014/2425 - (praktijk)lector web development en data
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
(Praktijk-)Lector
Departement:
PXL-Digital
Aanstelling:
Statutair tijdelijk
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
De voltijdse statutaire aanstelling gebeurt met ingang van 16 september 2024 tot eind academiejaar 2024-2025. Heraanstelling is mogelijk.
Details

Taakomschrijving

PXL-Digital integreert de opleidingsclusters Information Technology (IT) en Electronic Engineering (EE) binnen één departement. Het departement zorgt hierbij voor een fijnmazige structuur van opleidingen, afstudeerrichtingen, keuzetracks en innovatieroutes. Op deze manier wordt een uniek aanbod van specialisaties binnen digitale technologie en digitale business gecreëerd, zowel op het niveau van bachelor- als graduaatsopleidingen.

Meer informatie over het departement en ons opleidingsaanbod vind je via www.pxl.be/digital.

We zijn momenteel op zoek naar een (praktijk)lector web en data voor de opleidingscluster Information Technology, meer bepaald binnen de professionele bachelor Toegepaste Informatica, het graduaat Programmeren en het graduaat Digitale vormgeving.

WAT IS JE TAAKINHOUD?

Je zal een onderwijsopdracht opnemen binnen het domein van web development en data.

Daarnaast word je ingeschakeld als coach om studenten te begeleiden in hun stage, werkplekleren, bachelorproef en graduaatsproef.

Je bouwt met ons mee aan een visie op onderwijs waarbij het overbrengen van zowel kennis, vaardigheden als attitudes belangrijk zijn. Je zorgt ervoor dat het onderwijs in je opleiding continu verbetert.

Je draagt in het onderwijsteam bij tot:

• de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool

• de deelname aan het overleg in de opleidingsraad en werkgroepen verbonden aan de opleidings-onderdelen waarin men de lesopdracht opneemt

• deelname aan praktijkoverleg en intervisiemomenten met het opleidingsteam

• vertegenwoordiging van je opleiding op infodagen, studiekeuzebeurzen, netwerkmomenten, ...

Je gaat in dialoog met PXL-onderzoekers om onderzoeksresultaten te integreren in je opleidingsonderdelen.

Je neemt deel aan professionalisering, zowel didactisch als vakinhoudelijk, in en buiten de hogeschool. Je staat open voor feedback van collega’s en leidinggevenden in functie van je professionele groei.

Profiel

• De passie voor jouw vakgebied helder en gestructureerd kunnen overbrengen aan studenten. Je beschouwt lesgeven als optreden voor publiek.

• Empathie in het begeleiden en coachen van studenten in hun leer- en groeiproces

• Nieuwsgierig naar evoluties in jouw vakgebied en steeds op zoek naar manier om jouw opleidingsonderdelen zo authentiek mogelijk te kleuren met relevante praktijkvoorbeelden

• Onderzoekende houding van waaruit je zelf actief op zoek gaat naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen

• Uiteraard vlot kunnen werken met digitale tools

• Zelfstandig én in team kunnen werken

• Goed kunnen plannen en organiseren

Bezit jij onze “X-factor”? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.?

Toelatingsvoorwaarden

• Je hebt een master- of bachelordiploma.

• Een professionele bachelor Toegepaste informatica of Elektronica-ICT of een master in de Informatica, Ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen, Toegepaste Economische wetenschappen, Handelswetenschappen, Handelsingenieur, of Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT strekt tot aanbeveling.

• Je beschikt over relevante praktijkervaring in de domeinen van web development en data.

• Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten rond onderwijstaal (C1 Nederlands).

Wat zijn extra troeven?

• Onderwijservaring in hoger onderwijs

• Ervaring met coachen van studenten of werknemers

• Een aggregaat of getuigschrift pedagogische bekwaamheid

• Een netwerk in de IT-wereld

Aanbod

Een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en oog voor het verder ontwikkelen van jouw talenten. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering, interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen. En vooral: de kans om impact te hebben op de IT-professionals van de toekomst.

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502) of op bachelorniveau (salarisschaal 316).

Voor meer informatie: Salarisschalen onderwijzend personeel hogescholen (vlaanderen.be)

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto loonberekening kan je via deze link maken.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Ten laatste op 16/06/2024 bezorg je ons via onze elektronische sollicitatietool SES (http://ses.pxl.be) jouw cv, diploma’s, motivatiebrief … Je kan rekenen op een discrete behandeling van jouw sollicitatie.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op dinsdag 25 juni (namiddag) of vrijdag 28 juni. Kandidaten waarmee we op basis van dit gesprek een potentiële match zien, worden uitgenodigd voor een presentatie/proefles op donderdag 4 juli (voormiddag) of vrijdag 5 juli (voormiddag).

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

• Via deze vacature leggen we ook een Talentenpool aan.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Joeri Gerrits
Opleidingshoofd Information Technology
T +32 11 77 50 43
e-mail: joeri.gerrits@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Loredana Trabucco
E-mail: loredana.trabucco@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/06/2024

Datum interview: 25/06/2024 of 28/06/2024

Indiensttreding: 16/09/2024