061/2425 - Zorgbegeleider voor studenten met een functiebeperking
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
Studentenbegeleider
Departement:
PXL-Centrale diensten
Aanstelling:
Contractueel vast
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
20%
Duur:
De contractuele aanstelling gebeurt met ingang van 16/09/2024 (of indien technisch mogelijk) voor onbepaalde duur voor een percentage van 20 %. Dat komt overeen met 7.6 uur per week bij voorkeur te presteren in twee halve dagen. Uitbreiding van je tewerkstellingspercentage is mogelijk.
Details

Taakomschrijving

De directie Onderwijs en Studentenbeleid maakt deel uit van de Centrale Diensten van Hogeschool PXL.

Ze is vanuit een innovatief studentgecentreerd en ICT-gericht onderwijsbeleid verantwoordelijk voor de ontwikkeling van praktijkgeïntegreerde opleidingsprogramma’s, de realisatie van een ruim en flexibel onderwijsaanbod en de vorming van onmiddellijk inzetbare excellente professionals die disciplinair goed zijn opgeleid. Professionals met empathie en passie die ondernemend en innovatief zijn en in staat zijn om multidisciplinair samen te werken en een (internationaal ) netwerk uit te bouwen.

De directie Onderwijs en Studentenbeleid maakt gebruik van haar onderwijskundige expertise om de opleidingen te adviseren, te begeleiden en te ondersteunen met betrekking tot onderwijsontwikkeling & -innovatie, onderwijsorganisatie, onderwijskwaliteitszorg, internationalisering, studentenbegeleiding en studentenvoorzieningen

Het studentenbeleid is gericht op diverse doelgroepen en garandeert maximale ontwikkelingskansen via een krachtige leeromgeving en een gericht in-, door- en uitstroombeleid.

De dienst Studentenbegeleiding en Studievoortgang staat in voor de begeleiding van de student bij zijn instroom, doorstroom en uitstroom en dit door middel van studieloopbaanbegeleiding en de nodige ondersteuning van de student op vlak van studievaardigheden en mentaal welbevinden.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

• Je begeleidt en ondersteunt studenten met een functiebeperking op maat waarbij je streeft naar maximale ontwikkelingskansen van de student.

• Je voert individuele assessmentgesprekken waarbij je de ondersteunings- en begeleidingsbehoeften (wonen/opleiding/mobiliteit) van de student met een functiebeperking analyseert.

• Je kan vanuit dit assessment een handelingsplan opmaken inzake redelijke aanpassingen en onderwijsleermiddelen.

• Je informeert de student met een functiebeperking over het begeleidingsaanbod en volgt dit op.

• Naast studiebegeleiding van de student met een functiebeperking, volg je ook de relatie van de student met zijn/haar studiegenoten en docenten op zodat hij/zij zich op de hogeschool kan handhaven en zelf optimaal voor zijn/haar noden kan opkomen.

• Je gaat in overleg met alle stakeholders en betrokkenen (coördinator studentenondersteuning en zorg, docenten, opleidingshoofd, studentondersteuners/trajectbegeleiders ) en werkt vanuit een systemische invalshoek en in functie van inclusief onderwijs.

• Je stemt je algemene aanpak af op de individuele noden van de student en zijn context.

• Je deelt je (handicap specifieke) expertise met andere actoren in het student support model van Hogeschool PXL :

o Je ondersteunt het docententeam in de begeleiding van studenten met een functiebeperking.

o Je neemt deel aan de intervisie van de zorgbegeleiders en de studentenondersteuners.

o Je neemt deel aan de intervisiemomenten van het SIHO.

• Je rapporteert aan de directeur Onderwijs en Studentenbeleid.

Profiel

• Je hebt scherp inzicht in de complexiteit van inclusie en een brede visie op diversiteit en talent. Je beschikt over een actuele kennis over de wetgeving en regelgeving in het Vlaamse hoger onderwijs.

• Je volgt nieuwe tendensen op vlak van inclusief (hoger) onderwijs op in al zijn aspecten (toegankelijkheid, universeel ontwerp, mobiliteit, redelijke aanpassingen, specifieke onderwijsleermiddelen).

• Je beschikt over een uitstekende kennis over de impact van diverse functiebeperkingen (zoals leerstoornis, autismespectrumstoornis, coördinatieontwikkelingsstoornis, visuele, auditieve of motorische beperking) op het leren en leven met studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs en staat open voor verdere professionalisering.

• Je bent bereid om je opdracht flexibel te vervullen in functie van de academische kalender, piekbelastingen en de verschillende campussen

• Je bent communicatief en sociaal vaardig.

• Je werkt discreet en nauwgezet met persoonlijke dossiers.

• Je bent loyaal en je hebt een sterke organisatiebetrokkenheid.

De professional die wij zoeken :

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing?

Heb je empathie en ben je bereid om je job met ‘passie’ uit te voeren en daarvoor (internationaal) samen te werken met studenten, medewerkers en externen?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren! (http://www.pxl.be/Pub/PXL/Onze-missie.html)

Toelatingsvoorwaarden

• Je hebt een professionele bachelor (of hiermee gelijkgesteld), bij voorkeur in de richting orthopedagogie, toegepaste psychologie (afstudeerrichting klinische psychologie of school en pedagogische psychologie) of ergotherapie.

• Je hebt bij voorkeur 3 jaar aantoonbare praktijkervaring in het begeleiden van personen/studenten met een ontwikkelingsstoornis, visuele, auditieve en/of motorische problematiek (in het hoger onderwijs). Een dubbele praktijkervaring (bv. ASS en auditieve functiebeperking) is een pluspunt!

• Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Verankerd in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.  

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op bachelorniveau, in de overeenkomstige salarisschaal B11 (equivalent 581) gedurende het eerste tewerkstellingsjaar. Vanaf het tweede tewerkstellingsjaar kan je loonschaal B21 (equivalent 592) verwerven (mits positieve evaluatie).

Voor meer informatie:http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=581&p=26

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto loonberekening kan je via deze link maken.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 18/08/2024 en uitsluitend via onze elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op donderdag 22 augustus of maandag 26 augustus. De selectie kan worden uitgebreid met een assessment- en/of technische proef naargelang noodwendigheid.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

• Via deze vacature leggen we ook een talentenpool aan. Meer info hierover vind je deze link.Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heidi Croes
Adjunct Algemeen Directeur
Directeur Onderwijs en Studentenbeleid
T 0032 495 26 47 27
E-mail : heidi.croes@pxl.be
Sofie Leekens
Coördinator studentenondersteuning en diversiteit
T0032 494 87 80 58
E-mail: sofie.leekens@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Ine Rayen
E-mail: ine.rayen@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2024

Datum interview: 22/08/2024 of 26/08/2024

Indiensttreding: 16/09/2024