019/2425 - (Praktijk)Lector Mechanische Machines / Materiaal Kennis en Onderzoeker Automatisering Gebouwen
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
(Praktijk-)Lector
Departement:
PXL-Green en Tech
Aanstelling:
Statutair tijdelijk
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
t.e.m.100%
Duur:
De statutaire aanstelling* binnen de onderwijsopdracht en de contractuele aanstelling binnen de onderzoeksopdracht gebeurt met ingang van 16 September 2024 tot uiterlijk eind academiejaar 2024-2025. Heraanstelling en uitbreiding zijn mogelijk.
*Een aanstelling tot en met 25% binnen Hogeschool PXL is een aanstelling als gastdocent. Bij uitbreiding van de opdracht is een aanstelling als (praktijk) lector zonder nieuwe selectieprocedure mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Het departement PXL-Green & Tech is het technologische departement van hogeschool PXL met ruim 900 studenten en gevestigd op de groene campus in Diepenbeek.

Binnen dit departement zijn er 3 opleidingsclusters nl. Agro- en biotechnologie, Bouw en Elektromechanica.

De opleidingscluster Elektromechanica bestaat uit de professionele bachelor elektromechanica, het graduaat elektromechanische systemen, het graduaat HVAC-systemen en het graduaat hernieuwbare energiesystemen.

Een volledig overzicht van het opleidingsaanbod kan je hier raadplegen. Het departement zet in op duurzaamheid, zowel binnen de opleidingen als op de campus.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Onderwijsopdracht (tem 50%)

Je zal onderwijs verzorgen binnen de bacheloropleiding elektromechanica.

De onderwijsopdracht situeert zich binnen de domeinen mechanische machines en materialenkennis, zowel in de eerste als de tweede trajectschijf van de bacheloropleiding. Het opleidingsonderdeel Materialenkennis behandelt onder andere de chemische, fysische, mechanische en productietechnische eigenschappen van materialen. Bij Mechanische Machines worden de werking en dimensionering van pompen, ventilatoren, compressoren, persluchtinstallaties en verbrandingsmotoren behandeld.

Je begeleidt eveneens bachelorproeven.

Je hebt een competentiegerichte onderwijsvisie die aansluit bij de bestaande visie van de hogeschool en de opleiding en je staat mee in voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken opleiding.

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewekkers.

Je draagt in team bij tot :

• de uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en – curriculum;

• de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;

• het deelnemen aan (didactisch) overleg (o.a. in de opleidingsraad, werkgroepen en toetscommissies);

• het deelnemen aan praktijkoverleg;

• het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene infomomenten.

Onderzoeksopdracht (tem 50%)

Je onderzoeksopdracht situeert zich in het domein automatisering van gebouwen. Het onderzoek bestaat uit 2 deelopdrachten:

• In het eerste deel dien je samen te werken in een internationale groep van experten in AI en automatisering om gebouwen en woningen slim aan te sturen. Jouw bijdrage in het onderzoek ligt vooral op het automatiseren van de installaties met de focus op het gebruik en onderhoud van de installaties.

• Een tweede deel is het ontwikkelen en geven van domotica workshops voor jongeren. In dit STEM-project wil je jongeren bewust maken van energieverbruik in woningen en biedt je hen de kans om praktische ervaring op te doen met laagdrempelige domotica. Via een energiespel, educatieve sessies en praktische domotica-workshops leren jongeren over energieverbruik en automatisering, en ontwikkelen ze vaardigheden om innovatieve oplossingen te bedenken.

Profiel

• Je beschikt over vakinhoudelijke expertise m.b.t. de domeinen Elektriciteit (elektrische installaties en automatisering) en mechanica (materialenkennis en mechanische machines).

• Je kan vlot werken met diverse relevante IT-tools. Je kan aantonen dat je ICT ook op een didactisch verantwoorde manier kan inzetten;

• Je bent bij voorkeur vertrouwd met de principes van projectonderwijs, competentie- en talentgericht onderwijs.

De professional die wij zoeken:

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je vanuit een onderzoekende houding zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?

Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen?

Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek?

Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen ? Draag jij duurzaamheid hoog in het vaandel?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma ingenieurswetenschappen in de elektromechanica (of hiermee gelijkgesteld);

EN Minstens 3 jaar relevante praktijkervaring binnen elektrische installaties is aanbevolen;

OF Je bent in het bezit van een professioneel bachelordiploma in de elektromechanica (of hiermee gelijkgesteld);

EN Minstens 5 jaar relevante praktijkervaring binnen elektrische installaties is aanbevolen;

• Je kan bij voorkeur ervaring m.b.t. hybride onderwijs (deels online, deels in de klas) voorleggen;

• Een aggregaat of een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid is een meerwaarde;

• Onderwijservaring in het hoger onderwijs strekt tot aanbeveling;

• Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands en Engels) waarin je het opleidingsonderdeel doceert.

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg, is nauw verweven met het academische en economische leven in de regio. Je mag rekenen op een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering en interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.

Salarisschaal

Voor de onderwijsopdracht gebeurt de inschaling op bachelorniveau (salarisschaal 316) of op master-niveau (salarisschaal 502 ).

Voor de onderzoeksopdracht gebeurt de inschaling op bachelorniveau (salarisschaal B31 – equivalent 594 ) of op masterniveau (salarisschaal A21 – equivalent 587).

Voor meer informatie: Salarisschalen onderwijzend personeel hogescholen (vlaanderen.be)  

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto calculatie maken, kan je hier doen.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 19/08/2024 en uitsluitend via ons elektronische sollicita-tietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief … bezorgen. De functie is splitsbaar, geef zeker je interesse weer voor de onderwijs- of onderzoeksopdracht of bei-den.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandida-ten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek en presentatie/proefles. Het selec-tiegesprek wordt ingepland eind augustus.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Patrick Pilat
Opleidingshoofd Cluster elektromechanica
T 0032 476 94 33 08
E-mail: patrick.pilat@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Veronique Cleymans
E-mail: veronique.cleymans@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 19/08/2024

Datum interview: eind augustus

Indiensttreding: 16/09/2024