036/2425 - Onderzoeker GIS GEODATA
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
Onderzoek functie
Departement:
PXL Research
Aanstelling:
Contractueel tijdelijk
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
De contractuele aanstelling zal ingaan op 16 September 2024. De aanstelling voor één academiejaar kan worden verlengd in functie van de onderzoeksopdrachten die verworven worden of lopende zijn.
Details

Taakomschrijving

De directie Onderzoek en Dienstverlening werkt aan de uitbouw van onderzoek en dienstverlening binnen Hogeschool PXL en dit als motor voor innovatie in de regio. Hogeschool PXL bundelt haar onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening in expertisecentra.

Het expertisecentrum PXL BIO-Research biedt duurzame oplossingen op maat voor zowel bedrijven en overheden op het vlak van biodiversiteit en invasieve exoten, openbaar groen en cel- en gentechnologie.

Het praktijkgerichte onderzoek focust op:

• praktijkgericht onderzoek in het onderzoeksdomein van biodiversiteit en invasieve exoten;

• praktijkgericht onderzoek in het domein van groen in de openbare ruimte om tot klimaatbestendige en duurzame gemeenten door doelgerichte inzet van duurzame groenoplossingen en hun ecosysteemdiensten voor de burger.

In zijn onderzoek werkt PXL BIO-Research nauw samen met het Centrum voor Milieukunde van de UHasselt en het Centrum Duurzaam Groen in Genk.

Voor de verdere uitbouw van het expertisecentrum PXL BIO-Research, wordt een onderzoeker aangeworven.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De onderzoeker wordt betrokken binnen het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en de dienstverlening in het speerpunt ‘Urban Ecosystems’ van PXL BIO-Research, waarin onderzocht zal worden op welke manieren innovatieve tools kunnen ingezet worden in de boven- en ondergrondse inventarisatie van openbaar groen. De functie houdt dan ook in dat de onderzoeker verschillende onderzoeksprojecten, die in het kader van dit speerpunt lopende zijn, zal uitvoeren en ondersteunen. Hierbij zal bijzondere aandacht zijn voor twee lopende projecten: het integreren van geodata in het ontwikkelen van een digitale twin voor de universitaire campus in Diepenbeek enerzijds, en het ondersteunen van gemeentelijk bomenbeleid met behulp van geodata en GIS-toepassingen anderzijds.

Naast het uitvoeren van de onderzoeksopdrachten hierboven, help je ook mee met het verder verkennen van GIS-toepassingen binnen het speerpunt ‘Biodiversity’, en zullen ook wetenschapscommunicatie en projectontwikkeling tot je takenpakket behoren.

Profiel

• Je beschikt over een aangetoonde vakinhoudelijk expertise m.b.t. het verwerken van geodata. Je hebt met andere woorden een goede kennis van GIS-software (bv. QGIS, ArcGIS,…) en affiniteit met remote sensing en kan dit aantonen aan de hand van praktijkervaring;

• Je hebt ervaring met modelleren in R en/of Python, of hebt een gezonde interesse om hierover bij te leren;

• Je hebt kennis en inzicht in groenmanagement, zowel naar natuur en biodiversiteit als openbaar groen;

• Je hebt een goede kennis van Microsoft Word, PowerPoint en Excel maar je bent ook vertrouwd met statistiek;

• Je kan helder en correct communiceren, je kan de praktische communicatie rond de onderzoeksprojecten verzorgen en levert een actieve bijdrage aan wetenschapscommunicatie;

• Overleg, vergaderingen met diverse overheden en partners organiseren en/of leiden en hierover verslaggeving verzorgen;

• Je kan planmatig werken, opdrachten voor gemeentelijke groen- en milieudiensten voorbereiden en begeleiden en uitvoeren;

• Je kan de voortgang en de timing van projecten bewaken;

• Je kan helder schriftelijk rapporteren;

• Je kan innoverende, nieuwe ideeën aanbrengen;

• Je gaat actief op zoek naar nieuwe projecten en financiering en schrijft nieuwe projectaanvragen mee uit;

• Je bent en blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in het werkveld;

• Een goede kennis van de Engelse taal is een meerwaarde voor onderzoeksdoeleinden en (internationale) (onderzoeks-) projecten.

De professional die wij zoeken:

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je vanuit een onderzoekende houding zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen? Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen? Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek? Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen ? Draag jij duurzaamheid hoog in het vaandel?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld) in de Biologie, in de Geografie, in de Biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde of in de Bio-ingenieurswetenschappen;

• Beroepservaring is een pluspunt, maar geen vereiste.

• Expertise in het domein van Geo-IT en/of remote sensing strekt tot aanbeveling

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg, is nauw verweven met het academische en economische leven in de regio. Je mag rekenen op een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering en interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op masterniveau salarisschaal A21 (baremacode 587).

Voor meer informatie: Salarisschalen administratief en technisch personeel hogescholen (vlaanderen.be)

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto calculatie maken, kan je hier doen.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 18/08/2024 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Het selectiegesprek wordt ingepland vanaf eind augustus.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Alain De Vocht
Onderzoekscoördinator Expertisecentrum PXL BIO-Research
Hogeschool PXL
T: 0032 474 733061
E-mail: alain.devocht@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Veronique Cleymans
E-mail: veronique.cleymans@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2024

Datum interview: Eind augustus

Indiensttreding: 16/09/2024