026/2425 - Coördinator ICTO en communicatie
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
Coördinator
Departement:
PXL-People & Society
Aanstelling:
Statutair tijdelijk met optie vast
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
40%
Duur:
De statutaire aanstelling gebeurt met ingang van 16 september 2024 tot eind academiejaar 2024-2025. Heraanstelling en uitbreiding zijn mogelijk.  
Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

Het departement PXL-People & Society streeft ernaar om studenten op te leiden tot kwaliteitsvolle professionals en dit binnen een aangename leeromgeving met studiebegeleiding op diverse niveaus. Daarbij wordt het gebruik van communicatietechnologie en informatienetwerken hoog in het vaandel gedragen. Naast participatie aan onderzoeks- en dienstverleningsprojecten willen wij ons netwerk steeds verder uitbouwen omdat een goede afstemming met het werkveld noodzakelijk is om innovaties binnen de samenleving en het brede domein van het sociaal werk, de orthopedagogische begeleiding en de toegepaste psychologie in de curricula in te bedden. Het gehele onderwijs- en dienstverleningsproces krijgt vorm vanuit een democratische besluitvorming, een pluralistische mensvisie, een internationale onderwijscontext en met een optimale coaching van onze studenten in al zijn geledingen.

De verschillende afstudeerrichtingen binnen Sociaal werk zijn maatschappelijk werk en personeelswerk.

Meer info over onze bachelor- en graduaatsopleidingen vind je via deze link.FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je zal instaan voor de ICTO-coördinatie in de professionele bacheloropleiding Sociaal werk en de graduaatsopleiding Orthopedagogische begeleiding van het departement PXL-People & Society. De opdracht omvat twee kerntaken: de coördinatie en ondersteuning van onderwijs technologische processen en projecten, en het beheren van de externe communicatie (o.m. social media) voor het departement PXL-People & Society.

De functie omvat o.a.: 

opvolgen en implementeren van het ICTO-beleid van Hogeschool PXL (o.m. deelname aan overleg in de hogeschoolbrede domeinwerkgroep ICTO en het opleidingsbureau van de cluster Sociaal werk en Orthopedagogische begeleiding);

coördineren en optimaliseren van interne communicatieprocessen in de graduaatsopleiding Orthopedagogische begeleiding en de bacheloropleiding Sociaal werk;

beheer van het digitale leerplatform (Blackboard) en andere digitale toepassingen die het onderwijs kunnen versterken;

ondersteunen van lectoren en studenten bij het gebruik van digitale leerplatformen en andere onderwijsgerelateerde digitale toepassingen;

initiëren en begeleiden van projecten ter verbetering van de communicatie en samenwerking binnen én tussen de opleidingen;

ontwikkelen en implementeren van strategieën voor externe communicatie ter versterking van de zichtbaarheid en reputatie van PXL-People & Society;

beheren van de social mediakanalen van het departement PXL-People & Society.

 

Profiel

Wat jij moet kunnen : 

Je kan vlot werken met diverse IT-toepassingen; 

Actuele kennis van en inbedding in het beroep specifieke netwerk is een must;

Je beschikt uit ervaring of studie over goede pedagogische en didactische kwaliteiten;

Je hebt inzicht in hoger onderwijs;

Je bent sterk communicatief, taalvaardig en hebt een vlotte pen. 

De professional die wij zoeken: 

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen? Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden?  Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen?  Draag jij duurzaamheid hoog in het vaandel? 

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.  

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld) in de educatieve studies;

Een aggregaatsdiploma of getuigschrift van pedagogische bekwaamheid is een must;

Onderwijservaring in het (hoger) onderwijs is een must;

Ervaring m.b.t. hybride onderwijs (online, on campus, afstandsonderwijs) is een meerwaarde;

Je kan een eerdere ervaring als ICTO coördinator voorleggen.

 

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg, is nauw verweven met het academische en economische leven in de regio. Je mag rekenen op een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering en interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.  

Salarisschaal 

De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502). 

Voor meer informatie: Salarisschalen onderwijzend personeel hogescholen (vlaanderen.be) 

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto calculatie maken, kan je hier doen.

 Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.  

 

Opmerkingen

UW KANDIDAATSTELLING  

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 13/06/2024 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief … bezorgen.  

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.  

Selectieprocedure 

Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.  

Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek en presentatie/proefles. Het selectiegesprek wordt ingepland op 03 juli 2024

Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs. 

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. 

 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Filip Giraldo
Departementshoofd - PXL-People & Society
T 0032 11 77 50 91
E-mail : filip.giraldo@pxl.be
 
Informatie betreffende selectieprocedure
Veronique Cleymans
E-mail: veronique.cleymans@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 13/06/2024

Datum interview: 03/07/2024

Indiensttreding: 16/09/2024