153/2324 - Technisch logistiek medewerker
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
Technische functie
Departement:
PXL-Centrale diensten
Aanstelling:
Contractueel vast
Vereist niveau:
Secundair onderwijs
Volume:
80-100%
Duur:
De contractuele aanstelling voor deze vervangingsopdracht kan onmiddellijk ingaan na afloop van de sollicitatieprocedure (of in functie van jouw beschikbaarheid).
Details

Taakomschrijving

Samen met Campusbeheer maken de diensten Financiën, Aankoop, Gebouwen & Techniek, en Veiligheid & Preventie deel uit van de directie Financiën en Facilitair Management.

Deze directie wil de doelstelling van Hogeschool PXL, om een aantrekkelijke en comfortabele leefomgeving te creëren, praktisch realiseren.

Het luik Facilitair Management van deze directie zorgt voor het beheer, de bevoorrading, het onderhoud en de vernieuwing van de campussen van de hogeschool in functie van de visie en de noden op vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening maar eveneens op vlak van ontspanning en welzijn van studenten en personeel. Daarbij worden duurzaamheid en efficiëntie mee als prioritaire doelstellingen vooropgesteld.

Hogeschool PXL heeft centrale diensten en 4 campussen. Op elke campus zijn er een campusbeheerder en ondersteunende medewerkers actief. Zij staan in voor de goede dagelijkse werking en onderhoud van de materiële campusfaciliteiten van Hogeschool PXL en de logistieke organisatie van allerlei evenementen die in en door organisatie plaatsvinden.

HOE ZIET JOUW TAKENPAKKET ERUIT?

Als technisch logistiek medewerker ben je verantwoordelijk voor de technische en logistieke ondersteuning van de dienst campusbeheer Elfde Linie waar je ook deel van uitmaakt. Je rapporteert rechtstreeks aan de campusbeheerder.

Jouw takenpakket omvat :

• herstel, reparatie, preventief onderhoud en technische interventies van didactisch beeld- en geluidsmateriaal (beamers, schermen, geluidsboxen, enz.)

• opvolging openen en sluiten van wanden in lokalen afhankelijk van de roostering.

• reserveren van parkeerplaatsen;

• herstellen en plaatsen van sloten en saltosloten;

• opsporen en oplossen van technische storingen m.b.t. elektriciteit en sanitair.

• kleine elektriciteitswerken zoals herstellingen van stopcontacten, verlichting en relighting-projecten, het plaatsen van bekabeling (elektriciteit, netwerk, kabeldistributie).

• technische en logistieke ondersteuning en bijstand bij events, vergaderingen, lessen, …

• op- en afbouw van technische beeld- en geluidsapparatuur bij o.a. evenementen;

• het uitlenen van didactisch materiaal, verlengsnoeren, enz.

• logistieke ondersteuning allerhande, bijvoorbeeld bij verhuisactiviteiten en schikkingen van lokalen, …

Profiel

• je hebt een goede kennis van elektriciteit en elektronica (beeld- en geluidsmaterialen)

• je hebt voldoende IT-kennis voor o.a. het aansluiten van beeld- en geluidsapparatuur op beamers, laptops en schermen; MS Office, outlook, …

• je hebt minstens basiskennis sanitair

De medewerker die wij zoeken:

• is praktisch ingesteld en werkt resultaatgericht;

• werkt zelfstandig maar kan ook in team opdrachten efficiënt uitvoeren;

• is bereid tot occasioneel presteren van flexibele werkuren, uitzonderlijk ‘s avond- en weekendwerk;

• kan ook bij verhoogde werkdruk kalmte behouden;

• is hulpvaardig en klantvriendelijk;

• werkt stipt, ordelijk en levert nauwgezet werk af waarbij je op een gepaste manier omgaat met de materialen die je hiervoor ter beschikking krijgt;

• is bereid tot bijscholing;

• spreekt en begrijpt Nederlands;

• draagt veiligheid hoog in het vaandel;

• beschikt over een goede fysieke conditie en een grote arbeidsbereidheid;

Bezit jij onze “X-factor”? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Toelatingsvoorwaarden

• je beschikt minstens over een diploma 3e graad technisch secundair onderwijs (TSO), of een diploma 3e graad BSO met een 7de specialisatiejaar en/of een bewijs van voldoende technische kennis (aangetoond met een bijkomend attest van een technische opleiding) en bekwaamheid in functie van elektriciteitswerkzaamheden

• je hebt een rijbewijs (minstens B). Je kan tijdens de werkuren beschikken over een gedeeld dienstvoertuig van de hogeschool.

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg, is nauw verweven met het academische en economische leven in de regio. Je mag rekenen op een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagens, een voordelige hospitalisatieverzekering, voordelige cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op het niveau van het diploma, overeenkomstig met salarisschaal C11

Meer informatie:https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=577

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto calculatie maken, kan je hier doen.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Bezorg ons je kandidaatstelling (cv, motivatiebrief, diploma, …) tegen uiterlijk 25/6/2024 via onze elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be.. Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van cv en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan het sollicitatiegesprek. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 2/7/2024. Een technische proef kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

• Via deze vacature leggen we een talentenpool aan.

• Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of beperking.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van Hogeschool PXL: www.pxl.be 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Fabienne Wijnants
Campusbeheerder Elfde Linie
PXL-centrale diensten
T 0032 472 74 35 73
E-mail: fabienne.wijnants@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 25/06/2024

Datum interview: 02/07/204

Indiensttreding: Onmiddellijke ingang