703/2425 - Lector
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
PXL-MAD
Aanstelling:
Statutair tijdelijk
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
25%
Duur:
De aanstelling als gastdocent gebeurt met ingang van 16 september 2024 tot vermoedelijk half februari 2025. Het gaat om een zwangerschapsvervanging. 
Details

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT

Het departement PXL-MAD School of Arts, één van de 9 departementen van Hogeschool PXL, biedt als enige in de regio Limburg de afstudeerrichtingen Grafisch Ontwerp, Vrije Kunsten en Juweelontwerp en Edelsmeedkunst aan op academisch niveau. Daarnaast kan je er ook terecht voor de Educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten. De campus beschikt o.a. over een gloednieuw gebouw met ateliers, bevindt zich dicht bij het stadscentrum van Hasselt en is goed bereikbaar vanuit Brussel, Leuven, Maastricht, Aken en Luik. PXL-MAD, School of Arts, zet in op beeldend denken en communiceren, reflectie, experiment en innovatie (onder meer door het inzetten van nieuwe technologieën en onderzoeksmethoden). De opleiding legt de focus op onderzoekgericht artistiek ontwerpen en/of creëren.

De educatieve masteropleiding aan PXL-MAD, School of Arts, leidt studenten in de beeldende kunsten op tot onderzoekende kunstenaar-leraren met lesbevoegdheid in verschillende onderwijsniveaus. Met het diploma kunnen de studenten terecht in het hele onderwijsveld (leerplichtonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en centra voor volwassenenonderwijs) en in de kunsteducatieve sector. Na de opleiding kunnen studenten in het onderwijs aan de slag, al dan niet in combinatie met een artistieke carrière.  

Voor de educatieve masteropleiding in de Beeldende Kunsten van het departement PXL-MAD School of Arts, is Hogeschool PXL op zoek naar een docent die het kunstenaar-leraarschap van studenten inhoudelijk mee vorm te geven.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Voor de educatieve masteropleiding aan PXL-MAD, School of Arts, zijn we op zoek naar een ervaren collega die het kunstonderwijs een warm hart toedraagt. We willen ons team immers versterken om onderzoekende kunstenaar-leraren te vormen.   

Je zal onderwijs verzorgen in de educatieve masteropleiding in de beeldende kunsten van het departement PXL-MAD School of Arts. De onderwijsopdracht situeert zich binnen de opleidingsonderdelen Kritische Beschouwingen: theorie en praktijk en Masterseminarie.

Je dient over een competentiegerichte onderwijsvisie te beschikken die aansluit bij de bestaande visie en engagement en je zal mee instaan voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken opleiding. Onze visie en missie vind je beschreven op https://www.pxl-mad.be

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar                   medewerkers.

Je onderwijsopdracht bestaat uit: 

het organiseren en evalueren van het opleidingsonderdeel Kritische beschouwingen: theorie en praktijk en Masterseminarie, in een combinatie van hoorcollege en activerende onderwijsvormen;

het mee opvolgen stages van studenten in een kunsteducatieve context;

Je draagt in team bij tot:

de uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en – curriculum;

de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;

deelname aan (didactisch) overleg;

het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene infomomenten.

 

Profiel

Wat jij moet kunnen 

Je beschikt uit ervaring of studie over goede pedagogische en didactische kwaliteiten. 

Je hebt kennis van het kunsteducatieve landschap 

Je kan vlot werken met diverse ICT-toepassingen als word, excel, outlook, en hogeschool specifieke softwarepakketten of bent bereid hierin bij te scholen.

De professional die wij zoeken 

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen? Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen? Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek? Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen? Draag jij duurzaamheid hoog in het vaandel?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren. 

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde het Diploma Master of Doctor in de Beeldende Kunsten of Pedagogische wetenschappen (of hiermee gelijkgesteld);

Je bent in bezit van een aggregaat diploma of getuigschrift van pedagogische bekwaamheid;

Je hebt minimum 2 jaar relevante ervaring in het (kunst)onderwijs; 

Je hebt kennis van de organisatie van het kunsteducatieve landschap; 

Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands, Engels) waarin je het opleidingsonderdeel doceert. 

 

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg, is nauw verweven met het academische en economische leven in de regio. Je mag rekenen op een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering en interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen. 

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op master niveau, in de overeenkomstige salarisschaal 502

Voor meer informatie: Salarisschalen onderwijzend personeel hogescholen (vlaanderen.be)

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto calculatie maken, www.pxl.be/jobs.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.  

 

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 28/06/2024 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be.http://ses.pxl.be/ Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen. 

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur. 

Procedure

Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Sonja Spee 
Opleidingshoofd 
Departement PXL-MAD School of Arts
T 0032 00 77 50 55
E-mail : sonja.spee@pxl.be 
 
Informatie betreffende selectieprocedure
Veronique Cleymans
E-mail: veronique.cleymans@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 28/06/2024

Datum interview:

Indiensttreding: 16/09/2024