012/2425 - (praktijk)lectoren Marketing en sales
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
(Praktijk-)Lector
Departement:
PXL-Business
Aanstelling:
Statutair tijdelijk
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
t.e.m. 100%
Duur:
Met deze vacature vullen we meerdere opdrachten in. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die een aanstellingspercentage van 75 tot en met 100% willen opnemen.
De statutaire* aanstelling gebeurt met ingang van 16 september 2024 tot eind academiejaar 2024-2025. Heraanstelling en uitbreiding zijn mogelijk.
*Een aanstelling tot en met 25% binnen Hogeschool PXL is een aanstelling als gastdocent. Bij uitbreiding van de opdracht is een aanstelling als (praktijk)lector zonder nieuwe selectieprocedure mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Binnen het departement PXL-Business leiden we de nieuwe generatie businessprofielen op.

We doen dit op basis van een uniek NextGen Business model. In plaats van bruggen te bouwen tussen de onderwijs- en bedrijfswereld, leiden we samen onze studenten op. Samen onderwijs maken dus voor en door de community van junior-collega’s, collega’s, bedrijven en onderzoekers.

Meer informatie over het departement en ons opleidingsaanbod vind je via www.pxl.be/business.

We zijn op zoek naar meerdere lectoren voor de opleidingscluster Marketing en Sales waaronder volgende opleidingen vallen: professionele bachelor Bedrijfsmanagement: afstudeerrichting marketing, Graduaat Marketing- en communicatiesupport, Graduaat Winkelmanagement en Graduaat Sales support.

WAT IS JE TAAKINHOUD?

Je kan een onderwijsopdracht opnemen binnen de domeinen (digitale) marketing en/of sales.

Daarnaast word je ingeschakeld als coach om studenten te begeleiden in hun stage, werkplekleren, bachelorproef of graduaatsproef.

Je bouwt met ons mee aan een visie op onderwijs waarbij het overbrengen van zowel kennis, vaardigheden als attitudes belangrijk zijn. Je zorgt ervoor dat het onderwijs in je opleiding continu verbetert.

Je draagt in het onderwijsteam bij tot:

• de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool

• de deelname aan het overleg in de opleidingsraad en werkgroepen verbonden aan de opleidings-onderdelen waarin men de lesopdracht opneemt

• deelname aan praktijkoverleg en intervisiemomenten met het opleidingsteam

• vertegenwoordiging van je opleiding op infodagen, studiekeuzebeurzen, netwerkmomenten, ...

Je gaat in dialoog met PXL-onderzoekers om onderzoeksresultaten te integreren in je opleidingsonderdelen.

Je neemt deel aan professionalisering, zowel didactisch als vakinhoudelijk, in en buiten de hogeschool. Je staat open voor feedback van collega’s en leidinggevenden in functie van je professionele groei.

Profiel

Wat zijn jouw talenten?

• De passie voor jouw vakgebied helder en gestructureerd kunnen overbrengen aan studenten. Je beschouwt lesgeven als optreden voor publiek.

• Je wil impact hebben en legt de lat hoog voor jezelf.

• Empathie in het begeleiden en coachen van studenten in hun leer- en groeiproces

• Nieuwfreak die enthousiast wordt van evoluties, trends en innovaties in jouw vakgebied en de dingen graag ‘out of the box’ aanpakt

• Glas-is-halfvol en walk-the-talk mentaliteit

• Vlot kunnen werken met digitale tools

• Zelfstandig én in team kunnen werken

• Goed kunnen plannen en organiseren

Bezit jij onze “X-factor? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.?

Toelatingsvoorwaarden

• Je hebt een diploma professionele bachelor in bedrijfsmanagement (bij voorkeur met afstudeerrichting marketing) of communicatiemanagement OF een masterdiploma, bij voorkeur in het studiegebied Economische en Toegepaste Economische wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde of Communicatiewetenschappen.

• Je beschikt over (bij voorkeur minstens 3 jaar) relevante praktijkervaring in marketing of sales.

• Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten rond bestuurstaal en onderwijstaal (C1 Nederlands).

Wat zijn extra troeven?

• Onderwijservaring in hoger onderwijs

• Ervaring met coachen van studenten of werknemers

• Een aggregaat of getuigschrift pedagogische bekwaamheid

• Affiniteit met eventmanagement, ondernemerschap of grafische vormgeving

• Een performant netwerk in marketing en sales dat je kan inschakelen voor gastlessen

Aanbod

Een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en oog voor het verder ontwikkelen van jouw talenten. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering, interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen. En vooral: de kans om impact te hebben op de marketing- en salesprofessionals van de toekomst. Wanneer je elke dag opnieuw een verschil wil maken, zal je op handen worden gedragen door zowel je studenten als leidinggevende.

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502) of bachelorniveau (salarisschaal 316).

Voor meer informatie: Salarisschalen onderwijzend personeel hogescholen (vlaanderen.be)

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto loonberekening kan je via deze link maken.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Ten laatste op 16/06/2024 bezorg je ons via onze elektronische sollicitatietool SES (http://ses.pxl.be) jouw cv, diploma’s, motivatiebrief … Je kan rekenen op een discrete behandeling van jouw sollicitatie.

Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die een aanstellingspercentage van 75 tot en met 100% willen opnemen. Benoem daarom in jouw motivatiebrief welk tewerkstellingspercentage jouw voorkeur geniet.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op maandag 24 juni of donderdag 27 juni. Kandidaten waarmee we op basis van dit gesprek een potentiële match zien, worden uitgenodigd voor een presentatie/proefles op maandag 1 juli of dinsdag 2 juli (voormiddag).

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

• Via deze vacature leggen we ook een Talentenpool aan.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Maarten Thiry
Opleidingshoofd Marketing en sales
T 0499296883
e-mail: maarten.thiry@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Loredana Trabucco
E-mail: loredana.trabucco@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/06/2024

Datum interview: 24/06/2024 of 27/06/2024

Indiensttreding: 16/09/2024