039/2324 - (Praktijk)lector Security & Privacy
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10000 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
(Praktijk-)Lector
Departement:
PXL-Digital
Aanstelling:
Statutair tijdelijk
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
55%
Duur:
De statutaire aanstelling gebeurt met ingang van 18 september 2023 tot eind academiejaar 2023-2024. Heraanstelling en uitbreiding zijn mogelijk.
Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

PXL-Digital integreert de opleidingsclusters Information Technology (IT) en Electronic Engineering (EE) binnen één departement. Het departement zorgt hierbij voor een fijnmazige structuur van opleidingen, afstudeerrichtingen, keuzetracks en innovatieroutes. Op deze manier wordt een uniek aanbod van specialisaties binnen digitale technologie en digitale business gecreëerd, zowel op het niveau van bachelor- als graduaatsopleidingen. Een volledig overzicht van de opleidingen is beschikbaar via https://www.pxl.be/digital.

Het departement kiest voor Community-driven onderwijs. Samen onderwijs maken voor en door de community van junior-collega’s (studenten), collega’s, bedrijven en onderzoekers staat hierbij centraal.

Sinds 1 september 2019 werden de graduaatsopleidingen een volwaardig onderdeel van onze hogeschool. Deze situeren zich tussen het secundair onderwijs en een bacheloropleiding. Ze zijn erg praktijkgericht en leiden op naar een specifiek beroep.? Werkplekleren vormt hierin de rode draad.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je zal onderwijs verzorgen aan studenten in de opleidingscluster Information Technology, meer bepaald in de graduaatsopleiding Programmeren.

De onderwijsopdracht situeert zich in het domein security & privacy binnen de IT-development sector. Daarnaast begeleid je graduaatsstudenten in het werkplekleren en in de graduaatsproef. Meer informatie over de verschillende onderdelen is beschikbaar via studiegids.pxl.be.

Je hebt een competentiegerichte onderwijsvisie die aansluit bij de visie van de hogeschool en de opleiding en je staat mee in voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken opleiding.??

Je toont collegialiteit en flexibiliteit en levert een actieve bijdrage in team tot:?

• de uitwerking, uitvoering en bijsturing van het opleidingsconcept en – curriculum;?

• de realisatie van de doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;?

• het deelnemen aan (didactisch) overleg (o.a. in de opleidingsraad);?

• het begeleiden van stages, projecten of werkplekleren?

• Het begeleiden van graduaats- en bachelorproeven?

• het verstrekken van info aan kandidaat-studenten op de voorziene infomomenten

• vakinhoudelijke, professionele en didactische bijscholing.?Profiel

• Je beschikt over vakinhoudelijke expertise in het domein security & privacy binnen de IT-development sector en kan deze praktisch toepassen.

• Je kan vlot werken met diverse relevante IT-tools. Je kan aantonen dat je ICT ook op een didactisch verantwoorde manier kan inzetten.

• Je volgt evoluties in het domein op en gaat continu op zoek naar manieren om studenten een passie voor software security bij te brengen.

De professional die wij zoeken:

Ben jij een gedreven en ondernemende professional die open staat voor vernieuwing? Ga je vanuit een onderzoekende houding zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen??Heb je de passie en empathie om studenten alias junior-collega's met enthousiasme te coachen in hun leerproces, stages en werkplekleren??Kan je gemakkelijk een netwerk uitbouwen en zowel zelfstandig als in team kan werken??Draag jij duurzaamheid hoog in het vaandel??En wil je impact hebben op een nieuwe generatie van PXL-Digital studenten?? Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.?PXL-X-factor 2023 (NL) - YouTube

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een master- of bachelordiploma (of hiermee gelijkgesteld).

• Een professionele bachelor Toegepaste informatica of Elektronica-ICT of een master in de Informatica, Ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen, Toegepaste Economische wetenschappen, Handelswetenschappen, Handelsingenieur, of Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT strekt tot aanbeveling.

• Je beschikt over aantoonbare expertise of relevante praktijkervaring in het domein van software security.

• Onderwijservaring in het hoger onderwijs strekt tot aanbeveling.

• Een aggregaat of een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid is een meerwaarde.

• Ervaring met online onderwijs of online werken is een meerwaarde.

• Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal waarin je het opleidingsonderdeel doceert.

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg, is nauw verweven met het academische en economische leven in de regio. Je mag rekenen op een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering en interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.?

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502) of op bachelorniveau (salarisschaal 316). Voor meer informatie: Salarisschalen onderwijzend personeel hogescholen (vlaanderen.be) Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto loonberekening?kan je via deze link maken.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 18/06/2023 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief … bezorgen. Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

?Selectieprocedure?

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op maandag 26 juni of woensdag 28 juni (voormiddag). Kandidaten waarmee we op basis van dit gesprek een potentiële match zien, worden uitgenodigd voor een presentatie/proefles op dinsdag 4 juli of woensdag 5 juli (voormiddag).

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.?


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Natacha Bruggen
Coördinator graduaatsopleidingen Programmeren en Digitale Vormgeving
T 0032 11 77 51 04
E-mail: natacha.bruggen@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Loredana Trabucco
E-mail: loredana.trabucco@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/06/2023

Datum interview:

Indiensttreding: 18/09/2023