017/2425 - Praktijkassistent Sculptuur & Installatie
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
Praktijkassistent
Departement:
PXL-MAD
Aanstelling:
Statutair tijdelijk
Volume:
30%
Duur:
De statutaire aanstelling gebeurt met ingang van 16 september 2024 tot eind academiejaar 2024-2025. Heraanstelling en uitbreiding zijn mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Het departement PXL-MAD School of Arts, één van de 9 departementen van Hogeschool PXL, biedt als enige in de regio Limburg de afstudeerrichtingen Grafisch Ontwerp, Vrije Kunsten en Juweelontwerp en Edelsmeedkunst aan op academisch niveau. Daarnaast kan je er ook terecht voor de Educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten. De campus beschikt o.a. over een gloednieuw gebouw met ateliers, bevindt zich dicht bij het stadscentrum van Hasselt en is goed bereikbaar vanuit Brussel, Leuven, Maastricht, Aken en Luik. PXL-MAD, School of Arts, zet in op beeldend denken en communiceren, reflectie, experiment en innovatie (onder meer door het inzetten van nieuwe technologieën en onderzoeksmethoden). De opleiding legt de focus op onderzoekgericht artistiek ontwerpen en/of creëren.

Voor de opleiding Beeldende Kunsten van het departement PXL-MAD School of Arts, is Hogeschool PXL op zoek naar een Praktijkassistent om het atelier Sculptuur & Installatie te ondersteunen. Het atelier Scuptuur & Installatie is een hoofdatelier binnen de afstudeerrichting Vrije kunsten, waarbij de hedendaagse sculptuur en ruimtelijke installatie vooropstaat. Studenten ontwikkelen zich gedurende hun opleiding tot eigenzinnige, onderzoekende en authentieke kunstenaars.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je zal onderwijs verzorgen in de opleiding beeldende kunst van het departement PXL-MAD School of Arts. De onderwijsopdracht situeert zich binnen de afstudeerrichting Vrije Kunsten van de bachelor en masteropleiding Beeldende Kunst PXL-MAD.

Je dient over een competentiegerichte onderwijsvisie te beschikken die aansluit bij de bestaande visie en engagement en je zal mee instaan voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken opleiding. Onze visie en missie vind je beschreven op https://www.pxl-mad.be

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewerkers.

Je onderwijsopdracht bestaat uit:

• Het organiseren en evalueren van atelieronderwijs binnen het atelier van Sculptuur & Installatie, in een combinatie van activerende onderwijsvormen;

• Het mee opvolgen van de bachelor- en masterprojecten Beeldende kunst;

• Het begeleiden van internationale (master)studenten.

Je draagt in team bij tot:

• De uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en – curriculum;

• De realisatie van de specifieke doelstellingen van het atelier Sculptuur & Installatie, de opleiding en de hogeschool;

• Deelname aan (didactisch) overleg;

• Het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene infomomenten.

Profiel

• Je hebt bij voorkeur een artistiek portfolio waarin je kunt aantonen dat je ervaring hebt binnen het brede domein van de vrije kunsten, ook met betrekking tot sculptuur & installatie.

• Je hebt kennis van het artistiek en cultureel landschap door rechtstreekse participatie aan manifestaties en tentoonstellingen.

• Je kan vlot werken met diverse ICT-toepassingen als word, excel, outlook, en hogeschool specifieke softwarepakketten of bent bereid hierin bij te scholen.

De professional die wij zoeken

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen? Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen? Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek? Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen? Draag jij duurzaamheid hoog in het vaandel?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Toelatingsvoorwaarden

• Je behaalde het Diploma Master in de Beeldende Kunsten (of hiermee gelijkgesteld).

• In bezit zijn van een aggregaat diploma of getuigschrift van pedagogische bekwaamheid is een meerwaarde.

• Ervaring in het hoger academisch kunstonderwijs of in de hogere graad van het DKO is een pluspunt.

• Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands, Engels of andere taal) waarin je het opleidingsonderdeel doceert. Beheersing van Engels op B2-niveau is zeker gewenst in onze internationale opleiding.

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg, is nauw verweven met het academische en economische leven in de regio. Je mag rekenen op een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering en interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.?

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op master niveau, in de overeenkomstige salarisschaal 508.

Voor meer informatie: Salarisschalen onderwijzend personeel hogescholen (vlaanderen.be) 

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto calculatie maken,?kan je hier doen.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 16/06/2024 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. Deze bestaat uit een selectiegesprek en proefles/presentatie. Het selectiegesprek wordt ingepland op 01/07/2024.

Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be/jobs 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Sonja Spee
Opleidingshoofd
Hogeschool PXL / departement PXL-MAD School of Arts
T 0032 00 77 50 55
E-mail : sonja.spee@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Veronique Cleymans
E-mail: veronique.cleymans@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/06/2024

Datum interview: 01/07/2024

Indiensttreding: 16/09/2024