren.

• Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor kennis van de doceertaal van de opleidingsonderdelen (in dit geval Nederlands).Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg, is nauw verweven met het academische en economische leven in de regio. Je mag rekenen op een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering en interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502) of bachelorniveau (salarisschaal 316). Voor meer informatie: Salarisschalen onderwijzend personeel hogescholen (vlaanderen.be) Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto loonberekening kan je via deze link maken.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 18/06/2023 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief … bezorgen. Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op donderdag 29 juni. Kandidaten waarmee we op basis van dit gesprek een potentiële match zien, worden uitgenodigd voor een presentatie/proefles op donderdag 6 juli.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Kerry Cuypers
Opleidingshoofd Finance and Insurance Management
T 0478747174
e-mail: kerry.cuypers@pxl.be
OF
Greet Bongaerts
Coördinator graduaat Accounting Administration
e-mail: greet.bongaerts@pxl.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Loredana Trabucco
E-mail: loredana.trabucco@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/06/2023

Datum interview: 29/06/2023

Indiensttreding: 18/09/2023