047/2425 - Praktijklector Ergotherapie
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
(Praktijk-)Lector
Departement:
PXL-Healthcare
Aanstelling:
Statutair tijdelijk
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
Max. 55%
Duur:
Met deze vacature vullen we meerdere opdrachten in. De opdracht kan opgesplitst worden in deel-opdrachten in functie van expertise en beschikbaarheid.
De statutaire* aanstelling gebeurt met ingang van 16 september 2024 tot eind academiejaar 2024-2025. Heraanstelling en uitbreiding zijn mogelijk.
*Een aanstelling tot en met 25% binnen Hogeschool PXL is een aanstelling als gastdocent. Bij uitbreiding van de opdracht is een aanstelling als (praktijk)lector zonder nieuwe selectieprocedure mogelijk.
Details

Taakomschrijving

Het departement PXL-Healthcare streeft ernaar om studenten op te leiden tot kwaliteitsvolle professionals en dit binnen een aangename leeromgeving met studiebegeleiding op diverse niveaus. Daarbij wordt het gebruik van communicatietechnologie en informatienetwerken hoog in het vaandel gedragen. Naast participatie aan onderzoeks- en dienstverleningsprojecten willen wij ons netwerk steeds verder uitbouwen omdat een goede afstemming met het werkveld noodzakelijk is om innovaties binnen de maatschappij en het brede domein van de gezondheids- en welzijnszorg in de curricula in te bedden. Het gehele onderwijs- en dienstverleningsproces krijgt vorm vanuit een democratische besluitvorming, een pluralistische mensvisie, een internationale onderwijscontext en met een optimale coaching van onze studenten in al zijn geledingen.

Het volledig opleidingsaanbod van PXL-Healthcare vind je via deze link.

HOE ZIET JOUW TAKENPAKKET ERUIT?

Onderwijsopdracht

Je zal een onderwijsopdracht opnemen binnen het eerste opleidingsjaar van de opleiding ergotherapie. Focus ligt op de kernelementen van het dagelijks handelen (persoon, activiteit, context). Je zal ook worden ingezet als coach voor het begeleiden van stages.

Je hebt een competentiegerichte onderwijsvisie die aansluit bij de bestaande – probleemgestuurde – visie van het departement PXL-Healthcare. Je draagt actief bij tot de continue verbetering van het onderwijs in je opleiding.

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewerkers.

Je draagt in team bij tot:

• de uitwerking en uitvoering van het PGO-opleidingsconcept en – curriculum in het eerste opleidingsjaar;

• het coachen van juniorcollega’s in het bereiken van hun beroepscompetenties en begeleiden van stages;

• de uitbouw en het onderhouden van een breed professioneel netwerk;

• de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;

• participatie binnen opleidingsspecifieke en hogeschoolbrede werkgroepen en het professioneel netwerk;

• het deelnemen aan tutoroverleg en praktijkoverleg;

• het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten tijdens infodagen, SID-IN, ...

Profiel

• Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands). Hogeschool PXL biedt concrete begeleidingsmaatregelen op maat om te helpen het vereiste taalniveau te bereiken;

• Onderwijservaring in het hoger (probleemgestuurd) onderwijs strekt tot aanbeveling;

• Je kan ervaring m.b.t. hybride onderwijs (deels online, deels in de klas) voorleggen.

• Een aggregaat diploma of getuigschrift van pedagogische bekwaamheid

Wat zijn jouw talenten?

• Je hebt vakinhoudelijk expertise en vooral veel passie voor ergotherapie;

• Je bent vertrouwd met de principes van projectonderwijs, authentiek leren, probleemgestuurd onderwijs en blended learning en je kan hierin innovatief leermateriaal ontwikkelen;

• Je beschikt over coachende- en onderzoekende vaardigheden die passen binnen het onderwijsconcept;

• Je kan vlot werken met diverse relevante IT-tools en je kan aantonen dat je ICT ook op een didactisch verantwoorde manier kan inzetten;

• Je hanteert een gestructureerde, begrijpbare en grammaticaal correcte schrijfstijl;

Ben jij de professional die onze “X-factor” bezit? Dan nodigen we jou graag uit om te solliciteren.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma ergotherapie;

• Je hebt minimum 5 jaar relevante beroepservaring;Aanbod

Je mag rekenen op een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering en interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op bachelorniveau (salarisschaal 316) Voor meer informatie: Salarisschalen onderwijzend personeel hogescholen (vlaanderen.be)

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto loonberekening kan je via deze link maken.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 8 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Bezorg ons je kandidaatstelling (cv, motivatiebrief, diploma’s, ...) tegen uiterlijk op 12/8/2024 via ons elektronische sollicitatietool SES:http://ses.pxl.be. Met deze vacature vullen we meerdere opdrachten in. De opdracht kan opgesplitst worden in deelopdrachten in functie van expertise en beschikbaarheid. Geef daarom in jouw motivatiebrief aan welk tewerkstellingspercentage jouw voorkeur geniet. Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden voor deelname aan het selectieproces, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op 23/8/2024 Kandidaten waarmee we op basis van dit gesprek een potentiële match zien, worden uitgenodigd voor een presentatie/proefles op 29/8/2024.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

• Via deze vacature leggen we ook een Talentenpool aan.

• Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be/jobs.


Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Johan Lemmens
Opleidingshoofd Ergotherapie
Hogeschool PXL – departement Healthcare
T 0032 489 22 46 61
Email : johan.lemmens@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 12/08/2024

Datum interview: 23/08/2024

Indiensttreding: 16/09/2024