021/2425 - Lector Bouwtechnieken Gebouwen
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
PXL-Green en Tech
Aanstelling:
Statutair tijdelijk
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
20%
Duur:
De statutaire aanstelling* gebeurt met ingang van 16 September 2024 tot uiterlijk eind academiejaar 2024-2025. Heraanstelling en uitbreiding zijn mogelijk.?
*Een aanstelling tot en met 25% binnen Hogeschool PXL is een aanstelling als gastdocent. Bij uitbreiding van de opdracht is een aanstelling als lector zonder nieuwe selectieprocedure mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Het departement PXL-Green & Tech is het technologische departement van hogeschool PXL met ruim 900 studenten en gevestigd op de groene campus in Diepenbeek.

Binnen dit departement zijn er 3 opleidingsclusters nl. Agro- en biotechnologie, Bouw en Elektromechanica.

De opleidingscluster bouw bestaat uit een bacheloropleiding bouw en twee graduaatsopleidingen nl. graduaat bouwkundig tekenen en graduaat werforganisatie.

Een volledig overzicht van het opleidingsaanbod kan je hier raadplegen. Het departement zet in op duurzaamheid, zowel binnen de opleidingen als op de campus.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je zal onderwijs verzorgen binnen de graduaatsopleiding bouwkundig tekenen.

De onderwijsopdracht situeert zich in het domein stabiliteit gebouwen binnen de 2e trajectschijf van de graduaatsopleiding.

Je hebt een competentiegerichte onderwijsvisie die aansluit bij de bestaande visie van de hogeschool en de opleiding en je staat mee in voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken opleiding.

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewerkers.

Je draagt in team bij tot :

• de uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en – curriculum;

• de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;

• het deelnemen aan (didactisch) overleg (o.a. in de opleidingsraad, werkgroepen en toetscommissies);

• het deelnemen aan praktijkoverleg;

• het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene infomomenten.Profiel

De professional die wij zoeken:

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je vanuit een onderzoekende houding zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen? Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen? Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek? Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen ? Draag jij duurzaamheid hoog in het vaandel?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma Industriële wetenschappen of Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde (of hiermee gelijkgesteld).

• Je beschikt over minstens 5 jaar relevante praktijkervaring als stabiliteitsingenieur bij het berekenen van dragende constructies in de context van gebouwen.

• Een aggregaat of een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid is een meerwaarde.

• Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands) waarin je het opleidingsonderdeel doceert.

Wat jij moet kunnen :

• Je beschikt over vakinhoudelijke expertise m.b.t. het domein stabiliteit.

• Je kan vlot werken met diverse relevante IT-tools.Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg, is nauw verweven met het academische en economische leven in de regio. Je mag rekenen op een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering en interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502).

Voor meer informatie:Salarisschalen onderwijzend personeel hogescholen (vlaanderen.be)

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto calculatie maken, kan je hier doen.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 17/06/2024 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek en presentatie/proefles. Het selectiegesprek wordt ingepland op 02/07/2024.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Antonio Azzaretti
Coördinator van het graduaat bouwkundig tekenen
T 0032 479 45 26 83
E-Mail: antonio.azzaretti@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Veronique Cleymans
E-mail: veronique.cleymans@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/06/2024

Datum interview: 02/07/2024

Indiensttreding: 16/09/2024