031/2425 - (Praktijk-)lector Creatieve Therapie
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
(Praktijk-)Lector
Departement:
PXL-Healthcare
Aanstelling:
Statutair tijdelijk
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
25%
Duur:
Met deze vacature vullen we meerdere opdrachten in. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die een aanstellingspercentage van 20% tot en met 25% willen opnemen en de combinatie met creatief therapeut in het werkveld willen behouden.
De statutaire* aanstelling gebeurt met ingang van 16 september 2024 tot eind academiejaar 2024-2025. Heraanstelling en uitbreiding zijn mogelijk.
*Een aanstelling tot en met 25% binnen Hogeschool PXL is een aanstelling als gastdocent. Bij uitbreiding van de opdracht is een aanstelling als (prakijk)lector zonder nieuwe selectieprocedure mogelijk.

Details

Taakomschrijving

In het departement PXL-Healthcare worden de zorg-professionals van de toekomst opgeleid. Daarbij wordt het gebruik van communicatietechnologie en informatienetwerken hoog in het vaandel gedragen. Naast participatie aan onderzoeks- en dienstverleningsprojecten willen wij ons netwerk steeds verder uitbouwen omdat een goede afstemming met het werkveld noodzakelijk is om innovaties binnen de maatschappij en het brede domein van de gezondheids- en welzijnszorg in de curricula in te bedden. Het gehele onderwijs- en dienstverleningsproces krijgt vorm vanuit een democratische besluitvorming, een pluralistische mensvisie, een internationale onderwijscontext en met een optimale coaching van onze studenten in al zijn geledingen.

In de vervolgopleiding ‘Creatieve beeldende therapie’ worden zorgprofessionals opgeleid tot beeldend therapeut die het beeldend medium op methodisch wijze en vanuit verschillende therapeutische referentiekaders inzetten in de behandeling en begeleiding van patiënten en zorgvragers in diverse behandelsettingen als geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg, ...

Het volledig opleidingsaanbod van de Banaba Creatieve Therapie vind je via deze  link

HOE ZIET JOUW TAKENPAKKET ERUIT?

Je zal een onderwijsopdracht opnemen in het domein therapeutisch handelen en werkveldverkenning. Daarnaast zal je als coach studenten begeleiden tijdens hun stage en/of bij hun bachelorproef.

Je hebt een competentiegerichte onderwijsvisie die aansluit bij de bestaande – probleemgestuurde – visie van het departement PXL-Healthcare. Je draagt actief bij tot de continue verbetering van het onderwijs in je opleiding.

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewerkers.

Je draagt in team bij tot:

• de uitwerking en uitvoering van het PGO opleidingsconcept en – curriculum;

• het coachen van juniorcollega’s in het bereiken van hun beroepscompetenties, met nadruk in hun rol als (beeldend) creatief therapeut;

• het aansturen, coachen en evalueren van onderzoeksvaardigheden (basisvaardigheden, projectmanagement en bachelorproef);

• het begeleiden van stages in de beeldende creatieve therapie;

• de uitbouw en het onderhouden van een breed netwerk;

• de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;

• participatie binnen opleidingsspecifieke en hogeschoolbrede werkgroepen en het professioneel netwerk;

• het deelnemen aan tutoroverleg en praktijkoverleg;

• vertegenwoordiging van je opleiding op infodagen, studiekeuzemomenten, SID-in, ...

Je gaat in dialoog met PXL-onderzoekers om onderzoeksresultaten te integreren in je opleidingsonderdelen.

Je neemt deel aan professionalisering, zowel didactisch als vakinhoudelijk, in en buiten de hogeschool.

Profiel

• Je hebt vakinhoudelijk expertise m.b.t. beeldend therapeutisch handelen;

• Onderwijservaring in het hoger (probleemgestuurd) onderwijs is een meerwaarde voor je kandidaatstelling;

• Een aggregaat diploma of getuigschrift van pedagogische bekwaamheid;

• Je hebt een sterke connectie met het werkveld en bent bereid om dit nog te versterken;

• Je bent bereid om deze job (blijvend) te combineren met een job als creatief therapeut;

• Je bent vertrouwd met de principes van projectonderwijs, authentiek leren, probleemgestuurd onderwijs en blended learning en je kan hierin innovatief leermateriaal ontwikkelen;

• Een goede kennis van de Engelse taal is een vereiste voor het begeleiden van bachelorproeven en papers en voor het raadplegen van wetenschappelijke literatuur;

Wat zijn jouw talenten?

• Zeer sterke communicatieve en coachende vaardigheden;

• Je kan vlot werken met diverse relevante IT-tools en je kan aantonen dat je ICT ook op een didactisch verantwoorde manier kan inzetten;

• Je hanteert een gestructureerde, begrijpbare en grammaticaal correcte schrijfstijl;

• Je kan zowel zelfstandig als in team optimaal functioneren;

• Je ben een goede planner en kan zelf prioriteiten stellen.

Bezit jij onze “X-factor”? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma beeldend creatief therapeut, in combinatie met een bachelor- en/of masterdiploma in de gezondheidszorg of in de beeldende kunsten;

• Je hebt minimum 5 jaar relevante beroeps- en/of praktijkervaring als beeldend therapeut.

Aanbod

Je mag rekenen op een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering en interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op bachelorniveau (salarisschaal 316) of masterniveau (502)

Voor meer informatie: salarisschalen onderwijzend personeel

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto loonberekening kan je via deze link maken.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Bezorg ons je kandidaatstelling (cv, motivatiebrief, diploma’s, ...) uiterlijk op 12/8/2024 via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op woensdag 28/8/2024 Kandidaten waarmee we op basis van dit gesprek een potentiële match zien, worden uitgenodigd voor een presentatie/proefles op woensdag 4/9/2024.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

• Via deze vacature leggen we ook een Talentenpool aan.

• Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be/jobs 


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Sanne Van Gelder
Opleidingscoördinator Banaba Creatieve Therapie
Hogeschool PXL – departement Healthcare
Email : sanne.vangelder@pxl.be

Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 12/08/2024

Datum interview: 28/08/2024

Indiensttreding: 16/09/2024