052/2425 - Stafmedewerker studentenbegeleiding en studievoortgang
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
PXL-Centrale diensten
Aanstelling:
Contractueel vast
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
De voltijdse contractuele aanstelling kan ingaan vanaf 16/9/2024 en is als volgt samengesteld:
• 90% van onbepaalde duur
• 10% vervangingscontract in eerste instantie tot en met 15/4/2024, verlenging is mogelijk
Details

Taakomschrijving

De directie Onderwijs en Studentenbeleid maakt deel uit van de Centrale Diensten van Hogeschool PXL.

Ze maakt gebruik van haar onderwijskundige expertise om de opleidingen te adviseren, begeleiden en ondersteunen met betrekking tot onderwijsontwikkeling & -innovatie, onderwijsorganisatie, onderwijskwaliteitszorg, internationalisering, studentenbegeleiding en studentenvoorzieningen.

Het studentenbeleid is gericht op diverse doelgroepen en garandeert maximale ontwikkelingskansen via een krachtige leeromgeving en een gericht in-, door- en uitstroombeleid. De dienst Studentenbegeleiding en Studievoortgang staat in voor de begeleiding van de student bij zijn instroom, doorstroom en uitstroom en dit door studieloopbaanbegeleiding en de nodige ondersteuning van de student op het gebied van zowel studies als psychosociaal vlak.

WAT IS JE TAAKINHOUD?

Als stafmedewerker van de dienst studentenbegeleiding en studievoortgang val je rechtstreeks onder de directeur onderwijs en studentenbeleid en werk je nauw samen met en ondersteun je de coördinatoren (coördinator studieloopbaanbegeleiding, coördinator studentenondersteuning en zorg en coördinator diversiteit). Je geeft samen met hen en de directie vorm aan het beleid omtrent studentenbegeleiding en studievoortgang, initieert en communiceert over beleidsacties en volgt deze op. Je neemt zelfstandig taken op alsook de daaruit voortvloeiende administratie, waaronder:

• organiseren van en deelnemen aan (hogeschoolbreed) overleg over het domein studentenbege-leiding en studievoortgang;

• studenten informatie verstrekken over studentenbegeleiding;

• op basis van analyse van cijfers van de opleidingen over instroom, doorstroom, drop-out, … beleidsacties voorstellen en opleidingen ondersteunen in de uitvoering ervan.

Daarnaast neem je ook taken op in het kader van instroom- en doorstroombegeleiding binnen de centrale dienst studievoortgang.

• mee nadenken over het hogeschoolbrede studievoortgangsbeleid

• vragen van studenten en personeelsleden over studievoortgang opvolgen

• individuele studievoortgangsgesprekken met studenten voeren en deze dossiers opvolgen

• mee verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring van bijzondere statuten voor studenten (functie-beperking, topsport, werkstudenten, …)

• mee verantwoordelijk zijn voor de verwerking van dossiers over een bijzondere toelating

Samen met de andere studycoaches ben je verantwoordelijk om een groepsaanbod uit te werken over studievaardigheden en mentaal welzijn in de verschillende opleidingen. Dit houdt onder andere in:

• inplannen en geven van leerateliers voor studenten uit bachelor- en graduaatsopleidingen;

• leerateliers geven aan externe partners;

• het study buddy project opvolgen;

• het oriënteringstraject begeleiden;

• deelnemen aan overleg met studycoaches en intervisiemomenten voor studentenondersteu-ners;

• jaarlijks de cijfers van de leerateliers en study buddy analyseren voor jouw opleidingen.

Profiel

• Je bent erg empathisch, reflectief ingesteld en beschikt over coachende vaardigheden;

• Je hebt kennis van het (hoger) onderwijs en voeling met de student en zijn context;

• Je hebt kennis en inzicht in de verschillende leervaardigheden.

• Je bent vertrouwd met de begeleiding van studenten op vlak van studievaardigheden en psycho-sociale problematieken.

• Je beschikt uit ervaring of studie over goede pedagogische en didactische kwaliteiten.

• Je hebt ervaring met projectmatig werken en een groot organisatietalent.

• Je bent contactvaardig en communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.

• Je werkt resultaatgericht en laat je hierbij leiden door een grondige probleemanalyse.

• Je kan om met momenten van piekbelasting.

• Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools.

Bezit jij onze “X-factor”? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.??Toelatingsvoorwaarden

• Je hebt een masterdiploma Klinische Psychologie, Schoolpsychologie of Pedagogische wetenschappen afstudeerrichting orthopedagogiek.

• Ervaring in het (hoger) onderwijs in een gelijkaardige functie strekt tot aanbeveling

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

Aanbod

Een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en oog voor het verder ontwikkelen van jouw talenten. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, laptop, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering, interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.

Salarisschaal

De inschaling gebeurt in barema A21 (salarisschaal 587)

Voor meer informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 8 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.??

Opmerkingen

Ten laatste op 11/08/2024 bezorg je ons via onze elektronische sollicitatietool SES (http://ses.pxl.be) jouw cv, diploma’s, motivatiebrief …?? Je kan rekenen op een discrete behandeling van jouw sollicitatie.??

Selectieprocedure?

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.??

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een technische proef of as-sessment kan deel uitmaken van het selectieproces. De selectiegesprekken worden ingepland eind augustus/begin september.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.?

• Via deze vacature leggen we ook een Talentenpool aan.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.?

 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heidi Croes
Directeur Onderwijs en Studentenbeleid
T 0032 495 26 47 27
Email : Heidi.Croes@PXL.BE
Informatie betreffende selectieprocedure
Loredana Trabucco
E-mail: loredana.trabucco@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 11/08/2024

Datum interview: eind augustus/ begin september

Indiensttreding: 16/09/2024