062/2425 - Maatschappelijk Assistent Sociale Dienst 60%
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
Maatschappelijk Assistent
Departement:
PXL-Centrale diensten
Aanstelling:
Contractueel tijdelijk
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
60%
Duur:
De contractuele aanstelling kan onmiddellijk ingaan (of wanneer technisch mogelijk). De aanstelling is van bepaalde duur en loopt tot en met 31 augustus 2025. Uitbreiding en heraanstelling zijn mogelijk.
Details

Taakomschrijving

De dienst Studentenvoorzieningen maakt deel uit van de directie Onderwijs en Studentenbeleid en staat in voor het “welzijn” van de studenten van Hogeschool PXL. Het hoofddoel van de dienst studentenvoorzieningen is om de verkregen sociale toelagen zo te besteden dat alle studenten, en bijkomend specifieke doelgroepen, van bepaalde voorzieningen kunnen genieten en van bepaalde diensten gebruik kunnen maken. Ze probeert alle studiebelemmerende factoren weg te werken door materiele en immateriële hulp te bieden.

De Sociale dienst maakt deel uit van de dienst Studentenvoorzieningen en faciliteert door tal van acties het leercomfort en welzijn van de student. Studenten kunnen namelijk plots geconfronteerd worden met allerlei sociale, administratieve, financiële of andere problemen. De deur van de maatschappelijk assistenten staat steeds open om te luisteren naar hun verhaal en hen te adviseren en informeren over het statuut als student, kinderbijslag, werkloosheid, mutualiteit, OCMW-steun, studeren met een RVA-vrijstelling, werken als jobstudent, vakantiewerk, …

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als maatschappelijk assistent neem je de rol van dossierbeheerder op. Je draagt bij tot een efficiënte en professionele werking van de sociale dienst door middel van administratie, informatieverstrekking en maatschappelijke dienstverlening. Jouw takenpakket:

• Je start dossiers binnen de werking van de sociale dienst op en werkt deze volledig zelfstandig af;

• Je geeft studenten informatie en advies over de wetgeving, reglementering en procedures m.b.t. studiefinanciering, kinderbijslag, sociaal statuut van studenten, …;

• Je ontvangt studenten vlot en empathisch en bent voor hen een luisterend oor. Je voert eerstelijnsgesprekken met studenten die psychosociale ondersteuning nodig hebben en verwijst door naar externe hulpverlening of interne partners waar nodig;

• Je overlegt regelmatig in team om samen de werking van de sociale dienst en de bestaande procedures te optimaliseren;

• Je werkt mee aan beleidsvoorbereidend en -ondersteunend werk (incl. het uitwerken van beleidsvoorbereidende nota's en teksten);

• Je neemt deel aan overleggroepen in het Vlaamse onderwijslandschap m.b.t. het Studentenstatuut.

Profiel

• Je bent leergierig en kan je snel inwerken in relevante wetgeving en de sociale kaart, in het bijzonder de wetgeving betreffende de studietoelage van de Vlaamse Overheid en bijhorende applicaties;

• Je kan dienstverlening in het Engels aanbieden;

• Je bent sterk in het plannen en prioriteren van taken en opdrachten;

• Je kan in verschillende situaties aandacht en vertrouwen werven door enerzijds je houding maar ook door je heldere manier van communiceren;

• Je kan en blijft efficiënt functioneren, ook in stress situaties;

• Je bent discreet en hulpvaardig;

• Je kan vlot werken met diverse ICT-toepassingen en bent bereid je op korte termijn in te werken in systemen voor het toekennen van financiële tussenkomsten.

De professional die wij zoeken :

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen? Schrik je er niet voor terug om een uitdaging aan te gaan en in een multidisciplinair en internationaal team aan het roer te gaan staan?

Spreekt werken in een internationale context, met standplaats Hasselt, jou bijzonder aan?

Draag jij duurzaamheid hoog in het vaandel?

Kortom, beschik jij over onze X-factor (https://www.pxl.be/Pub/Over-PXL/Onze-missie.html)?

Toelatingsvoorwaarden

• Je hebt een diploma professionele bachelor (of hiermee gelijkgesteld) bij voorkeur in het sociaal (- agogisch) werk met als afstudeerrichting maatschappelijk assistent.

• Relevante werkervaring binnen de context van een sociale dienst is een meerwaarde

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg, is nauw verweven met het academische en economische leven in de regio. Je mag rekenen op een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, mogelijkheid tot telewerk, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering, interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.

Salarisschaal

De inschaling gebeurt in salarisschaal B11 (equivalent 581).

Na het eerste volledige tewerkstellingsjaar en mits een positieve omstandigheidsevaluatie, evolueer je naar salarisschaal B21 (equivalent 592).

Voor meer informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto loonberekening kan je via deze link maken.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 8 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 23/08/2024 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op woensdag 4 of donderdag 5 september. De selectie kan worden uitgebreid met een assessment- en/of technische proef naargelang noodwendigheid.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

• Via deze vacature leggen we ook een talentenpool aan. Meer info hierover vind je via deze link.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Romina Bijnens
Diensthoofd Studentenvoorzieningen
Hogeschool PXL
T 0032 479 88 52 49
E-mail romina.bijnens@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Ine Rayen
E-mail: ine.rayen@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/08/2024

Datum interview: 04/09/2024 of 05/09/2024

Indiensttreding: Na afloop van selectieprocedure