033/2324 - (Praktijk)lector Finance
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10000 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
(Praktijk-)Lector
Departement:
PXL-Business
Aanstelling:
Statutair tijdelijk
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
De statutaire aanstelling gebeurt met ingang van 18 september 2023 tot eind academiejaar 2023-2024. Heraanstelling en uitbreiding zijn mogelijk.
Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

Binnen het departement PXL-Business leiden we de nieuwe generatie businessprofielen op. We doen dit op basis van een uniek NextGen Business model. In plaats van bruggen te bouwen tussen de onderwijs- en bedrijfswereld, wordt de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven en de kenniscentra geïntegreerd binnen de opleidingen. Samen onderwijs maken voor en door de community van junior-collega’s, collega’s, bedrijven en onderzoekers staat centraal binnen de werking van de opleidingen. Meer informatie over het departement en het opleidingsaanbod vind je hier.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je zal onderwijs verzorgen binnen de opleidingscluster Business & Entrepreneurship (zowel in de dag- als avondvariant en in het keuzetraject Entrepreneurship).

De onderwijsopdracht situeert zich in de domeinen financieel management, financiële producten risicomanagement en interne controle, economische actualiteit en data-analyse (m.i.v. Excel). Verder zal je bachelorproeven, werkplekleren en stages begeleiden.

Je hebt een competentiegerichte onderwijsvisie die aansluit bij de visie van de hogeschool en de opleiding en je staat mee in voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken opleiding.

Je toont collegialiteit en flexibiliteit en levert een actieve bijdrage in team tot:

• de uitwerking, uitvoering en bijsturing van het opleidingsconcept en – curriculum;

• de realisatie van de doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;

• het deelnemen aan (didactisch) overleg (o.a. in de opleidingsraad);

• het begeleiden van stages, projecten of werkplekleren

• het begeleiden van graduaats- en bachelorproeven

• het verstrekken van info aan kandidaat-studenten op de voorziene infomomenten

• vakinhoudelijke, professionele en didactische bijscholingProfiel

• Je beschikt over vakinhoudelijke expertise in het ruime financiële domein, risicomanagement en interne controle.

• Je bent mee met de economische actualiteit en houdt de vinger aan de pols.

• Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools en kan ICT op een didactisch verantwoorde manier inzetten.

De professional die wij zoeken

Ben jij een gedreven en ondernemende professional die open staat voor vernieuwing? Ga je vanuit een onderzoekende houding zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen? Heb je de passie en empathie om studenten alias junior-collega's met enthousiasme te coachen in hun leerproces, stages en werkplekleren? Kan je gemakkelijk een netwerk uitbouwen en zowel zelfstandig als in team kan werken? Draag jij duurzaamheid hoog in het vaandel? En wil je impact hebben op een nieuwe generatie van future proof PXL-Business studenten? Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren. PXL-X-factor 2023 (NL) - YouTube

Toelatingsvoorwaarden

• Je hebt een masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld), bij voorkeur handelswetenschappen, TEW, handelsingenieur, of een bachelordiploma (of hiermee gelijkgesteld), bij voorkeur in het bedrijfsmanagement.

• Je hebt bij voorkeur minstens 5 jaar relevante ervaring in de domeinen waarbinnen de onderwijsopdracht zich situeert.

• Onderwijservaring in het hoger onderwijs strekt tot aanbeveling.

• Ervaring met het begeleiden en coachen van studenten of werknemers strekt tot de aanbeveling.

• Een aggregaat of een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid is een meerwaarde.

• Ervaring met online onderwijs of online werken is een meerwaarde.

• Je bent bereid om een beperkt gedeelte van jouw opdracht in het avondonderwijs te presteren.

• Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor kennis van de doceertaal van de opleidingsonderdelen (in dit geval Nederlands).

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg, is nauw verweven met het academische en economische leven in de regio. Je mag rekenen op een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering en interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502) of bachelorniveau (salarisschaal 316). Voor meer informatie: Salarisschalen onderwijzend personeel hogescholen (vlaanderen.be). Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto loonberekening kan je via deze link maken.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 18/06/2023 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief … bezorgen. Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op donderdag 29 juni. Kandidaten waarmee we op basis van dit gesprek een potentiële match zien, worden uitgenodigd voor een presentatie/proefles op donderdag 6 juli.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Griet Beerten
Opleidingshoofd Business & Entrepreneurship
T 0032 474 262870 (telefonisch niet bereikbaar t.e.m. 31/5)
e-mail: griet.beerten@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Loredana Trabucco
E-mail: loredana.trabucco@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/06/2023

Datum interview: 29/06/2023

Indiensttreding: 18/09/2023