050/2425 - Stafmedewerker Onderwijs - Onderwijsondersteuner
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
PXL-Centrale diensten
Aanstelling:
Contractueel vast
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
75%
Duur:
De contractuele aanstelling kan ingaan na afronding van de selectieprocedure (in functie van jouw beschikbaarheid) en is als volgt samengesteld:
• 20% van onbepaalde duur
• 55% vervangingsopdracht die in eerste instantie loopt tot en met 15/9/2025 met zicht op verlenging
Details

Taakomschrijving

De dienst Onderwijs maakt deel uit van de directie Onderwijs en Studentenbeleid van de Centrale Diensten van Hogeschool PXL.

In functie van het onderwijsbeleid is de dienst Onderwijs verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het innovatief en kwaliteitsvol onderwijs volgens de principes van het onderwijsconcept MiXed Learning van Hogeschool PXL. In het onderwijsconcept van de hogeschool ligt de focus op authentiek, studentgecentreerd onderwijs dat maximale ontwikkelingskansen biedt voor iedere student. Het MiXed Learning model voorziet een doordachte balans van leren in class, online leren en leren samen met en op de werkplek, met ICT als ondersteunende motor.

Het onderwijs aan Hogeschool PXL is verweven met onderzoek en dienstverlening en laat onze studenten toe te groeien tot excellente professionals die onze X-factor uitdragen.

WAT IS JE TAAKINHOUD?

Als stafmedewerker Onderwijs doe je aan onderwijsontwikkeling voor een aantal onderwijskundige topics die kaderen binnen het onderwijsbeleid. Je verricht hierrond literatuurstudie, kent en onderzoekt de laatste ontwikkelingen en trends, en vertaalt deze naar concrete beleidsdoelstellingen en -instrumenten voor het onderwijsbeleid van de instelling. Vanuit jouw specialisatie(s) adviseer je lectoren en opleidingsteams bij vragen over onderwijs of (onderwijs)onderzoek.

De stafmedewerker Onderwijs is ook een onderwijsondersteuner die dicht bij de opleidingen staat en die beschikt over een brede kennis van onderwijsgerelateerde topics waarop de opleidingen altijd beroep kunnen doen. Je staat de opleidingen bij tijdens procedures en aanvragen tot omvorming en actualisatie van hun opleidingsaanbod, het opstellen van het opleidingsbeleidsplan en de uitvoering ervan. Je kent en vertegenwoordigt het onderwijsbeleid van de hogeschool en geeft onderwijskundig advies. Je kent de context van de opleidingen en coacht op maat van de opleiding de lectoren of opleidingsteams bij de uitvoering en concretisering van het onderwijsbeleid. Je vertaalt bezorgdheden die de opleidingen ervaren naar het onderwijsbeleid toe.Profiel

• Je hebt een goede kennis van het hoger onderwijs.

• Je hebt inzicht in onderwijsorganisatie, curriculumopbouw en onderwijskwaliteitszorg.

• Je bent creatief en durft verbeterinitiatieven nemen o.a. met het oog op onderwijsvernieuwing.

• Je bent ondernemend en hebt een groot organisatietalent.

• Je legt vlot contacten en kan, zowel mondeling als schriftelijk, sterk communiceren.

• Je werkt goed in teamverband.

• Je werkt resultaatgericht en laat je hierbij leiden door een grondige probleemanalyse.

• Je beschikt over een reflectieve ingesteldheid maar ook over coachende vaardigheden.

• Je hebt een professioneel (internationaal) netwerk of kan dit op korte tijd verwerven.

• Je bent flexibel, stressbestendig en kan efficiënt omgaan met deadlines.

De professional die wij zoeken:

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing?

Heb je empathie en ben je bereid om je job met ‘passie’ uit te voeren en daarvoor (internationaal) samen te werken met studenten, medewerkers en externen?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren!

Toelatingsvoorwaarden

• Je hebt een masterdiploma in een Pedagogisch studiegebied (of hiermee gelijkgesteld) bij voor-keur Pedagogische wetenschappen, Onderwijskunde, Opleidings- en onderwijswetenschappen.

• Je beschikt uit ervaring of studie over goede didactische kwaliteiten.

Extra pluspunten

• Ervaring in een gelijkaardige functie

• Ervaring met projectmatig werken

Aanbod

Een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en oog voor het verder ontwikkelen van jouw talenten. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, laptop, mogelijkheid tot telewerk, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering, interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.??

Salarisschaal

De inschaling gebeurt in barema A21 (salarisschaal 587)

Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=587&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier.

Interne kandidaten behouden hun eerder verworven anciënniteit.

Opmerkingen

HOE SOLLICITEER JE?

Ten laatste op 11/08/2024 bezorg je ons via onze elektronische sollicitatietool SES http://ses.pxl.be jouw cv, diploma’s, motivatiebrief …?? Je kan rekenen op een discrete behandeling van jouw sollicitatie.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op 19 augustus. Kandidaten waarmee we op basis van dit gesprek een potentiële match zien, worden uitgenodigd voor een tweede ronde op dinsdag 3 september (namiddag). Een korte assessmentproef kan deel uitmaken van de selectie.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.?

• Via deze vacature leggen we ook een Talentenpool aan.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of beperking.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Tine Aelter
Diensthoofd Onderwijsontwikkeling en Onderwijsadministratie
T 011 77 56 02
Email : Tine.Aelter@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Loredana Trabucco
E-mail: loredana.trabucco@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 11/08/2024

Datum interview: 19/08/2024

Indiensttreding: Na afloop van selectieprocedure