072/2425 - Coördinator Levenslang Leren PXL-Education Relatiebeheerder Secundair Onderwijs
Over ons

Hogeschool PXL is met meer dan 10700 studenten en 1300 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen kwaliteit in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Betrekking
Functie:
Coördinator
Departement:
PXL-Education
Aanstelling:
Contractueel vast
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
75%
Duur:
Voor kandidaten die bij voorkeur een groter aanstellingspercentage beogen kan deze opdracht uitgebreid worden met een onderwijsopdracht tot 100%.
De contractuele aanstelling kan onmiddellijk ingaan na afloop van de selectieprocedure (in functie van jouw beschikbaarheid).
Details

Taakomschrijving

Hogeschool PXL investeert in de toekomst door het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Onze junior-collega’s zijn de werknemers en werkgevers van de toekomst. Met dit voor ogen worden opleidingen gestimuleerd om over de disciplines heen netwerken op te zetten om zo kennis te delen en nieuwe kennis te produceren. Onze junior-collega’s van de toekomst zijn nu de leerlingen van de secundaire scholen.

Het uitbouwen van een netwerk met de vertegenwoordigers van de secundaire scholen en andere relevante instanties uit het onderwijswerkveld is van strategisch belang voor Hogeschool PXL.

Goed onderwijs, één van de fundamenten van een welvarende maatschappij, steunt op bekwame leraars. Zij zorgen immers elke dag opnieuw voor kwaliteitsvol onderwijs.

Het algemene doel van onze lerarenopleiding is samen met het (brede) werkveld studenten te vormen tot leraren met ‘empassie’, expertise, een onderzoekende houding en maatschappelijke betrokkenheid.

Onze afgestudeerden zijn thuis in alle onderwijsvormen en werken in scholen van alle onderwijsnetten en ook buiten het onderwijs.

Meer info over onze educatieve bachelor- en graduaatsopleidingen vind je via deze link

HOE ZIET JOUW TAKENPAKKET ERUIT?

Deze functie combineert de functie van coördinator Levenslang Leren voor PXL-Education met relatiebeheerder Secundair onderwijs voor Hogeschool PXL.

• Als Relatiebeheerder Secundair onderwijs (40%) bouw je een stabiele en duurzame relatie uit met de secundaire scholen, met hun leerkrachten en andere relevante instanties uit het onder-wijswerkveld. Samen met een collega fungeer je als vaste contactpersoon voor deze - voor de hogeschool - belangrijke stakeholders en bouw je bestaande relaties verder uit. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur Communicatie en Events.

• Jouw takenpakket bestaat concreet uit:

o het coördineren en op mekaar afstemmen van de hogeschool initiatieven binnen de opleidingen, de dienst Communicatie, de dienst Onderwijs, PXL-STEM, PXL-NeXT… in relatie tot het secundair onderwijs;

o de goede ontvangst en begeleiding van secundaire scholen (leerkrachten, leerlingen, directies e.a.) bij hun bezoek aan de PXL- campussen (bv. bij de open-lesdagen, de studiedagen of andere events);

o het in kaart brengen van bijkomende noden van en faciliteren van de dienstverlening aan alle stakeholders;

o Het organiseren van en deelnemen aan de jaarlijkse infoavonden en SID-In's, in samenwerking met de partner-hoger onderwijsinstellingen;

o het continu op de hoogte blijven van de evoluties en de ontwikkelingen binnen de secundaire scholen (bv. bestuurlijke wijzigingen, nieuwe samenwerkingsverbanden, fusie, ...);

o Het verstrekken van studiekeuzeadvies aan leerlingen en ouders op vraag en/of tijdens eigen initiatieven en dit zowel individueel als in klas- en schoolverband, online en fysiek;

o Het coördineren van een aanbod voor leerlingen uit het naamloos leerjaar;

o Participatie aan het netwerk voor studiekeuzebegeleiders;

• Jouw rol als coördinator Levenslang Leren (LLL) (35%) sluit naadloos aan bij je functie als relatiebeheerder. Als coördinator LLL ben jij verantwoordelijk voor het volledige navormingsaanbod van PXL-Education. Je rapporteert aan het departementshoofd van PXL-Education en aan de adviseur LLL.

• Jouw takenpakket bestaat concreet uit:

o Vanuit jouw netwerk capteer je noden in het werkveld in functie van LLL;

o Je bouwt de visie rond LLL voor het departement PXL-Education verder uit en in functie daarvan denk en werk je mee aan het uitzetten van een innovatief opleidingsaanbod;

o Als aanspreekpunt voor LLL zet jij sterke allianties op met het werkveld en (potentiële) partners;

o Je adviseert en ondersteunt de coördinatoren van de postgraduaten van de lerarenopleiding en neemt initiatief om nieuwe postgraduaten op te richten;

o Je neemt deel aan hogeschoolbreed overleg met betrekking tot het domein LLL samen met de andere departementale coördinatoren;

o Je zorgt voor bekendmaking van het ruime navormingsaanbod van PXL NeXT naar de buitenwereld en detecteert noden bij om een aanbod te kunnen ontwikkelen dat inspeelt op de noden van de arbeidsmarkt;

o Je bent verantwoordelijk voor de alumniwerking van de Educatieve bacheloropleidingen;Profiel

• je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, waardoor een presentatie opmaken en brengen voor een groep je op het lijf geschreven is;

Wat zijn jouw talenten?

• Je bezit goede organisatorische en coördinerende vaardigheden en je kan zelfstandig, in nauwe samenwerking met betrokken stakeholders, navormingen organiseren die het departement PXL-Education versterken;

• je bent bereid je in te werken in de structureren van het secundair en het hoger onderwijs;

• je werkt zowel graag autonoom als in team;

• je bent hands-on, gedreven en neemt graag initiatief;

• je bent flexibel in je werkregeling en ziet er niet tegen op om 's avonds of in het weekend te wer-ken;

• je bent een professioneel netwerker, legt vlot contacten en kan vlot omgaan met jongvolwasse-nen;

• je kan vlot werken met diverse ICT-toepassingen.

• Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools.

Bezit jij onze “X-factor"? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.Toelatingsvoorwaarden

• je bent in het bezit van een masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld) en een pedagogisch be-kwaamheidsbewijs;

• je hebt een netwerk in het secundair onderwijs en bent bereid om dit op korte termijn te verbre-den naar alle netten van het secundair onderwijs;

• je beschikt over aantoonbare en relevante werkervaring op een secundaire school en/of een ho-geschool;

• je bent flexibel ingesteld en bent bereid om structureel regelmatig avond- en weekendwerk te verrichten.Aanbod

Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, Cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen.

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op basis van masterdiploma, overeenkomstig in salarisschaal A21 (equivalent 587)

Voor meer informatie: Salarisschalen onderwijzend personeel hogescholen (vlaanderen.be)  

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto loonberekening kan je via deze link maken.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behoudenOpmerkingen

Bezorg ons je kandidaatstelling (cv, motivatiebrief, diploma’s, ...) tegen uiterlijk 25/08/2024 via onze elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Geselecteerde kandidaten uit de preselectie (op basis van cv en motivatiebrief) worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op 12/09/2024.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

• Via deze vacature leggen we ook een Talentenpool aan.

• Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be/jobs. 
Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor coördinator Levenslang Leren:
Michelle Dewulf
Departementshoofd PXL-Education
E-mail : Michelle.dewulf@pxl.be

Voor relatiebeheerder Secundair onderwijs:
Gerrit Schuermans
Directeur Communicatie en Events
E-mail: gerrit.schuermans@pxl.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Petra Konix
E-mail: petra.konix@pxl.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 25/08/2024

Datum interview: midden september

Indiensttreding: 12/09/2024